Financial Markets Update

7 มี.ค. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

  • แนวโน้ม SET Index — ปิดบวก แต่แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาลง ส่วนแนวโน้มระยะกลางยังเป็นขาขึ้นและต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 7 .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD ในกราฟ โดยแนวโน้มล่าสุด ให้ดูตามทิศทางหัวลูกศรอันขวาสุด (อันล่าสุด)
  • แนวโน้มค่าเงินบาทเทียบ USD — อ่อนค่าอย่างเร็วตั้งแต่สัปดาห์ก่อน แนวโน้มระยะกลางกลับเป็นด้านอ่อนค่า
  • การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ในภาพรวม ต่างชาติก็ยังเป็นฝ่ายขายสุทธิอยู่เยอะมาก ต่อเนื่องมาจากต้นปี 2561
  • แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ — ค่อย ๆ ฟื้นกลับขึ้นไปเหนือระดับ $66 โดยแนวโน้มยังเป็นขาขึ้น
  • แนวโน้มราคาทองคำ — หลุดระดับ $1,300 ลงมาอย่างเร็ว แนวโน้มกลับเป็นขาลง อย่างไม่เป็นทางการ หลังจากอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นมาตั้งแต่ต.ค.61
  • Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก (ข้อมูลจาก cnbc.com) — ส่วนใหญ่ลบ
  • Snapshot ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก (ข้อมูลจาก cnbc.com) — Yield ขยับลงพร้อมหน้า ราคาตราสารเพิ่มขึ้น .. โดยที่ ราคา vs ผลตอบแทน ของตราสารหนี้ จะแปรผกผันกัน (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ได้ ที่นี่)

ชวนทำความเข้าใจ

  • สัญญาณขาขึ้นขาลงที่อยู่ในกราฟ (ตัวหนังสือ MACD พร้อมหัวลูกศร) มาจากเครื่องมือ MACD ซึ่งสัญญาณนั้นเป็น “ผล” จาก “เหตุปัจจัยต่าง ๆ” เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น การเมืองไทย การเมืองโลก เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ภาวะธุรกิจตลอดจนข่าวของบริษัทเอง ฯลฯ … เราจึงดูกราฟเพื่อให้รู้ว่าปัจจัยต้นเหตุต่าง ๆ การคาดการณ์ต่าง ๆ ในช่วงนี้ ส่งผลต่อแนวโน้มราคาในระยะนี้ต่อไปถึงอนาคต “ใกล้ ๆ” อย่างไรบ้าง … แต่เราไม่สามารถเอากราฟซึ่งเป็น “ผล” กลับไปพยากรณ์ “เหตุ” ในอนาคตไกล ๆ ได้ ไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไร หรือแนวเทคนิกแบบไหนก็ตาม
  • ข้อมูลตลาดหุ้นจะใช้ SET Index เป็นตัวแทน เพื่อให้นำเสนอข้อมูลภาพรวมได้จริงในทางปฏิบัติ ภาวะของหุ้นรายตัวอื่น ๆ อาจต่างไปจากภาวะของตลาดโดยรวมก็ได้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาสถานะของหุ้นรายตัวที่นักลงทุนสนใจ ควบคู่กันไป

Advertisement