Financial Markets Update

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 27 พ.ย. 57

screenshot.463

ฝรั่งยังซื้อหุ้น เงินบาทแข็งค่า ตลาดทั้งระยะสั้นและระยะกลางพร้อมใจกันเป็นขาขึ้น

27 Nov 14(คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น)

สถานะของตลาดและของปัจจัย

  1. แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): อยู่ในขาขึ้นแบบยังไม่เป็นทางการ แต่ก็ยังอยู่ภายใต้ขาลงอย่างเป็นทางการติดต่อกัน 9 สัปดาห์
  2. แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): อยู่ในขาขึ้นเป็นวันที่ 4
  3. การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ฝรั่งยังซื้อหุ้น แต่ยั้งมือในฟิวเจอร์ส
  4. เงินบาท: แข็งค่ามาอยู่ที่ระดับ 32.7x THB/USD กลาง ๆ  แต่แนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า
  5. ตลาดต่างประเทศ: ค่อนไปทางบวกทั่วโลก

สรุปมุมมอง เมื่อใช้ SET Index เป็นตัวแทนของหุ้นโดยรวม …

  • มองตลาดในกรอบเวลาหลายสัปดาห์-หลายเดือน (Weekly time frame) แบบเป็นทางการก็ยังอยู่ในขาลง แต่แบบไม่เป็นทางการ เป็นขาขึ้นแล้ว ถ้าพรุ่งนี้ยืนได้ที่ระดับเดิม ไม่ลบ ก็จะกลับเป็นขาขึ้นอย่างเป็นทางการ ได้เวลาเปลี่ยนเงินเป็นหุ้นได้ซะที
  • มองตลาดในกรอบเวลาหลายวัน (Daily time frame) ช่วงนี้ยึก ๆ ยัก ๆ เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง แต่ช่วงสัปดาห์นี้ขาใหญ่เข้าซื้อ จึงยังอยู่ในขาขึ้น มีเงินทยอยเปลี่ยนเป็นหุ้น มีหุ้นก็ถือต่อไป

หมายเหตุ

  • ต้องเข้าใจเสียก่อนว่า ข้อมูลที่ได้จากกราฟ เป็น “ผล” จาก “เหตุปัจจัยต่าง ๆ” เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น การเมืองไทย การเมืองโลก เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ภาวะธุรกิจตลอดจนข่าวของบริษัทเอง ฯลฯ … เราจึงดูกราฟเพื่อให้รู้ว่าปัจจัยต้นเหตุต่าง ๆ ในช่วงนี้ มันส่งผลต่อราคาในช่วงนี้ต่อไปถึงอนาคตใกล้ ๆ อย่างไรบ้าง … แต่ไม่สามารถเอากราฟซึ่งเป็น “ผล” กลับไปพยากรณ์ “เหตุ” ในอนาคตได้ … อาการของราคาหุ้นในตอนนี้จึงไม่สามารถใช้คาดการณ์ราคาหุ้นในอนาคต “ไกล ๆ” ได้อย่างมีเหตุมีผลเช่นกัน ไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไร แนวเทคนิกเคิลแบบไหน … ก็ตาม
  • กราฟจาก Aspen for Windows

#ว่ากันตามข้อมูล #ค่อยๆดูไป #รีบปรับตัว #อย่าฝืนความจริง

Categories: Financial Markets Update

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *