Financial Markets Update

เจาะลึก Interpharma หุ้นใหม่เตรียม IPO

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของโลก ทำให้เกิดอีกเทรนด์หนึ่งซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน นั่นก็คือ เทรนด์รักสุขภาพ ซึ่งคนยุคนี้ต้องการมีสุขภาพที่ดีและคงความเป็นหนุ่มสาวโดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้นานที่สุด จึงหันมาดูแลสุขภาพและร่างกายตัวเองกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นโอกาสของธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพที่จะได้รับประโยชน์จากเทรนด์นี้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

สำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจสุขภาพ ตอนนี้ก็เป็นโอกาสดี เพราะกำลังมีบริษัทอย่าง “อินเตอร์ ฟาร์มา” ที่กำลังจะจดทะเบียนเข้าตลาด mai เร็ว ๆ นี้  วันนี้ TIF จึงขอพาไปทำความรู้จักกับ “อินเตอร์ ฟาร์มา” เพื่อให้ผู้ที่สนใจ รู้จักบริษัทฯ นี้กันมากยิ่งขึ้น

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ INTERPHARMA หรือ IP ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้พัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ชะลอวัย และนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยเวชภัณฑ์ (Pharmaceuticals) โภชนเภสัช (Nutraceuticals) เวชสำอาง (Cosmeceuticals) อาหารสุขภาพ (Healthy Foods) สำหรับคนและสัตว์ (Human Health and Animal Health) ภายใต้ชื่อ “INTERPHARMA” บริษัทฯ ได้คิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านแนวคิด “VALUE YOUR LIFE” ที่เชื่อว่า คุณค่าของชีวิต คือ สุขภาพที่ดีและการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยยึดมั่นวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่าง มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพื่อการป้องกันและรักษาโรค เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและชะลอวัย” ควบคู่ไปกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับแบรนด์ชั้นนำของต่างประเทศ เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ภายใต้การผลิตที่ได้มาตรฐานและได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

ด้านรายได้ของบริษัทฯ จะมาจากสองส่วนหลัก ๆ คือ รายได้การขายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และรายได้การขายผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ โดยเมื่อเทียบช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน ในปี 2562 กับปี 2561 นั้น บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 44.65 ล้านบาท คิดเป็น 32.37%

และล่าสุด อินเตอร์ ฟาร์มา กำลังอยู่ระหว่างในกระบวนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering หรือ IPO) โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 80 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว 160 ล้านหุ้น มูลที่ตราไว้ (par) หุ้นละ 0.50 บาท และจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน จำนวน 46 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.33 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของการเสนอขายครั้งนี้ได้จากหนังสือชี้ชวน (Filing) ที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=252689

[Special Content]