Investment Articles

ลงทุนให้ได้ทุกฤดูกาล | KAsset Investment Forum: Strategy for all Seasons

เมื่อเร็ว ๆ นี้ TIF ได้รับเชิญจาก บลจ. กสิกรไทย (KAsset) ให้เข้าร่วมงาน “KAsset Investment Forum: Strategy for All Seasons” ซึ่งเป็นงานสัมมนาที่สะท้อนมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนโดย KAsset ได้ร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำระดับโลก ได้แก่ BlackRock, J.P Morgan Asset Management, Fidelity และ Lombard Odier .. TIF จึงขอหยิกยกแง่มุมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาเล่าให้ฟังโดยย่อ

โดย คุณวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร KAsset ให้มุมมองในภาพรวมไว้ว่า “จากการที่ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับขึ้นแรงในช่วงปี 2560 จึงคาดว่าแนวโน้มในปี 2561 ตลาดหุ้นอาจจะไม่ปรับตัวขึ้นแรงเช่นปีก่อน และอาจจะมีความผันผวนมากขึ้น อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจโลกในปี 2561 ยังมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่องจากปีก่อน และเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคขยายตัวไปในทิศทางเดียวกันชัดเจนขึ้น ทำให้ผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ มีแนวโน้มเติบโตดีขึ้น ทำให้การลงทุนในหุ้นยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากกว่าตราสารหนี้”

นอกจากนั้นในงานยังได้รับเกียรติจาก ดร.ดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มาร่วมสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย โดยสรุปคือ เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตัว 3.9% โดยมีการส่งออกเป็นปัจจัยหลัก ซึ่งขยายตัวถึง 9.9% ในขณะที่การใช้จ่ายภายในประเทศขยายตัว 2.7%  ทำให้ประชาชนทั่วไปไม่ค่อยรู้สึกว่าเศรษฐกิจดีขึ้น

ส่วนในปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวมากกว่า 4% โดยการท่องเที่ยวยังคงเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ตามมาด้วยการส่งออกที่ยังคงขยายตัวดี   ขณะที่สัญญาณฟื้นตัวจากการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนภาคเอกชนจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในปีนี้

ด้านผู้บริหารจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำระดับโลก ได้แก่ Gary Leung, Investment Director, BlackRock Alternatives Specialists จาก BlackRock (ที่สองจากซ้ายมือ), Catherine Yueng, Investment Director จาก Fidelity Worldwide Investment (นั่งกลาง), Leon Goldfeld, Managing Director, Multi-Assets Solutions จาก J.P. Morgan Asset Management (ที่สองจากขวา)  และ  Jean-Louis Nakamura, Chief Investment Officer จาก Lombard Odier (ขวาสุด)  ร่วมนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก และแนวทางการลงทุน ซึ่งภาพรวมมองว่าภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง และเป็นช่วงขาขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลก  ซึ่งสอดรับกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเช่นกัน แต่ก็ทำให้อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงขึ้น พร้อม ๆ กับ Risk Premium ที่ลดลง ขณะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนมากขึ้น จึงต้องรักษาวินัยในการลงทุนให้ดี

  • คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจรายประเทศ
    • สหรัฐฯ: ตลาดหุ้นมีการปรับขึ้นติดกันเกือบสิบปี ด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ น่าจะปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีก 3-4 ครั้ง ตามอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายตัว
    • ยุโรป: ตลาดหุ้นยังมีแนวโน้มดี จากเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ้น
    • จีน: นโยบาย One Belt One Road ซึ่งมุ่งจะเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญของโลก จะเป็นจุดเปลี่ยนด้านบวกที่สำคัญ นอกจากนั้น ในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จีนมีนโยบายลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจและปฏิรูปนโยบายการเงิน เศรษฐกิจในระยะยาวจึงจะมีเสถียรภาพมากขึ้น
    • ไทย: เงินบาทแข็งค่าขึ้น แต่พื้นฐานบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ยังแข็งแกร่ง ผลประกอบการยังมีแนวโน้มขยายตัว
  • สรุปมุมมองการลงทุนในปี 2561: อยู่ในช่วงหลังของวัฎจักรขาขึ้น แต่ยังมีเวลาให้ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้ต่อไป (Late Cycle but not end cycle) หัวใจสำคัญคือการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของตลาดโดยรวมและหลักทรัพย์รายตัว เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าซื้อที่ราคาเกินมูลค่า

สำหรับแนวคิดของงานสัมมนานี้ KAsset ต้องการสะท้อนภาพการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในทุกสภาวะการลงทุน (ตามชื่อของงานที่ว่า “Strategy for All Seasons”) โดยเน้นหลักการของ Asset allocation หรือ การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นอีกรูปแบบการลงทุนที่ KAsset นำมาใช้เพื่อบริหารความเสี่ยง และปรับพอร์ตการลงทุน ควบคู่กับกระบวนการวิเคราะห์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ พร้อมทั้งการติดตามประเมินผลดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ดังนั้นผู้ลงทุนก็สามารถลงทุนได้อย่างมั่นใจในทุกสภาวะตลาด และสภาพเศรษฐกิจภายใต้ความผันผวนในปี 2018 นี้

ติดตามภาพบรรยากาศงานและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kasikornasset.com/Pages/Seminar/Investmentforum.aspx

[Special Content]

Categories: Investment Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *