Investment Articles

เปิดจุดเด่น บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “โอสถสภา”) ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค (FMCG) ภายใต้แนวคิด ‘พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต’ (The Power to Enhance Life) โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค

จุดเด่นของโอสถสภา

1. ผู้นำในธุรกิจ FMCG

 • มีตราสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง
 • เป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังในประเทศไทย*
 •  ปรับตำแหน่งทางการตลาด (Repositioning Marketing) ของโสมอิน-ซัมให้ชัดเจนขึ้น
 • เบบี้มายด์ เป็นตราสินค้าผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอันดับหนึ่งในไทย (เมื่อพิจารณาจากสบู่อาบน้ำเด็ก แป้งเด็ก และมอยซ์เจอร์ไรเซอร์สำหรับเด็กเท่านั้น)*
 • ทเวลฟ์พลัสมีการปรับตำแหน่งทางการตลาดใหม่ โดยมุ่งเป้าหมายให้สามารถดึงดูดฐานผู้บริโภคได้กว้างขึ้น
 • มีโอกาสขยายธุรกิจในเมียนมาร์ กัมพูชา และลาวสูง จากความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ และการเป็นศูนย์กลางการค้าของประเทศไทย
 • *หมายเหตุ: เมื่อพิจารณาจากมูลค่าตลาดค้าปลีกในประเทศ สำหรับปี 2560 (ข้อมูลจาก Nielsen)

2. ศักยภาพด้านการผลิตและจำหน่าย

 • เครือข่ายการจัดจำหน่ายที่กว้างขวางและครอบคลุมในประเทศไทย
 • รูปแบบการจัดจำหน่ายหลากหลายช่องทาง ทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ รวมถึง E-Commence
 • มีฐานการผลิตสินค้าที่ครบวงจร และมีความยืดหยุ่น
 • การผลิตสินค้าในปริมาณมาก ทำให้ได้ประโยชน์จากการจัดการต้นทุนและมีความประหยัดต่อขนาด
 • มีความสามารถในการทำกำไร จากการสร้างมูลค่าที่ครบวงจร (Integrated Value Chain) และกระบวนการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ

3. เอกลักษณ์ที่แข็งแกร่ง

 • มีทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและของใช้ส่วนบุคคล และหน่วยงานภายในที่มีศักยภาพเกี่ยวกับการคิดค้นผลิตภัณฑ์และรสชาติใหม่ รวมถึงความเข้าใจผู้บริโภคในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง
 • มีการพัฒนารสชาติและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
 • มีฝ่ายบริหารที่มีประสบการณ์สูง พร้อมด้วยประวัติการทำงานที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม FMCG

และล่าสุด โอสถสภากำลังอยู่ในกระบวนการเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering หรือ IPO) โดยปัจจุบันโอสถสภามีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,497 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนรวมกันไม่เกิน 603.75 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยโอสถสภาไม่เกิน 506.75 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมจากผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกิน 97.0 ล้านหุ้น

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของการเสนอขายครั้งนี้ได้จากหนังสือชี้ชวน (Filing) ที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ที่นี่ market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=195013&lang=th

[Special Content]

Categories: Investment Articles