Investment Articles

 Warrant เพื่อโอกาสขยายธุรกิจของ ‘JKN Global Media’ ผู้จัดจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ชั้นนำระดับโลก

[Special Content]

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด ( มหาชน ) หรือ JKN บริษัทจดทะเบียนน้องใหม่ในตลาด mai ที่เพิ่ง IPO นำหุ้นเข้าซื้อขายเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ เพิ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือ Warrant เพื่อระดมทุนในการขยายธุรกิจ หลังภาพรวมของอุตสาหกรรมคอนเทนต์มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

JKN และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ รวมถึงธุรกิจจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์สินค้าทางสถานีโทรทัศน์ ทั้งระบบผ่านดาวเทียมซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ และระบบดิจิทัลที่บริษัทฯ ซื้อเวลาจากสถานีโทรทัศน์อื่น ๆ

รายได้ส่วนใหญ่ ประมาณ 93% ของ JKN มาจากการจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ โดยเฉพาะในรูปแบบการได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive rights) ในการนำคอนเทนต์จากต่างประเทศ เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย และได้มีการซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์เพื่อนำไปจำหน่ายในกลุ่มอาเซียนและ CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) โดยคอนเทนต์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นคอนเทนต์ที่มาจากประเทศอินเดีย ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

JKN ยังได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทนนำคอนเทนต์จากประเทศไทยออกไปเผยแพร่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนและ CLMV อีกด้วย

 

นอกจากนั้น JKN ยังได้รับสิทธิในการจัดจำหน่ายสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งผลิตโดยสื่อชั้นนำระดับโลกอย่าง National Geographic และ History Channel

 

และล่าสุด บริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์จาก CNBC ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านการเงินการลงทุนระดับโลกในการนำคอนเทนต์มาพัฒนาและนำเสนอเป็นภาษาไทย ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มทำการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าสถานีโทรทัศน์ค่ายใหญ่แล้ว เช่น ช่อง 3, Money Channel และ Bright TV

จากจุดเริ่มต้นในปี 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท และใช้เวลาเพียง 4 ปี ในการสร้างความเติบโต ล่าสุดบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนกว่า 270 ล้านบาท โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ยอดขายของ JKN มีการเติบโตโดยเฉลี่ยในระดับ 56% ต่อปี ซึ่งได้แรงสนับสนุนจากการลงทุนซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายสูงทะลุ 1,000 ล้านบาทแล้ว

สำหรับกำไร JKN ในช่วง 3 ปีล่าสุดก็มีการเติบโตเฉลี่ยในระดับ 56% ต่อปีเช่นกัน

อย่างไรก็ดี อัตรากำไรสุทธิในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 และ 2558 โดย JKN ให้เหตุผลว่าเนื่องจากมีต้นทุนจากการลงทุนต่อเนื่องในการซื้อลิขสิทธิ์ใหม่ ๆ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้บริษัทฯ เติบโตได้ต่อไปในอนาคต

และล่าสุด บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการระดมทุนเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น จะเป็นช่องทางเสริมในการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ หรือ Warrant เพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมทุนเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต ซึ่ง Warrant ที่ JKN จะออกนั้นมีคุณสมบัติที่สำคัญโดยสรุปดังนี้

  • จำนวนที่ออก: ไม่เกิน 108 ล้านหน่วย คิดเป็น 20% ของจำนวนหุ้นสามัญในปัจจุบันที่มีอยู่ 540 ล้านหุ้น
  • การจัดสรร: ผู้ถือหุ้นสามัญ 5 หุ้น จะได้ Warrant 1 หน่วย (5:1)
  • อัตราและราคาการใช้สิทธิ: Warrant 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ณ ราคา 15 บาท/หุ้น
  • ราคาเสนอขาย: 0 บาท นั่นหมายถึงว่า ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน จะได้รับ Warrant ฟรี
  • อายุ Warrant และกำหนดการใช้สิทธิ: 2 ปี นับจากวันที่ออก และสามารถใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 4 ครั้ง ทุก ๆ ระยะเวลา 6 เดือน ครั้งแรกคือวันที่ 15 ธันวาคม 2561 และครั้งสุดท้ายคือวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
  • Dilution Effect: จากการที่จะมีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นตามการใช้สิทธิ สัดส่วนการเป็นเจ้าของในกิจการและส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเดิมจะลดลง 16.67% (หุ้นใหม่ 108 ล้านหุ้น หาร หุ้นทั้งหมดหลังใช้สิทธิ 648 ล้านหุ้น) แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวน ก็จะสามารถรักษาสัดส่วนการเป็นเจ้าของส่วนแบ่งกำไรไว้ได้อย่างสมบูรณ์ตามเดิม
  • วันขึ้นเครื่องหมาย XW: 2 พฤษภาคม 2561 เท่ากับว่า หากต้องการได้รับ Warrant ต้องซื้อหุ้นให้ทันก่อนวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ ราคาหุ้น JKN ล่าสุดอยู่ที่ 14.50 บาท ขณะที่ราคา IPO คือ 8.00 บาท เพิ่มขึ้น 81.25% (ณ วันที่ 20 เม.ย. 2661)

สำหรับใครที่สนใจหุ้นของธุรกิจคอนเทนต์ระดับโลกซึ่งมีทิศทางการเติบโตที่น่าสนใจในอนาคต สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนได้ ดังนี้

Categories: Investment Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *