Financial Markets Update

แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก พุธ 1 ส.ค. 61

  • แนวโน้ม SET Index — บวกต่อเนื่อง 5 สัปดาห์แล้ว ขึ้นมา 122 จุดในรวดเดียว แนวโน้มทั้งระยะสั้นและระยะกลางจึงเป็นขาขึ้นชัดเจน .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD ในกราฟ โดยแนวโน้มล่าสุด ให้ดูตามทิศทางหัวลูกศรอันขวาสุด (อันล่าสุด)
  • การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ช่วงนี้นักลงทุนต่างชาติกลับเป็นฝั่งซื้อสุทธิต่อเนื่องหลายวันแล้ว พอต่างชาติซื้อ หุ้นก็ขึ้น แต่รายย่อยขาย
  • แนวโน้มค่าเงินบาท — แข็งค่าอย่างเร็วมาที่ระดับ 33.11 THB/USD แต่แนวโน้มระยะกลางยังเป็นฝั่งอ่อนค่ามาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม
  • แนวโน้มราคาทองคำ — ยังเป็นขาลงแรง
  • แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ —  ทรง ๆ ตัว ภายในแนวโน้มที่ยังเป็นขาลง

(กราฟจากบริการ Aspen by ThaiQuest)

  • Snapshot ราคาตราสารหนี้ทั่วโลก (ข้อมูลจาก cnbc.com) — Yield เพิ่มขึ้นทั่วหน้า ราคาตราสารลดลง .. ซึ่งราคา vs ผลตอบแทน ของตราสารหนี้ จะแปรผกผันกัน (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ได้ ที่นี่)

• Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก (ข้อมูลจาก cnbc.com) — บวกลบผสมกัน แต่ DJIA ยังไต่ระดับเหนือระดับ 25,000 ขึ้นไปได้เรื่อย ๆ

 

ชวนทำความเข้าใจ

  • สัญญาณขาขึ้นขาลงที่อยู่ในกราฟ (ตัวหนังสือ MACD พร้อมหัวลูกศร) มาจากเครื่องมือ MACD ซึ่งสัญญาณนั้นเป็น “ผล” จาก “เหตุปัจจัยต่าง ๆ” เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น การเมืองไทย การเมืองโลก เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ภาวะธุรกิจตลอดจนข่าวของบริษัทเอง ฯลฯ … เราจึงดูกราฟเพื่อให้รู้ว่าปัจจัยต้นเหตุต่าง ๆ การคาดการณ์ต่าง ๆ ในช่วงนี้ ส่งผลต่อแนวโน้มราคาในระยะนี้ต่อไปถึงอนาคต “ใกล้ ๆ” อย่างไรบ้าง … แต่เราไม่สามารถเอากราฟซึ่งเป็น “ผล” กลับไปพยากรณ์ “เหตุ” ในอนาคตไกล ๆ ได้ ไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไร หรือแนวเทคนิกแบบไหนก็ตาม
  • ข้อมูลตลาดหุ้นจะใช้ SET Index เป็นตัวแทน เพื่อให้นำเสนอข้อมูลภาพรวมได้จริงในทางปฏิบัติ ภาวะของหุ้นรายตัวอื่น ๆ อาจต่างไปจากภาวะของตลาดโดยรวมก็ได้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาสถานะของหุ้นรายตัวที่นักลงทุนสนใจ ควบคู่กันไป

 

Advertisement