Inflations Report

เงินเฟ้อประเทศไทย อัปเดต ณ พ.ค. 62

เมื่อจะวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ หรือสร้าง Financial model ในการประเมินธุรกิจ ก็มักจะถูกทักว่า “เฮ้ย ลืมเงินเฟ้อไปหรือเปล่า?!” ซึ่งบางทีเราก็ลืม หรือไม่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวเลขไหนดี ก็เลยขอนำตัวเลขเงินเฟ้อมาให้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนซะเลย

แต่ก่อนจะไปดูตัวเลข ขออธิบายก่อนว่า ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย ถูกรวบรวบข้อมูล คำนวณ และเผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตัวเลขของเดือนก่อนจะประกาศทุกวันทำการแรกของเดือนปัจจุบัน (นับว่าเป็นการประมวลผลที่เร็วมากกก) อย่างตัวเลขล่าสุดที่มี ณ เวลานี้ ( ณ 2 พ.ค. 62) ก็คือของเดือน เม.ย. 62  โดยอัตราเงินเฟ้อแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

  1. อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ซึ่งในการคำนวณ จะไม่รวมการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานและอาหารสด จึงทำให้ Core Inflation มีความผันผวนน้อยกว่าเงินเฟ้ออีกประเภท
  2. อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation หรือบางทีเรียกสั้น ๆ ว่า Inflation) ซึ่งจะรวมการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการทุกประเภท จึงทำให้ Headline Inflation มีความผันผวนมากกว่า

นอกจากนั้นหลายคนมักจะสงสัยว่า ทำไมข้าวของแถวบ้านแพงขึ้น แต่เงินเฟ้อต่ำติดดินจังฟะ ก็ต้องอธิบายว่า

ในการคำนวณอัตราเงินเฟ้อ จะใช้สินค้าและบริการ 422 รายการ มาคำนวณร่วมกันแบบถ่วงน้ำหนัก

คือไม่ใช่ทุกรายการจะมีน้ำหนักเท่ากัน ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้ดังนี้

พอเข้าใจเรื่องที่มาและการคำนวณไปแล้ว ก็ได้เวลาเข้าเรื่องของเราจริง ๆ ว่าตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยเป็นอย่างไร

(ลูกศรชี้ลงในรูป หมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงมีการลดลงจากเดือนก่อน – ไม่ได้หมายความว่าเงินเฟ้อลดลง หากตัวเลขไม่ติดลบ — แต่แปลว่าเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลง)

ก็เท่ากับว่า หากจะใช้ตัวเลขค่าเฉลี่ยระยะยาวที่สุดที่มีข้อมูลและครอบคลุมสินค้าและบริการทุกชนิดแล้วละก็ ขอสรุปให้ชัด ๆ ว่า

อัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยในระยะยาวของประเทศไทยคือ 1.87% ต่อปี

หรือใครคิดว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 15 ปีมันนานไป ไม่สะท้อนภาวะปัจจุบันอีกต่อไป จะใช้ตัวเลขย้อนหลังที่สั้นกว่านั้นคือ 0.94% หรือ 1.45% ต่อปี ก็ตามสะดวก

ทีนี้พอเรารู้ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวแล้ว ก็สามารถเอาไปใช้เป็นพื้นฐานในการคำนวณได้หลากหลายแล้ว ไม่ว่าจะเป็น การประมาณการณ์ราคาสินค้าและบริการที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต หรือการกำหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำจากการลงทุนที่จะเอาชนะเงินเฟ้อได้ ซึ่งตามตัวเลขนี้ก็คือ ต้องไม่น้อยกว่า 1.87% ต่อปี

แหล่งข้อมูล
• กระทรวงพาณิชย์ 1 และ 2
• บริการเอสเพน โดย ThaiQuest

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ โทร 02-507-7000


———-

แถม #1: ตารางข้อมูลแยกประเภทสินค้ารายหมวด (ต้องซูมดูกันเล็กน้อยนะครับ คอลัมน์เค้าเยอะ)

(ที่มา: www.indexpr.moc.go.th)

แถม #2: กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน และอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย ซึ่งจะเห็นว่า มีการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันมาตลอด 20 ปี นั่นคือ กนง. จะดูอัตราเงินเฟ้อเป็น indicator สำคัญอันหนึ่ง ในการพิจารณาปรับเพิ่ม/ลด อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (ที่มา: Aspen by ThaiQuest)

(ad)