Financial Markets Update

26 ธ.ค. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

  • SET Index — เริ่มยื่นได้ในแดนบวก แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้น แต่ระยะกลางยังคงเป็นขาลงมาตั้งแต่ ก.ค. 62 .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ
  • Property Fund & REIT Total Return Index — แรงขายจางลงบ้าง แต่แนวโน้มระยะกลางยังเป็นขาลงมาตั้งแต่ต้น ต.ค. 62
  • ค่าเงินบาทเทียบ USD — ทรงตัวที่ THB 30.15/USD โดยแนวโน้มยังเป็นด้านอ่อนค่า เพราะ 8 สัปดาห์ก่อนเจอแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยนโยบายเข้าไป
  • การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ต่างชาติกลับมาขายสุทธิเยอะอีกครั้ง
  • ราคาน้ำมันดิบ — บวกต่อเนื่องไปที่ระดับเหนือ $67 แนวโน้มยังเป็นขาขึ้นได้ต่อไป ต่อเนื่องจากเดือน ต.ค. 62

  • Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก (ข้อมูลจาก tradingeconomics.com / cnbc.com) — บวกลบผสมกันแบบบาง ๆ

  • Snapshot ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก (ข้อมูลจาก cnbc.com) — อัตราผลตอบแทนบวกลบเล็กน้อย ราคาโดยรวมทรงตัว .. โดยที่ ราคา vs ผลตอบแทน ของตราสารหนี้ จะแปรผกผันกัน (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ได้ ที่นี่)

  • สัญญาณขาขึ้นขาลงที่อยู่ในกราฟ (ตัวหนังสือ MACD พร้อมหัวลูกศร) มาจากเครื่องมือ MACD ซึ่งสัญญาณนั้นเป็น “ผล” จาก “เหตุปัจจัยต่าง ๆ” เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น การเมืองไทย การเมืองโลก เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ภาวะธุรกิจตลอดจนข่าวของบริษัทเอง ฯลฯ … เราจึงดูกราฟเพื่อให้รู้ว่าปัจจัยต้นเหตุต่าง ๆ การคาดการณ์ต่าง ๆ ในช่วงนี้ ส่งผลต่อแนวโน้มราคาในระยะนี้ต่อไปถึงอนาคต “ใกล้ ๆ” อย่างไรบ้าง … แต่เราไม่สามารถเอากราฟซึ่งเป็น “ผล” กลับไปพยากรณ์ “เหตุ” ในอนาคตไกล ๆ ได้ ไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไร หรือแนวเทคนิกแบบไหนก็ตาม
  • ข้อมูลตลาดหุ้นจะใช้ SET Index เป็นตัวแทน เพื่อให้นำเสนอข้อมูลภาพรวมได้จริงในทางปฏิบัติ ภาวะของหุ้นรายตัวอื่น ๆ อาจต่างไปจากภาวะของตลาดโดยรวมก็ได้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาสถานะของหุ้นรายตัวที่นักลงทุนสนใจ ควบคู่กันไป

(ad)