Investment Articles

K-MIDSMALL กองทุนหุ้นกลางหุ้นเล็กที่ผลตอบแทนโต !! กองทุนตัวท็อปที่ TMB Advisory แนะนำ ซื้อได้แล้วที่ TMB

กองทุนหุ้นมีอยู่หลายกอง จากหลายค่าย แต่ถ้าจะพูดถึงกองทุนหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดี ก็จะขอนำเสนอ “กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน” หรือ K-MIDSMALL จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย ซึ่งคำว่า “ผลตอบแทนดี” ที่ว่านั้น คือดีกว่าทั้ง mai Total Return Index และ SET Total Return Index ที่เป็นตัวชี้วัดผลตอบแทนทุกประเภทที่นักลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นทั่วประเทศไทย

ซึ่งจากกราฟจะเห็นว่า หากย้อนไปดูตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนจนถึงปัจจุบัน K-MIDSMALL ให้ผลตอบรวม (ปันผล + กำไรจากราคา + สิทธิอื่น ๆ ที่ได้จากการถือหุ้น) สูงกว่าดัชนีเทียบเคียง แทบจะตลอดเวลา ตลอดช่วงเวลา 3 ปีเศษตั้งแต่จัดตั้งกองทุน สร้างผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนไปแล้ว 61.89% ขณะที่การถือหุ้นโดยรวม ๆ (เทียบจาก SET Total Return Index) ให้ผลตอบแทน 24.24% เท่านั้น คือมากกว่ากันเกินเท่าตัว

และถ้าย้อนดูช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ในช่วงที่ดัชนี SET Total Return Index ปรับตัวขึ้นแรง K-MIDSMALL ก็ขยับขึ้นได้ใกล้แรงเคียงกัน

(กราฟจากบริการเอสเพนโดยไทยเควสต์ ณ วันที่ 25 เมษายน 2561)

K-MIDSMALL เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตได้สูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ โดยข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หุ้นที่กองทุนนี้ถือลงทุนอยู่ 5 อันดับแรกคือ บมจ.ศุภาลัย (SPALI) ในสัดส่วน 5.80% บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERW) 5.42% บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็คโทคนิค 3.62% บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP) 3.59% และ บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) 3.56%

นอกจากนั้น K-MIDSMALL ยังมีการบริหารสัดส่วนการถือครองหุ้นและสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างเงินฝากและตราสารหนี้สถาบันการเงินได้อย่างสมดุล สามารถเพิ่ม/ลดสัดส่วนการถือหุ้นในกองทุนให้เกิดความยืดหยุ่นและเป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนได้อย่างดี โดยล่าสุด มีเงินลงทุนในหุ้นเป็นสัดส่วน 94.44% และเงินฝากรวมถึงตราสารหนี้สถาบันการเงิน 5.56% ซึ่งสถาบันปัจจุบันเป็นไปตามเกณฑ์ที่จะต้องดำรงสัดส่วนหุนไม่น้อยกว่า 80% เฉลี่ยตลอดทั้งปี

จุดที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งของ K-MIDSMALL คือกองทุนนี้ไม่จ่ายปันผล ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีในความเห็นของผม เนื่องจากตัวกองทุนสามารถเก็บรักษาเงินทุนไว้ลงทุนต่อยอดได้อย่างเต็มที่ และประหยัดภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้ลงทุนด้วย (ถ้าจ่ายปันผล จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% จ่ายปันผลมาก ก็เสียภาษีมาก) ในขณะที่นักลงทุนสามารถขายหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องได้เองทุกเวลาที่ต้องการ (แต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องขาย ถือลงทุนระยะยาวไว้ดีกว่า)

กองทุนนี้ติดค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.0063% ต่อปี ซึ่่งอาจจะมองว่าสูงอยู่บ้าง แต่ก็ได้หักออกจากอัตราผลตอบแทนที่แสดงไปข้างต้นแล้ว หมายความว่า แม้จะหักค่าใช้จ่ายในระดับนี้ออกไปแล้ว ในช่วงที่ผ่านมาก็ยังสามารถสร้างผลตอบแทนสุทธิที่ชนะดัชนีผลตอบแทนรวมได้ค่อนข้างเยอะ

คุณสมบัติที่ดีอีกประการของ K-MIDSMALL ก็คือ ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นน้อยมาก แค่ 500 บาท และหากต้องการจะลงทุนต่อเนื่องในภายหลัง ก็มีกำหนดขั้นต่ำไว้ 500 บาทเช่นกัน

ทั้งนี้ กองทุน K-MIDSMALL แนะนำโดย TMB หากใครสนใจกองทุนตัวท็อปตัวอื่น ๆ จากทาง TMB สามารถหาข้อมูลได้ที่ www.tmbbank.com/TIF/FI/TMBADVISORY หรือถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงสนใจลงทุน แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเพิ่มเติมได้จากบริการ ทีเอ็มบี แอดไวเซอรี่ (TMB Advisory) ที่เตรียมกลยุทธ์การลงทุนด้วยกองทุนเด่นที่คัดสรรมาจาก 8 บลจ.ชั้นนำ สามารถเลือกปรึกษาได้ผ่านหลากหลายช่องทาง ฟรี

  • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ TMB Advisory Room ที่สาขา TMB https://tmbbank.com/tmbadvisoryroom
  • รับข้อมูลข่าวสารที่ LINE @TMBadvisory
  • TMB Advisory ลงทะเบียนรับข่าวสารฟรี tmbbank.com/MS/FI/TMBADVISORY/RG
  • วันนี้! สามารถซื้อ-ขายกองทุนได้แล้วที่ TMB TOUCH Mobile App หรือ โทร.1558 กด #9

[Special Content]

Categories: Investment Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *