Thoughts & Quotes

แค่ไหนกัน … ความรู้ระดับดอกเตอร์ ?

ผู้มีการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้ที่มีคำนำหน้าชื่อว่า ‘ดอกเตอร์’ นั้น มักจะได้รับความยอมรับนับหน้าถือตาเป็นอย่างสูงในแวดวงสังคม ในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ

แล้วความรู้ในระดับปริญญาเอกของคน ๆ หนึ่งจะแตกต่างจากคนทั่วไปแค่ไหน และสร้างอะไรใหม่ ๆ ให้กับโลกบ้าง … Matt Might ศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แห่ง University of Utah ได้อธิบายไว้เป็นภาพง่าย ๆ แต่เข้าใจชัดเจน

1. จินตนาการว่าวงกลมนี้คือองค์ความรู้ทั้งหมดของมวลมนุษยชาติ … ณ ขณะนี้

PhDKnowledge.001

2. ตอนที่เราเรียนจบชั้นประถม เราจะรู้แค่นี้ … จุดสีฟ้าในวงกลมใหญ่

PhDKnowledge.002

3. และเมื่อเราเรียนจบชั้นมัธยม เราก็จะรู้มากขึ้นอีกหน่อย

PhDKnowledge.003

4. เมื่อจบปริญญาตรี เราจะเริ่มมีความรู้เฉพาะทาง … จะเป็นวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การเงิน การบัญชี หรือทางไหน ก็ว่ากันไป

PhDKnowledge.004

5. และการต่อยอดในระดับปริญญาโทก็จะศึกษาลงลึกมากขึ้นในด้านนั้น

PhDKnowledge.005

6. เมื่อเราขวนขวายอ่านงานวิจัยต่าง ๆ เราก็จะไปสู่ขอบเขตขององค์ความรู้ในด้านนั้น ๆ

PhDKnowledge.006

7. เมื่อเราเก็บสะสมความรู้มาจนถึงพรมแดนองค์ความรู้ ณ ปัจจุบัน และเราเน้นหนักลงไปอีก

PhDKnowledge.007

8. โดยการทุ่มเทเวลาหลายปี ในการขยายพรมแดนองค์ความรู้นั้น

PhDKnowledge.008

9. จนกระทั่งวันหนึ่ง พรมแดนนั้นได้ขยายขอบเขตออกไป

PhDKnowledge.009

10. ปุ่มความรู้ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นั้น เรียกว่า ‘ระดับดอกเตอร์’ (Ph.D หรือ Doctor of Philosophy)

PhDKnowledge.010

11. ตอนนี้โลกอาจจะเปลี่ยนไป ในมุมมองของเรา

PhDKnowledge.011

12. กระนั้น ก็อย่าลืมว่าภาพใหญ่เป็นอย่างไร … คือการขยายพรมแดนองค์ความรู้ออกไปได้จุดหนึ่งของด้านหนึ่ง ในบรรดาองค์ความรู้ทั้งปวง

PhDKnowledge.012

Keep pushing … อย่าท้อถอยในการขยายพรมแดนนี้ (แม้เราจะไม่ใช่ดอกเตอร์ก็ตาม)

• เนื้อหาต้นฉบับโดย Matt Might ซึ่งเขียนไว้ใน The Illustrated Guide to Ph.D.
• โปรดศึกษากติกาของผู้สร้างสรรต้นฉบับเนื้อหานี้ ก่อนที่จะนำไปทำซ้ำเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบของตนเอง

ป.ล. ลูกชายของ Professor Matt Might ป่วยเป็นโรคร้ายแรงเกี่ยวกับความผิดปกติทางยีนส์ (Rare, fatal genetic disorder) เขาและภรรยาจึงริเริ่มให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในด้านชีววิทยา โดยหวังว่าองค์ความรู้ใหม่ที่เพิ่มขึ้น จะมากพอในการช่วยชีวิตเด็ก ๆ ในยุคต่อไปได้ แม้จะไม่ทันแล้วสำหรับลูกชายของเขาก็ตาม

BertrandsLife

———

Matt Might, a professor in Computer Science at the University of Utah, created The Illustrated Guide to a Ph.D. to explain what a Ph.D. is to new and aspiring graduate students. [Matt has licensed the guide for sharing with special terms under the Creative Commons license.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *