Financial Markets Update

30 ก.ค. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

  • SET Index — แนวโน้มระยะสั้นยังไม่สวย ยังคงไม่ขาลง ส่วนแนวโน้มระยะกลางได้แรงส่งตั้งแต่ต้นเดือนมิ.ย. ทำให้ยังคงเป็นขาขึ้นได้อยู่ .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ
  • ค่าเงินบาทเทียบ USD — ทรงตัวที่ระดับ $30.8x THB/USD โดยแนวโน้มยังเป็นด้านแข็งค่า
  • การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ตั้งแต่แต่ปลายเดือนพ.ค. 62 โดยภาพรวมแล้วต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่องและในปริมาณมาก
  • ราคาน้ำมันดิบ — เหวี่ยงขึ้นลงตามกระแสข่าวความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แต่ล่าสุดโดนทิ้งลงมาเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน แนวโน้มเป็นขาลง
  • ราคาทองคำ — ทรงตัวอยู่ในระดับ $1,42x และแนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นตั้งแต่กลางเดือน พ.ค. 62
  • Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก (ข้อมูลจาก tradingeconomics.com / cnbc.com) — บวกลบเล็กน้อยผสมกัน
  • Snapshot ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก (ข้อมูลจาก cnbc.com) — Yield ปรับลดลงทั่วหน้า ราคาเพิ่มขึ้น .. โดยที่ ราคา vs ผลตอบแทน ของตราสารหนี้ จะแปรผกผันกัน (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ได้ ที่นี่)

ชวนทำความเข้าใจ

  • สัญญาณขาขึ้นขาลงที่อยู่ในกราฟ (ตัวหนังสือ MACD พร้อมหัวลูกศร) มาจากเครื่องมือ MACD ซึ่งสัญญาณนั้นเป็น “ผล” จาก “เหตุปัจจัยต่าง ๆ” เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น การเมืองไทย การเมืองโลก เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ภาวะธุรกิจตลอดจนข่าวของบริษัทเอง ฯลฯ … เราจึงดูกราฟเพื่อให้รู้ว่าปัจจัยต้นเหตุต่าง ๆ การคาดการณ์ต่าง ๆ ในช่วงนี้ ส่งผลต่อแนวโน้มราคาในระยะนี้ต่อไปถึงอนาคต “ใกล้ ๆ” อย่างไรบ้าง … แต่เราไม่สามารถเอากราฟซึ่งเป็น “ผล” กลับไปพยากรณ์ “เหตุ” ในอนาคตไกล ๆ ได้ ไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไร หรือแนวเทคนิกแบบไหนก็ตาม
  • ข้อมูลตลาดหุ้นจะใช้ SET Index เป็นตัวแทน เพื่อให้นำเสนอข้อมูลภาพรวมได้จริงในทางปฏิบัติ ภาวะของหุ้นรายตัวอื่น ๆ อาจต่างไปจากภาวะของตลาดโดยรวมก็ได้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาสถานะของหุ้นรายตัวที่นักลงทุนสนใจ ควบคู่กันไป
(ad)