Investment Articles

THE WISDOM Wealth Avenue เจาะลึกอนาคตประเทศไทย สู่โอกาสการลงทุนอย่างผู้นำ

บริการเดอะวิสดอม ธนาคารกสิกรไทย จัดงานสัมมนา THE WISDOM Wealth Avenue เจาะลึกอนาคตประเทศไทย สู่โอกาสการลงทุนอย่างผู้นำ เพื่อเป็นข้อมูลและมุมมองสำหรับการค้า การลงทุน รวมถึงศึกษาโอกาสและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ควรให้ความสนใจในปี 2561 โดยงานสัมมนานี้ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษจาก ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “เจาะลึกไทยแลนด์ 4.0 อนาคตประเทศไทย”

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลาง) กล่าวถึงนโยบาย Thailand 4.0 ที่จะกำหนดอนาคตประเทศไทยไว้ว่า “ประเทศไทยอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากศตวรรษที่ 20 สู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน (Disruption) ในช่วงนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าเกิดความสุดโต่งในหลากมิติ ทั้งด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ หรือแม้แต่ธรรมชาติ นอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศไปสู่นวัตกรรม รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับเรื่อง 3 ระบบเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ รายได้ต่ำ และความไม่สมดุล เน้นคุณค่าขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการถอดรหัสอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ยังเร่งการปฏิรูประบบราชการและเตรียมความพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วย”

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปี 2560 โดยเฉพาะการส่งออก ทำได้ดีกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้ในปีหน้าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง ด้วยตัวเลขประมาณการจีดีพีที่ 3.7% เท่ากับปีนี้ โดยมีการลงทุนเป็นปัจจัยที่มีบทบาทมากขึ้น ทั้งการลงทุนภาครัฐ และการลงทุนของภาคเอกชนที่ทยอยฟื้นตัว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายภาครัฐ รวมถึงปัจจัยความคาดหวังต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นปลายปีหน้า แต่หากพิจารณาในรายละเอียดแล้ว ต้องมีการพัฒนาและปรับโครงสร้างพื้นฐานด้วย เช่น ความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่ไม่ได้รับประโยชน์จากแรงสนับสนุนทางเศรษฐกิจจากฝั่งการค้าและการลงทุนเต็มที่เหมือนเมื่อก่อน ดังนั้น การจะผ่านจุดเปลี่ยนนี้ไปได้ จะต้องเตรียมพร้อมรับมือต่อความเปลี่ยนแปลง และหาโอกาสจากการลงทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทนตามที่คาดไว้”

ในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ “คว้าโอกาสการลงทุนอย่างผู้นำปี 2018” จากผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุน และหุ้น เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง และวิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการลงทุน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน SMEs ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวให้อยู่รอดในยุคไทยแลนด์ 4.0  เนื่องจากธุรกิจ SMEs ที่มีอยู่กว่า 3 ล้านราย มีส่วนในการขับเคลื่อนจีดีพีของประเทศสูงถึง 42-43% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด กล่าวว่า “อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 3.20 % ในปี 2559 โดยคาดว่าจะเติบโต 3.5% ในปี 2560 และ 3.6% ในปี 2561 นอกจากนั้นปริมาณการค้าโลกก็มีการฟื้นตัวดี โดยคาดว่าจะเติบโต 4.0% ในปีนี้ และอัตราการใช้กำลังการผลิตโดยรวมของโลกก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2559

สำหรับแนวโน้มการลงทุนในปี 2561 ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ทั้งจีน อินเดีย รวมถึงอาเซียน ยังมีความน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่เกื้อหนุน อีกทั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังอยู่ในสภาวะที่ทรงตัวไม่ผันผวน ในขณะที่การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและนโยบายภาครัฐ มีแนวโน้มจะผลักดันให้เกิดการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะยิ่งส่งเสริมให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเหล่านี้ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง

 

นายกวี ชูกิจเกษม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงตลาดหุ้นไทยในปีนี้ว่า “ได้แรงหนุนจากเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวแข็งแกร่งตั้งแต่ช่วงกลางปีเป็นต้นมา โดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว รวมถึงอัตราการใช้กำลังการผลิต

และหากพิจารณาวัฎจักรของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว และอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ จึงเป็นช่วงที่เหมาะต่อการลงทุนในหุ้น

โดยตลาดหุ้นปี 2561 มีโอกาสปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ (Historical High) ได้ หากระดับกำไรสุทธิโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนแตะระดับ 1 ล้านล้านบาท

สำหรับหุ้นที่แนะนำให้ลงทุนเอาไว้ จะเป็นหุ้นที่เกาะกระแสการฟื้นตัวของการลงทุนและการบริโภคในประเทศ รวมถึงได้ประโยชน์จากโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และ หุ้นขนาดใหญ่”

 

นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “เห็นแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ SMEs ในหลายกลุ่ม เช่น การท่องเที่ยวที่ปัจจุบันมีการกระจายตัวไปทั่วประเทศ  ไม่กระจุกแค่ในจังหวัดใหญ่ การค้าปลีกค้าส่ง ซึ่งมีกำลังซื้อมากขึ้นจากเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ต่างจังหวัด เป็นต้น ซึ่งในปีนี้ ธุรกิจ SMEs เติบโต 6% ซึ่งเป็นสองเท่าของตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งยังสามารถเติบโตได้อีกมาก ทั้งในฐานะผู้ส่งออกและคู่ค้าของบริษัทที่ส่งออก

โดยธุรกิจที่จะอยู่รอดในยุค 4.0 นั้น จะต้องรู้จักวางแผนธุรกิจล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้น เช่น การใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ยกระดับสินค้าและบริการ  ใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงานเพื่อช่วยลดต้นทุน และต้องรู้จักบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปพร้อมกัน

เดอะวิสดอมกสิกรไทย เป็นบริการพิเศษที่ธนาคารกสิกรไทยสร้างสรรค์ขึ้น สำหรับลูกค้าที่มีเงินฝากหรือเงินลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป รวมกันเฉลี่ย 6 เดือน หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ระดับ VVIP ในทุกมิติของการใช้ชีวิต ทั้งด้านการเงินการลงทุน และด้านไลฟ์สไตล์ ให้แก่ลูกค้า

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการเดอะวิสดอมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ THE WISDOM Contact Center โทร.02-888-8899

[Special Content]

Categories: Investment Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *