Financial Markets Update

3 ธ.ค. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

  • SET Index — แนวโน้มระยะสั้นและระยะกลางเป็นขาลง โดยเฉพาะระยะกลางเป็นขาลงมาตั้งแต่เดือน ก.ค. 62 .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ
  • Property Fund & REIT Total Return Index — แนวโน้มระยะกลางเป็นขาลงมาตั้งแต่ต้นเดือนต.ค. 62 แต่เริ่มยืนนิ่ง ๆ ได้บ้างแล้ว
  • ค่าเงินบาทเทียบ USD — ทรงตัวที่ THB 30.26/USD โดยแนวโน้มยังเป็นด้านอ่อนค่า เพราะ 5 สัปดาห์ก่อนเจอแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยนโยบายเข้าไป
  • การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ต่างชาติกลับมาขายสุทธิอีกครั้ง
  • ราคาน้ำมันดิบ — ดิ่งลงไปที่ $60.6 แนวโน้มชั่วคราว (เนื่องจากเป็น Weekly Timeframe แต่วันนี้เพิ่งวันอังคาร) กลับเป็นขาลง ส่งผลลบต่อหุ้นพลังงาน และ SET Index โดยรวม
  • Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก (ข้อมูลจาก tradingeconomics.com / cnbc.com) — ส่วนใหญ่ลบ นำโดยตลาดสหรัฐฯ หลังทรัมป์บอกว่าการเจรจาการค้ากับจีนอาจต้องรอจนถึงเลือกตั้งใหญ่ปี 2020 ถึงจะมีความคืบหน้า
  • Snapshot ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก (ข้อมูลจาก cnbc.com) — อัตราผลตอบแทนขยับลง ทำให้ราคาเพิ่มขึ้น .. โดยที่ ราคา vs ผลตอบแทน ของตราสารหนี้ จะแปรผกผันกัน (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ได้ ที่นี่)
  • สัญญาณขาขึ้นขาลงที่อยู่ในกราฟ (ตัวหนังสือ MACD พร้อมหัวลูกศร) มาจากเครื่องมือ MACD ซึ่งสัญญาณนั้นเป็น “ผล” จาก “เหตุปัจจัยต่าง ๆ” เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น การเมืองไทย การเมืองโลก เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ภาวะธุรกิจตลอดจนข่าวของบริษัทเอง ฯลฯ … เราจึงดูกราฟเพื่อให้รู้ว่าปัจจัยต้นเหตุต่าง ๆ การคาดการณ์ต่าง ๆ ในช่วงนี้ ส่งผลต่อแนวโน้มราคาในระยะนี้ต่อไปถึงอนาคต “ใกล้ ๆ” อย่างไรบ้าง … แต่เราไม่สามารถเอากราฟซึ่งเป็น “ผล” กลับไปพยากรณ์ “เหตุ” ในอนาคตไกล ๆ ได้ ไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไร หรือแนวเทคนิกแบบไหนก็ตาม
  • ข้อมูลตลาดหุ้นจะใช้ SET Index เป็นตัวแทน เพื่อให้นำเสนอข้อมูลภาพรวมได้จริงในทางปฏิบัติ ภาวะของหุ้นรายตัวอื่น ๆ อาจต่างไปจากภาวะของตลาดโดยรวมก็ได้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาสถานะของหุ้นรายตัวที่นักลงทุนสนใจ ควบคู่กันไป
(ad)