Investment Articles

โอกาสลงทุนผลตอบแทนดีที่แยกอโศกและชิดลม

tprime

ถึงจะมีแนวโน้มว่าดอกเบี้ยสหรัฐฯ จะขึ้น แต่ดอกเบี้ยและผลตอบแทนทั่วไปในโลกก็ยังต่ำ ยุโรปก็ยังมี QE ญี่ปุ่นก็ยังอัดฉีดเงิน ราคาน้ำมันก็ทรง ๆ ทรุด ๆ เราจึงจะยังอยู่ในยุคที่ดอกเบี้ยและผลตอบแทนต่ำต่อไปอีกพักใหญ่

แต่เงินก็ยังต้องหมุนไป นักลงทุนก็ยังต้องการการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากรวมถึงตราสารหนี้ แต่กระนั้น นักลงทุนก็ไม่อยากเจอความผันผวนจากราคาที่สูงเกินไป

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ Real Estate Investment Trust (REIT) เป็นประเภทสินทรัพย์ที่ตอบโจทย์นักลงทุน ทั้งในด้านผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงกว่าตราสารหนี้  และในขณะเดียวกัน ก็มีความผันผวนของราคาต่ำกว่าหุ้น (ว่ากันที่ภาวะตลาดส่วนใหญ่ทั่ว ๆ ไป) แถมผู้ที่ลงทุนก็ยังได้ชื่อเท่ ๆ ว่าเป็นเจ้าของร่วมในโครงการระดับใหญ่ถึงใหญ่มาก (กรณี Freehold)

ล่าสุด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย หรือ KASSET ได้จัดตั้งกอง REIT (รีท) โดยมีทรัพย์สินเริ่มแรกคือ Exchange Tower ณ แยกอโศก และ Mercury Tower ณ แยกชิดลม ให้นักลงทุนได้ร่วมเป็นเจ้าของ(และร่วมถือสิทธิการเช่าระยะยาว) เพื่อรับรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการในรูปแบบของเงินปันผลกันยาวไป ซึ่งกองรีทนี้มีชื่อเต็มว่า Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรือเรียกสั้น ๆ ว่า TPRIME

exchangetower

ในส่วนของ Exchange Tower อาคารนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับ  BTS อโศก มีพื้นที่ให้เช่าประมาณ 42,888 ตารางเมตร ซึ่งมีทั้งส่วนสำนักงานและร้านค้า โดย TPRIME จะถือกรรมสิทธิ์ในอาคารนี้ผ่านการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ใน บริษัท เอ็กเชน ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งถือกรรมสิทธิ์ทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ Exchange Tower โดยในรอบปี 2556 ถึง 2558 มีอัตราการเช่า (Occupancy Rate) ประมาณ 98% อย่างต่อเนื่อง

mercurytower

ส่วนอาคาร Mercury Tower จะเชื่อมต่อโดยตรงกับ  BTS ชิดลม มีพื้นที่ให้เช่าประมาณ 24,765 ตารางเมตร มีทั้งส่วนสำนักงานและร้านค้าเช่นกัน ซึ่ง TPRIME จะลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวประมาณ 19 ปี โดยในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา มีอัตราการเช่าประมาณ 96% (มีการปรับปรุงใหญ่ในส่วนของร้านค้าก่อนหน้าปี 2558)

tprime2

ความน่าสนใจอีกประการของ TPRIME  คือมีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ โดยการใช้เงินกู้ยืมส่วนหนึ่ง มาประสานพลังกับเงินทุนที่ระดมจากนักลงทุน ในการได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้งสองโครงการ นับเป็นการ Leverage แบบเบา ๆ เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนอีกส่วนหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตาม TPRIME ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ เช่น ตัวอาคารที่อาจมีการปรับปรุงได้ในอนาคต อัตราการเช่าในอนาคตที่อาจจะไม่สูงเช่นนี้ ภัยธรรมชาติต่าง ๆ รวมถึงราคาหน่วยทรัสต์ที่อาจผันผวนได้ตามภาวะตลาดและภาวะเศรษฐกิจ

ใครที่สนใจ TPRIME สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tprimereit.com หรือ www.sec.or.th ซึ่งแนะนำอย่างแรงว่าควรลงมือทำก่อนตัดสินใจลงทุน เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดศักยภาพและความเสี่ยงของ TPRIME ได้อย่างครบถ้วน

(Special Content)

Categories: Investment Articles

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.