Financial Markets Update

TIF’s Global Investment Summary | สรุปภาวะการลงทุนโลก วันจันทร์ที่ 12 มี.ค. 61

 

  • แนวโน้ม SET Index — วันนี้ดัชนีพุ่งแรงตามหุ้นใหญ่ เช่น PTT แต่เนื่องจากร่วงมาหลายวันติดกันก่อนหน้า แนวโน้มระยะสั้นจึงยังเป็นขาลง เช่นเดียวกับแนวโน้มระยะกลางที่ยังเป็นขาลงอยู่เช่นกัน  (ขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD ในกราฟ)
  • แนวโน้มค่าเงินบาท — ทรงตัวที่ระดับ 31.3x THB/USD แต่เนื่องจากยืนอยู่ที่ระดับนี้มาได้หลายสัปดาห์แล้ว ทำให้แนวโน้มอย่างไม่เป็นทางการกลับเป็นขาขึ้น รอดูอีก 2-3 วัน
  • แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ — ทรงตัวที่ระดับ $64.7x แต่หลังจากร่วงจากระดับ $70 ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นมา แนวโน้มก็จึงยังเป็นขาลงอยู่
  • แนวโน้มราคาทองคำ — ทรงตัวอยู่ที่ $1,31x และแนวโน้มยังอยู่ในขาลง
  • การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — วันนี้ดัชนีพุ่ง สถาบันซื้อ รายย่อยขาย สวนทางกับวันที่ดัชนีดิ่ง ที่ต่างชาติ/สถาบัน มักจะขายแต่รายย่อยซื้อ นั่นคือ ต่างชาติ/สถาบัน เป็นผู้กำหนดทิศทางตลาดซะมาก

(กราฟจากบริการเอสเพนโดยไทยเควสต์)

  • Snapshot ราคาตราสารหนี้ทั่วโลก (ข้อมูลจาก CNBC) — ราคาขยับขึ้นได้บ้างแล้ว หลังจากอัตราผลตอบแทน (Yield) ลดลง ซึ่งราคา vs ผลตอบแทน ของตราสารหนี้ จะแปรผกผันกัน

  • Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก (ข้อมูลจาก CNBC) — ส่วนใหญ่เป็นบวกเล็กน้อย

ชวนทำความเข้าใจ

  • สัญญาณขาขึ้นขาลงที่อยู่ในกราฟ (ตัวหนังสือ MACD พร้อมหัวลูกศร) มาจากเครื่องมือ MACD ซึ่งสัญญาณนั้นเป็น “ผล” จาก “เหตุปัจจัยต่าง ๆ” เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น การเมืองไทย การเมืองโลก เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ภาวะธุรกิจตลอดจนข่าวของบริษัทเอง ฯลฯ … เราจึงดูกราฟเพื่อให้รู้ว่าปัจจัยต้นเหตุต่าง ๆ การคาดการณ์ต่าง ๆ ในช่วงนี้ ส่งผลต่อแนวโน้มราคาในระยะนี้ต่อไปถึงอนาคต “ใกล้ ๆ” อย่างไรบ้าง … แต่เราไม่สามารถเอากราฟซึ่งเป็น “ผล” กลับไปพยากรณ์ “เหตุ” ในอนาคตไกล ๆ ได้ ไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไร หรือแนวเทคนิกแบบไหนก็ตาม
  • ข้อมูลตลาดหุ้นจะใช้ SET Index เป็นตัวแทน เพื่อให้นำเสนอข้อมูลภาพรวมได้จริงในทางปฏิบัติ ภาวะของหุ้นรายตัวอื่น ๆ อาจต่างไปจากภาวะของตลาดโดยรวมก็ได้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาสถานะของหุ้นรายตัวที่นักลงทุนสนใจ ควบคู่กันไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *