Investment Articles

มหาวิทยาลัย Top 20 ของโลก Top 10 ของเอเซีย และอันดับของมหาวิทยาลัยไทย

screenshot.11

การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการพัฒนาตัวเอง สังคม ประเทศชาติ และโลกโดยรวม การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและเลื่อนระดับชั้นทางสังคม เรียกได้ว่า ครอบครัวหนึ่ง ๆ จะสามารถเปลี่ยนจาก ชักหน้าไม่ถึงหลัง มาเป็น พอมีพอกิน และกลายเป็น มีอันจะกิน ได้ภายใน “1 ชั่วอายุคน” ก็เพราะการได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นเทียบจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อพิจารณากันในภาพรวมของทั้งสังคม … การศึกษายังช่วยเพิ่มความเท่าเทียมให้กับบุคคล ไม่ว่าจะยากดีมีจน เป็นผู้ดีเก่า พ่อค้า หรือคนธรรมดา เมื่อเทียบกันที่คุณวุฒิ ก็พอจะถือได้ว่า “ทัดเทียมกัน” และที่สำคัญ ระบบการศึกษาของโลกเรานั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ปิดกั้นโอกาสในการ “สมัครเข้าเรียน” คือใครอยากเรียน “ที่ไหน ๆ” ก็สามารถ “ลอง” สมัครได้ เพียงแต่ว่าสถาบันนั้น ๆ เขาจะรับเราเข้าไปเรียนหรือไม่เท่านั้นเอง … ก็คือ ให้โอกาสได้แข่ง แต่จะชนะ (ได้เข้าเรียน) มั๊ย ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง

และโลกของเราก็ช่างกว้างใหญ่ สถาบันการศึกษาในโลกนี้มีมากมาย มาลองดูกันว่า มหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นผู้ให้การศึกษาในระดับสูงสุด เมื่อพิจารณากันในระดับโลกและระดับภูมิภาคแล้ว ใครอยู่ในอันดับต้น ๆ บ้าง และ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย อยู่ในอัันดับไหนของโลก และของเอเซีย

ในที่นี้ จะใช้ข้อมูลการจัดอันดับของ 2 สถาบันได้แก่ QS Top Universities และ U.S. News และ 3) Webometrics โดยทั้ง 2 สถาบันจัดอันดับ มีวิธีการให้คะแนนเพื่อจัดอันดับ (Ranking methodology) ดังนี้

QS Top Universities

 1. ความเชื่อถือของบุคคลในวงการศึกษาที่มีต่อสถาบัน 40%
 2. อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ 20%
 3. การนำเอกสารวิชาการของอาจารย์ไปใช้อ้างอิงต่อ 20%
 4. ความเชื่อถือจากบริษัทนายจ้างที่มีต่อนักศึกษา 10%
 5. สัดส่วนอาจารย์ต่างประเทศ 5%
 6. สัดส่วนนักศึกษาต่างประเทศ 5%

U.S. News

 1. สัดส่วนผลงานวิชาการที่ถูกอ้างอิงติดดันอับ Top 10 22.5%
 2. การนำเอกสารวิชาการไปใช้อ้างอิงต่อ 20%
 3. ความเชื่อถือในระดับโลกที่มีต่องานวิจัย 12.5%
 4. ความเชื่อถือในระดับภูมิภาคที่มีต่องานวิจัย 12.5%
 5. ความเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ 10%
 6. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 5%
 7. สัดส่วนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อบุคลากร 5%

1. มหาวิทยาลัย 20 อันดับแรกของโลกscreenshot.8

2. มหาวิทยาลัย 10 อันดับแรกของเอเซีย และอันดับของมหาวิทยาลัยไทยscreenshot.10

FYI 🙂

แหล่งข้อมูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *