Financial Markets Update

21 ก.พ. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

  • แนวโน้ม SET Index — บวกกลับขึ้นมา 2 วันคิด แต่แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาลง ถ้าพรุ่งนี้บวกต่ออีกวัน อาจกลับเป็นขาขึ้นได้ ส่วนแนวโน้มระยะกลางยังเป็นขาขึ้นและต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD ในกราฟ โดยแนวโน้มล่าสุด ให้ดูตามทิศทางหัวลูกศรอันขวาสุด (อันล่าสุด)
  • แนวโน้มค่าเงินบาทเทียบ USD — ทรงตัวต่อจากสัปดาห์ก่อน แต่ก่อนหน้านี้แข็งค่ายาวมา 10 สัปดาห์ติดกัน แนวโน้มจึงยังเป็นด้านแข็งค่าชัดเจน
  • การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ในภาพรวม ต่างชาติก็ยังเป็นฝ่ายขายสุทธิอยู่เยอะมาก ระดับ 2 แสนล้านบาทเศษ ต่อเนื่องมาจากต้นปี 2561
  • แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ — ค่อย ๆ ฟื้นกลับขึ้นไปเหนือระดับ $63 โดยแนวโน้มยังเป็นขาขึ้น
  • แนวโน้มราคาทองคำ — ทรงตัวที่ $1,310 โดยแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ตุลาคม 2561
  • Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก (ข้อมูลจาก cnbc.com) — ส่วนใหญ่บวก และบวกเยอะ
  • Snapshot ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก (ข้อมูลจาก cnbc.com) — Yield ขยับขึ้นพร้อมหน้า ราคาตราสารลดลง .. โดยที่ ราคา vs ผลตอบแทน ของตราสารหนี้ จะแปรผกผันกัน (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ได้ ที่นี่)

ชวนทำความเข้าใจ

  • สัญญาณขาขึ้นขาลงที่อยู่ในกราฟ (ตัวหนังสือ MACD พร้อมหัวลูกศร) มาจากเครื่องมือ MACD ซึ่งสัญญาณนั้นเป็น “ผล” จาก “เหตุปัจจัยต่าง ๆ” เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น การเมืองไทย การเมืองโลก เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ภาวะธุรกิจตลอดจนข่าวของบริษัทเอง ฯลฯ … เราจึงดูกราฟเพื่อให้รู้ว่าปัจจัยต้นเหตุต่าง ๆ การคาดการณ์ต่าง ๆ ในช่วงนี้ ส่งผลต่อแนวโน้มราคาในระยะนี้ต่อไปถึงอนาคต “ใกล้ ๆ” อย่างไรบ้าง … แต่เราไม่สามารถเอากราฟซึ่งเป็น “ผล” กลับไปพยากรณ์ “เหตุ” ในอนาคตไกล ๆ ได้ ไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไร หรือแนวเทคนิกแบบไหนก็ตาม
  • ข้อมูลตลาดหุ้นจะใช้ SET Index เป็นตัวแทน เพื่อให้นำเสนอข้อมูลภาพรวมได้จริงในทางปฏิบัติ ภาวะของหุ้นรายตัวอื่น ๆ อาจต่างไปจากภาวะของตลาดโดยรวมก็ได้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาสถานะของหุ้นรายตัวที่นักลงทุนสนใจ ควบคู่กันไป

Advertisement