Investment Articles

ราคาหุ้นมีแนวโน้มหรือเปล่า และเราจะดูแนวโน้มยังไง ?

screenshot.1

Q: “ราคาหุ้นมีแนวโน้มหรือเปล่า? และถ้ามี เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้แนวโน้มเป็นอย่างไร?”

A: ราคาหุ้นมีแนวโน้มครับ ไม่ต่างจากตัวเลข Time series อื่น ๆ ในโลก เช่น ยอดขายแต่ละปี จำนวนประชากร จำนวนผู้ใช้บริการ … ซึ่งแนวโน้มแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ (1) แนวโน้มขาขึ้น (2) แนวโน้มขาลง และ (3) แนวโน้มสับขาหลอก (Sideway หรือบางท่านเรียก ไม่มีแนวโน้ม หรือ รอเลือกทาง)

การดูแนวโน้มแบบง่ายๆ ก็ให้ดูที่ “ทิศทาง” (หรืออาจเรียกว่า ความชัน) ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคา (Moving Average Line of Price) ซึ่งเป็นหลักการดูแนวโน้มของข้อมูลที่ “ใช้กันแพร่หลาย” ในการวิเคราะห์ธุรกิจ ไม่ใช่แค่เพียงการซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น

ซึ่งก็มีทั้ง Simple Moving Average ซึ่งให้ความสำคัญกับข้อมูลทุกชิ้นเท่าๆ กัน และ Exponential Moving Average ซึ่งให้ความสำคัญกับข้อมูลใหม่ๆ มากกว่า

• การสร้างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ก็เกิดจากการกำหนดกรอบเวลาที่ต้องการดูแนวโน้ม แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลภายในกรอบเวลานั้น (ศึกษาเพิ่มเติมได้เองที่นี่ http://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average)

• ในการดูแนวโน้ม มักจะดูหลายๆ กรอบเวลา (ดูหลายๆ เส้น) ทั้ง ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อดูความแรงของแนวโน้ม

ถ้าแนวโน้มทุกช่วงระยะเวลา ไปในทิศทางเดียวกัน ก็พอจะบอกได้ว่า ทิศทางของราคามีความชัดเจนมาก แต่ถ้าไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ก็อาจเป็นสัญญาณว่า แนวโน้มกำลังจะเปลี่ยน จากลงไปเป็นขึ้น (หรือไปเป็น Sideway) และ จากขึ้นเป็นลง (หรือไปเป็น Sideway)

• แนวโน้มจะเริ่มเปลี่ยนก็ต่อเมื่อ ข้อมูลชิ้นล่าสุดที่เข้ามา เกิดสูงกว่าหรือต่ำกว่า ระดับค่าเฉลี่ย (ราคาเกิดการ Cross over กับเส้นค่าเฉลี่ย)

และแนวโน้มจะเปลี่ยนอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อ เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นกว่า เกิดการ Cross Over กับเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวกว่า ซึ่งหลักนี้ก็คือพื้นฐานของเครื่องมือ MACD ที่ใช้กันแพร่หลายนั่นเอง

จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปหลักในการดูแนวโน้ม และการเปลี่ยนแนวโน้ม แบบง่ายๆ ได้ว่า

1. การดูแนวโน้ม ให้ดูที่ทิศทางของเส้นค่าเฉลี่ย ว่าเป็นขาขึ้น ขาลง หรือสับขาหลอก
2. การดูจุดเปลี่ยนแนวโน้ม ให้ดูที่การตัดกันของ
(2.1) ข้อมูลราคาชิ้นล่าสุด กับ เส้นค่าเฉลี่ยราคา และ
(2.2) เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นกว่า กับ เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวกว่า

60731_10151083472816557_2016722172_n

(คลิกที่ภาพ หรือพลิกหน้าจอเป็นแนวนอน เพื่อดูภาพใหญ่ขึ้น)

ยกตัวอย่างจากภาพ: SET50 Index (Weekly) ในระยะปัจจุบัน มีแนวโน้มระยะยาว และ ระยะกลาง เป็นขาขึ้น (กราฟมีความชันขึ้น) ขณะที่แนวโน้มระยะสั้น เริ่มมีการ Sideway สับขาหลอก รอเลือกทาง (กราฟค่อนข้างแบนราบ)

บทความแนะนำ  ►► จะกล้า จะกลัว เมื่อไรดีนะ ? (การใช้แนวโน้มช่วยตัดสินใจ ภาคปฏิบัติ)

หมายเหตุ:

• การเลือกใช้กรอบเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งจะให้ผลคล้ายกัน แต่ไม่เหมือนกัน 100%
• หลักแนวโน้มใช้ประเมินอนาคตได้ระยะหนึ่ง ด้วยแรงส่งจากอดีต แต่ไม่อาจใช้ประเมินอนาคตระยะยาวมากๆ ได้

Categories: Investment Articles

Tagged as: , ,