Thoughts & Quotes

คำสอนเฟิร์สเลดี้

screenshot.352

“จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่น
คุณไม่ได้มีชีวิตยืนยาวขนาดที่จะลองผิดลองถูกได้ทุกเรื่อง”

– อีลีนอร์ รูสท์เวล์ท (1884-1962) สตรีหมายเลขหนึ่ง
ของอดีตประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสท์เวล์ท –

ประมาณว่า ใช้ความผิดพลาดของคนอื่นเป็นครูของเรา

Categories: Thoughts & Quotes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *