Financial Markets Update

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 4 ธ.ค. 57

screenshot.463

ฝรั่งขายทั้งหุ้นและฟิวเจอร์ส แต่สถาบันก็ซื้อทั้งหุ้นและฟิวเจอร์สเช่นกัน ทำให้ระยะกลางกลับเป็นขาขึ้นแล้ว

4 Dec 14(คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น)

สถานะของตลาดและของปัจจัย

  1. แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): หลังจากอยู่ในขาลงติดต่อกัน 9 สัปดาห์ ก็กลับเป็นขาขึ้นจนได้ หลังจากทำทางมาดีติดต่อกัน 3 สัปดาห์ล่าสุด
  2. แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): ยังอยู่ในขาลงเป็นวันที่ 2 แม้ดัชนีจะปิดบวก
  3. การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ฝรั่งขาย สถาบันซื้อ ยันหุ้นให้ขึ้นได้
  4. เงินบาท: อ่อนค่าไปอยู่ที่ระดับ 32.8x THB/USD ปลาย ๆ และแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า
  5. ตลาดต่างประเทศ: ค่อนไปทางลบ

สรุปมุมมอง เมื่อใช้ SET Index เป็นตัวแทนของหุ้นโดยรวม …

  • หากมองตลาดในกรอบเวลาหลายสัปดาห์-หลายเดือน (Weekly time frame) กลับเป็นขาขึ้นแล้ว หลังจากทำทางมาดีติดต่อกัน 3 สัปดาห์ ทำลายแนวโน้มขาขาติดต่อกัน 9 สัปดาห์ได้อย่างน่าดีใจ … ใครมีเงินสด ทยอยเปลี่ยนเป็นหุ้นได้ ในระยะกลางมีโอกาสไปต่อได้
  • หากมองตลาดในกรอบเวลาหลายวัน (Daily time frame) ยังอยู่ในขาลง ใครมีเงินสด ถือไว้ก่อน ใครมีหุ้นถ้าลงต่อก็ทยอยปล่อยของออกมา … แต่ถ้าแนวโน้มระยะกลางสามารถยืนได้ และดัชนีพุ่งขึ้นต่อ ก็มีโอกาสที่จะพลิกกลับเป็นขาขึ้นพร้อมกันทั้งระยะสั้นและระยะกลางได้ไม่ยาก

หมายเหตุ

  • ต้องเข้าใจเสียก่อนว่า ข้อมูลที่ได้จากกราฟ เป็น “ผล” จาก “เหตุปัจจัยต่าง ๆ” เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น การเมืองไทย การเมืองโลก เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ภาวะธุรกิจตลอดจนข่าวของบริษัทเอง ฯลฯ … เราจึงดูกราฟเพื่อให้รู้ว่าปัจจัยต้นเหตุต่าง ๆ ในช่วงนี้ มันส่งผลต่อราคาในช่วงนี้ต่อไปถึงอนาคตใกล้ ๆ อย่างไรบ้าง … แต่ไม่สามารถเอากราฟซึ่งเป็น “ผล” กลับไปพยากรณ์ “เหตุ” ในอนาคตได้ … อาการของราคาหุ้นในตอนนี้จึงไม่สามารถใช้คาดการณ์ราคาหุ้นในอนาคต “ไกล ๆ” ได้อย่างมีเหตุมีผลเช่นกัน ไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไร แนวเทคนิกเคิลแบบไหน … ก็ตาม
  • กราฟจาก Aspen for Windows

#ว่ากันตามข้อมูล #ค่อยๆดูไป #รีบปรับตัว #อย่าฝืนความจริง

Categories: Financial Markets Update

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *