Financial Markets Update

TIF’s Global Investment Summary | สรุปภาวะการลงทุนโลก วันจันทร์ที่ 19 มี.ค. 61

  • แนวโน้ม SET Index — ระยะสั้นยังเป็นขาขึ้น แม้วันนี้จะปิดลบแรง ส่วนแนวโน้มระยะกลางยังเป็นขาลงอยู่  (ขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD ในกราฟ)
  • แนวโน้มค่าเงินบาท — ทรงตัวที่ระดับ 31.2x THB/USD แนวโน้มระยะกลางยังเป็นฝั่งแข็งค่า
  • แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ — ขยับขึ้นไปที่ $66.0x แต่ก็ร่วงมาจากระดับ $70 ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นมา แนวโน้มก็จึงยังเป็นขาลงอยู่
  • แนวโน้มราคาทองคำ — ทรงตัวอยู่ที่ $1,31x และแนวโน้มยังอยู่ในขาลง
  • การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — วันนี้แต่ละฝ่ายทรง ๆ แต่ถ้าดูแนวโน้มย้อนไปหน่อย สถาบันและต่างชาติเป็นฝ่ายขาย รายย่อยไทยซื้อ

(กราฟจากบริการเอสเพนโดยไทยเควสต์)

  • Snapshot ราคาตราสารหนี้ทั่วโลก (ข้อมูลจาก CNBC) — ราคาขยับลงต่อเนื่องอีกวัน หลังจากอัตราผลตอบแทน (Yield) ปรับขึ้น ซึ่งราคา vs ผลตอบแทน ของตราสารหนี้ จะแปรผกผันกัน (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ได้ ที่นี่)

  • Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก (ข้อมูลจาก CNBC) — เอเชียบวก ตะวันตกลบ เล็กน้อย

ชวนทำความเข้าใจ

  • สัญญาณขาขึ้นขาลงที่อยู่ในกราฟ (ตัวหนังสือ MACD พร้อมหัวลูกศร) มาจากเครื่องมือ MACD ซึ่งสัญญาณนั้นเป็น “ผล” จาก “เหตุปัจจัยต่าง ๆ” เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น การเมืองไทย การเมืองโลก เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ภาวะธุรกิจตลอดจนข่าวของบริษัทเอง ฯลฯ … เราจึงดูกราฟเพื่อให้รู้ว่าปัจจัยต้นเหตุต่าง ๆ การคาดการณ์ต่าง ๆ ในช่วงนี้ ส่งผลต่อแนวโน้มราคาในระยะนี้ต่อไปถึงอนาคต “ใกล้ ๆ” อย่างไรบ้าง … แต่เราไม่สามารถเอากราฟซึ่งเป็น “ผล” กลับไปพยากรณ์ “เหตุ” ในอนาคตไกล ๆ ได้ ไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไร หรือแนวเทคนิกแบบไหนก็ตาม
  • ข้อมูลตลาดหุ้นจะใช้ SET Index เป็นตัวแทน เพื่อให้นำเสนอข้อมูลภาพรวมได้จริงในทางปฏิบัติ ภาวะของหุ้นรายตัวอื่น ๆ อาจต่างไปจากภาวะของตลาดโดยรวมก็ได้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาสถานะของหุ้นรายตัวที่นักลงทุนสนใจ ควบคู่กันไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *