Thoughts & Quotes

Information is Powerful

ระหว่างที่เรากำลังใช้อินเตอร์เนทกับเรื่องสัพเพเหระ มีสาระบ้าง ไม่มีบ้าง (ส่วนใหญ่อาจจะไม่มี) ณ ห้องของเรา อย่างชิว … คนบางคนในอีกซีกโลก ต้องขี่จักรยานเป็นกิโล ๆ เพื่อไปหาอินเตอร์เนทใช้ เพื่อหาวิธีปราบศัตรูที่กำลังทำลายพืชผล เพื่อหาชีวิตที่ดีขึ้น …

คลิปสั้น ๆ แค่ 2 นาทีจาก Google อันนี้ ถ่ายทอดเรื่องราวได้จับใจจริง ๆ

(คลิปนี้มี Sub Thai ด้วยครับ)

“Information is powerful. but it is how we use it that will define us”
ข้อมูลนั้นทรงพลัง แต่วิธีการใช้ข้อมูลต่างหาก ที่บ่งบอกตัวตนของเรา

– Zack Matere, ชาวสวนในประเทศเคนยา –

Categories: Thoughts & Quotes

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *