เนื้อหาเฉลิมพระเกียรติ

3 ขั้นสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนของเกษตรกรไทย … ทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9

ถ้ากล่าวถึง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แต่ไม่กล่าวถึง “เกษตรทฤษฎีใหม่” (New Theory) ก็เหมือนผมทำงานยังไม่เสร็จ เหตุเพราะในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสไว้ตั้งแต่ปี 2542 ว่า

“…ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ สองอย่างนี้จะทำความเจริญแก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน…”

– ข้อมูลจากสำนักพระราชวัง –

และเมื่อได้ศึกษารายละเอียดจริงจัง ก็ขนลุก เพราะเป็นเวลาสิบกว่าปีมาแล้ว ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงศึกษา ออกแบบ และพระราชทานโมเดลที่พร้อมใช้งาน สำหรับเกษตรกรหรือใครก็ตามที่มีที่ทำกินไม่มาก คือประมาณ 10-15 ไร่ (อาจจะดูเยอะสำหรับคนเมือง แต่ไม่เยอะเลยสำหรับบริบทของการเกษตร) .. ซึ่งโมเดลนี้ แบ่งออกเป็น 3 ขั้น

screenshot-489

ขั้นที่ 1 คือการแบ่งพื้นที่เป็นส่วน ๆ ทั้งบ่อน้ำ นาข้าว สวนไม้ผลไม้ยืนต้น และที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิด Self sustainability ในตัวเอง ซึ่งผ่านการคำนวณโดยพระองค์ท่านอย่างถี่ถ้วนแล้วว่า มีส่วนผสมกำลังดี ทำแล้วอยู่ได้

ไปจนถึงขั้นที่ 2 คือการรวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มหรือสหรณ์ เพื่อช่วยด้านการผลิต การตลาด การแบ่งปันทรัพยากร การก่อตั้งกองทุน ไปจนถึงการศึกษาของเยาวชน ทำเป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้

และต่อยอดมาถึงขั้นที่ 3 คือการจัดหาทุนจากธนาคาร หรือภาคเอกชน มาช่วยขยายผล เพื่อให้เกษตรขายสินค้าได้ในราคาสูงขึ้น ในขณะที่เอกชนก็ซื้อสินค้าได้ในราคาถูกลง เพราะแทบจะไม่ผ่านคนกลาง รวมถึงการรวมกลุ่มกันซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อให้ได้ราคาไม่แพง (เพราะมีกลุ่ม มีชุมชน มีสหกรณ์แล้ว)

 

เรียกได้ว่า เป็นสูตรสำเร็จในการสร้างเนื้อสร้างตัว แบบที่สามารถขยับขยายกลายเป็นคนมีอันจะกินกันได้ทั้งชุมชน

และทฤษฎีใหม่นี้ ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นลูกชาวนาเท่านั้น คนเมืองอย่างเรา ถ้ามีใจไปในทางนั้น และลงมือทำจริงจัง ก็ทำจนได้ผลดีเช่นกัน .. มีเรื่องจริงมาเล่าว่า ผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่ง เรียนจบ MBA Top U จากอเมริกา งานประจำระดับจ่อขึ้น CFO แต่วันนี้ ผมเห็นเค้าโพสท์รูปตัวเองใส่เสื้อม่อฮ่อม ถือจอบ และเขียนคำอธิบายต้นไม้แต่ละต้นในสวนทฤษฎีใหม่ของเค้าที่กำลังเติบโต อย่างภูมิใจ

เมื่อผมเองได้รู้เรื่องราวทั้งหมดข้างต้นแล้ว ก็ระลึกขึ้นกับตัวเองว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานของขวัญอันประเมินค่าไม่ได้ ให้กับคนไทย นั่นก็คือ ช่องทางในการทำกินที่เริ่มได้จากเล็ก ๆ แต่ยั่งยืนและทำให้เติบโตได้จริงในระยะยาว

ใครจะไป FinTech ยังไงผมไม่รู้ แต่ถ้าเป็นเรื่อง AgriTech ต้องยกให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรา 🙂

(ขอบคุณคลิป YouTube ซึ่งจัดทำโดยบริษัท อาตาปี จำกัด เพื่อสำนักราชเลขาธิการ ในโครงการ พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ “สุขพอที่พ่อให้ “)

ที่มาและแหล่งศึกษาเพิ่มเติม
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://web.ku.ac.th/king72/2539/news.htm
• Wikipedia ทฤษฎีใหม่ https://th.wikipedia.org/wiki/ทฤษฎีใหม่
• ไร่พอใจ http://www.raiporjai.com/newtheory.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *