Knowledge Resources

พื้นฐานการลงทุนในหุ้น สำหรับมือใหม่ … อ่านฟรี อ่านแล้วดี !!

547010_10151565921356557_583663046_n

Presentations อ่านเข้าใจง่าย จาก 4 หลักสูตรของ TSI – Thailand Securities Institute (องค์กรของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

Download ในรูปแบบ PDF จากเว็บไซท์ต้นทางโดยตรง

1. ครบเครื่องเรื่องลงทุน ฉบับผู้ลงทุนมือใหม่ –>  http://goo.gl/PtFIic

2. พื้นฐานการลงทุนในหุ้น –> http://goo.gl/yMqI1T

3. พื้นฐานการวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค –> http://goo.gl/QEdGmm

4. พื้นฐานการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน –> http://goo.gl/qg6V8o

ถ้าอ่านครบ เชื่อว่าจะมีความเข้าใจพื้นฐานการลงทุน (โดยเฉพาะในหุ้น) เกือบครบถ้วน พร้อมสำหรับการคิดต่อยอดและลงมือจริง

สนใจศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้ออื่นๆ เช่น การจัดพอร์ต การลงทุนในอนุพันธ์ การลงทุนในกองทุนรวม การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม ฯลฯ ดูได้ที่นี่ http://goo.gl/ybsz4N

Categories: Knowledge Resources

1 reply »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *