Investment Articles

อะไรจะดีเท่าการลงทุนระยะยาวในหุ้นกลาง/เล็กและได้ประหยัดภาษี

เมื่อเทียบการลงทุนระยะยาวเกิน 5-10 ปีขึ้นไปในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ก็เป็นที่เข้าใจกันดีว่า “หุ้นสามัญ” ให้ผลตอบแทนสูงสุด ชนะการฝากเงินหรือการถือตราสารหนี้ อย่างขาดลอย

screenshot-10

(กราฟแสดงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นเล็ก/กลาง เทียบกับหุ้นใหญ่ กองทุนตราสารหนี้ และกองทุนตราสารหนี้ตลาดเงิน .. ข้อมูลจากบริการเอสเพน)

โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นสามัญขนาดเล็ก ยิ่งแสดงชัดว่า ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นสามัญทั่วไป หุ้นสามัญขนาดใหญ่  หรือแม้แต่หุ้นปันผล เป็นเท่าตัว (MAI Total Return Index ให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่า SET High Dividend Total Return Index เกือบ 3 เท่า)

screenshot-11

(กราฟแสดงอัตราผลตอบแทนของหุ้นเล็ก/กลาง เทียบกับหุ้นทั่วไป หุ้นใหญ่ และหุ้นปันผล .. ข้อมูลจากบริการเอสเพน)

และเมื่อการลงทุนในหุ้นคือการลงทุนระยะยาว การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นขนาดกลางและเล็กที่ได้รับสิทธิทางภาษีด้วย ก็ยิ่งจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กันนักลงทุน เพราะจะมีประโยชน์จากเงินภาษีที่ประหยัดได้ตลอดทางทุกปีที่ซื้อลงทุนเพิ่ม มาเสริมพลังให้ด้วย .. กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็กเพื่อการเลี้ยงชีพ (Small and Mid Cap Equity RMF) จึงเป็นตัวเลือกอย่างดีที่ตอบโจทย์ได้ครบตามที่กล่าวมา และยิ่งได้กองทุนที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นกว่าเพื่อน ๆ ในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกันแล้วด้วย ก็ยิ่งดีงาม

เป็นเวลาประมาณหนึ่งปีเศษแล้วที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย (K-ASSET) ได้นำเสนอ กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (K Mid Small Cap Equity RMF หรือ KMSRMF)  ซึ่งถ้าจะสรุปไปเลยสั้น ๆ ก็คือ เป็นกอง Equity RMF ซึ่งตอบโจทย์ทุกข้อที่กล่าวมา ตั้งแต่การประหยัดภาษี การให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว และผลตอบแทนที่อยู่ในกลุ่ม Top tier ท่ามกลางเพื่อน ๆ กองทุนประเภทเดียวกัน

KMSRMF มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ในสัดส่วนเน้น ๆ ไม่น้อยกว่า 80 ของมูลค่ากองทุนโดยรวม ซึ่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ลงทุนหุ้น 81.15 % และเงินฝากและตราสารหนี้สถาบันการเงินซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ 18.85% โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่กองทุนนี้เน้นลงทุนเป็นหลักคือ อาหารและเครื่องดื่ม 9.80% พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 8.86% ท่องเที่ยวและสันทนาการ 7.07% และรับเหมาก่อสร้าง 6.75%

ด้านผลตอบแทน ในช่วง 1 ปีที่ผ่าน KMSRMF ให้ผลตอบแทน 27.42% สูงกว่า SET Total Return Index ที่บวกขึ้นมาเพียง 6.04% สมมติลงทุน 100,000 บาท KMSRMF จะทำให้เรามีเงินมากกว่าการลงทุนในหุ้นทั่ว ๆ ไปถึง 21,380 บาท !! ส่วนผลตอบแทนในระยะสั้น 3 และ 6 เดือนที่ผ่านมา ก็ดีกว่าดัชนีชี้วัดอย่างต่อเนื่องเช่นกัน (ข้อมูลจาก Fund fact sheet ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559)

kmsrmf(KMSRMF จัดตั้งเมื่อ 30 ก.ย. 2558)

และเมื่อเทียบกับกลุ่มกองทุนหุ้น KMSRMF ให้ผลตอบแทนอยู่ใน Percentile ที่ 5  หมายถึงว่า ถ้ามีกองทุนประเภทนี้ 100 กอง KMSRMF จะอยู่ใน Top 5 และเป็นการติดกลุ่ม Top 5 อย่างสม่ำเสมอทุกช่วงเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในเดือนกันยายน 2558

screenshot-14

กองทุนนี้มีมูลค่าซื้อขั้นต่ำเพียง 500 บาท และมีค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.75% ซึ่งถือว่าไม่ต่ำแต่ก็ไม่สูง สำหรับกองทุนหุ้น

ใครที่รับความผันผวนจากหุ้นได้ ต้องการสิทธิทางภาษี และต้องการผลตอบแทนสูงในระยะยาว (แต่แค่ 1 ปีนี้ก็จัดมาแล้ว 27.42%) KMSRMF นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมาก

อย่างไรก็ดี การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง และผลตอบแทนในอดีตไม่อาจรับประกันอนาคต นักลงทุนจึงควรพิจารณาความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเองและศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อลงทุน โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือที่ KASSET Contact Center โทร 0-2673-3888 หรือ kasikornasset.com

[Special Content]

Categories: Investment Articles

Tagged as: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *