Financial Markets Update

9 เม.ย. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

  • SET Index — บวกดี โดยมีหุ้นพลังงานนำตลาดขึ้นไป แนวโน้มทั้งระยะสั้นและระยะกลางยังคงเป็นขาขึ้น .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD ในกราฟ โดยแนวโน้มล่าสุด ให้ดูตามทิศทางหัวลูกศรอันขวาสุด (อันล่าสุด)
  • ค่าเงินบาทเทียบ USD — ทรงตัวที่ระดับ $31.7x โดยแนวโน้มยังเป็นด้านอ่อนค่า
  • การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ในภาพรวม ต่างชาติก็ยังเป็นฝ่ายขายสุทธิอยู่เยอะมาก ต่อเนื่องมาจากต้นปี 2561 แต่วันนี้ต่างชาติซื้อสุทธิ 3 พันกว่าล้านบาท
  • ราคาน้ำมันดิบ — ทะลุผ่านแนว $70 ขึ้นไปเรียบร้อย ตามความระอุของสถานการณ์ความไม่สงบในลิเบีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีน้ำมันดิบสำรองสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก โดยแนวโน้มราคายังเป็นขาขึ้น ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 13
  • ราคาทองคำ — ราคายังทรง ๆ อยู่แถวระดับ $1,30x แนวโน้มยังอยู่ในขาลง ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 5
(ที่มา:
https://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Oil-Prices-Spike-On-Libyan-Violence.html )
  • Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก (ข้อมูลจาก cnbc.com) — ส่วนใหญ่บวก บาง ๆ
  • Snapshot ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก (ข้อมูลจาก cnbc.com) — Yield ส่วนใหญ่คงที่ ค่อนไปทางลดลง ทำให้ราคาทรง ๆ ค่อนไปทางบวกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย .. โดยที่ ราคา vs ผลตอบแทน ของตราสารหนี้ จะแปรผกผันกัน (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ได้ ที่นี่)

ชวนทำความเข้าใจ

  • สัญญาณขาขึ้นขาลงที่อยู่ในกราฟ (ตัวหนังสือ MACD พร้อมหัวลูกศร) มาจากเครื่องมือ MACD ซึ่งสัญญาณนั้นเป็น “ผล” จาก “เหตุปัจจัยต่าง ๆ” เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น การเมืองไทย การเมืองโลก เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ภาวะธุรกิจตลอดจนข่าวของบริษัทเอง ฯลฯ … เราจึงดูกราฟเพื่อให้รู้ว่าปัจจัยต้นเหตุต่าง ๆ การคาดการณ์ต่าง ๆ ในช่วงนี้ ส่งผลต่อแนวโน้มราคาในระยะนี้ต่อไปถึงอนาคต “ใกล้ ๆ” อย่างไรบ้าง … แต่เราไม่สามารถเอากราฟซึ่งเป็น “ผล” กลับไปพยากรณ์ “เหตุ” ในอนาคตไกล ๆ ได้ ไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไร หรือแนวเทคนิกแบบไหนก็ตาม
  • ข้อมูลตลาดหุ้นจะใช้ SET Index เป็นตัวแทน เพื่อให้นำเสนอข้อมูลภาพรวมได้จริงในทางปฏิบัติ ภาวะของหุ้นรายตัวอื่น ๆ อาจต่างไปจากภาวะของตลาดโดยรวมก็ได้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาสถานะของหุ้นรายตัวที่นักลงทุนสนใจ ควบคู่กันไป

Advertisement