Financial Markets Update

6 ก.พ. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

  • แนวโน้ม SET Index — ยังปิดบวกได้ต่อเนื่อง แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาขึ้น ขณะที่แนวโน้มระยะกลาง ก็พลิกกลับเป็นขาขึ้นแล้วเช่นกัน และต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD ในกราฟ โดยแนวโน้มล่าสุด ให้ดูตามทิศทางหัวลูกศรอันขวาสุด (อันล่าสุด)
  • แนวโน้มค่าเงินบาทเทียบ USD — แข็งค่าต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 11 แนวโน้มจึงยังเป็นด้านแข็งค่าชัดเจน
  • การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — เข้าปีใหม่ 2562 ต่างชาติเริ่มเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ ดัชนีจึงกระเตื้องได้ แต่ในภาพรวม ต่างชาติก็ยังเป็นฝ่ายขายสุทธิอยู่เยอะมาก ระดับ 2 แสนล้านบาทเศษ ต่อเนื่องมาจากต้นปี 2561
  • แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ — ยืนที่ระดับ $61-62 โดยแนวโน้มยังเป็นขาขึ้น
  • แนวโน้มราคาทองคำ — ทรงตัวที่ระดับ $1,31x โดยแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ตุลาคม 2561 .. น่าเสียดายที่ค่าเงินบาทแข็งขึ้นมาเช่นกัน ทำให้ราคาทองคำในบ้านเรา ไม่ได้บวกได้เต็มที่ตามราคา USD

(กราฟจาก Aspen by ThaiQuest // อธิบายโดย TIF)
  • Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก (ข้อมูลจาก cnbc.com) — บวกลบผสมกัน
  • Snapshot ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก (ข้อมูลจาก cnbc.com) — Yield ขยับลงพร้อมหน้า ราคาตราสารเพิ่มขึ้น .. โดยที่ ราคา vs ผลตอบแทน ของตราสารหนี้ จะแปรผกผันกัน (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ได้ ที่นี่)

ชวนทำความเข้าใจ

  • สัญญาณขาขึ้นขาลงที่อยู่ในกราฟ (ตัวหนังสือ MACD พร้อมหัวลูกศร) มาจากเครื่องมือ MACD ซึ่งสัญญาณนั้นเป็น “ผล” จาก “เหตุปัจจัยต่าง ๆ” เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น การเมืองไทย การเมืองโลก เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ภาวะธุรกิจตลอดจนข่าวของบริษัทเอง ฯลฯ … เราจึงดูกราฟเพื่อให้รู้ว่าปัจจัยต้นเหตุต่าง ๆ การคาดการณ์ต่าง ๆ ในช่วงนี้ ส่งผลต่อแนวโน้มราคาในระยะนี้ต่อไปถึงอนาคต “ใกล้ ๆ” อย่างไรบ้าง … แต่เราไม่สามารถเอากราฟซึ่งเป็น “ผล” กลับไปพยากรณ์ “เหตุ” ในอนาคตไกล ๆ ได้ ไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไร หรือแนวเทคนิกแบบไหนก็ตาม
  • ข้อมูลตลาดหุ้นจะใช้ SET Index เป็นตัวแทน เพื่อให้นำเสนอข้อมูลภาพรวมได้จริงในทางปฏิบัติ ภาวะของหุ้นรายตัวอื่น ๆ อาจต่างไปจากภาวะของตลาดโดยรวมก็ได้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาสถานะของหุ้นรายตัวที่นักลงทุนสนใจ ควบคู่กันไป

Advertisement