Financial Markets Update

30 ธ.ค. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

  • SET Index — ปริมาณการซื้อขายช่วงปลายปีเบาบางลง ดัชนีขยับในกรอบแคบ แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาขึ้น แต่ระยะกลางยังคงเป็นขาลงมาตั้งแต่ ก.ค. 62 .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ
  • Property Fund & REIT Total Return Index — แรงขายจางลงบ้าง แต่แนวโน้มระยะกลางยังเป็นขาลงมาตั้งแต่ต้น ต.ค. 62
  • ค่าเงินบาทเทียบ USD — วันนี้แข็งค่าอย่างเร็วและแรง หล่นไปที่ 29.90 THB/USD พลิกให้แนวโน้มกลับเป็นด้านแข็งค่า ดีต่อหุ้นในเชิงที่นักลงทุนต่างชาติอาจให้ความสนใจใส่เงินเข้ามาลงทุนมากขึ้นหากเงินบาทยังแข็งค่าต่อไปเรื่อย ๆ (ได้กำไรเงินเทอมของเงินสกุลต่างประเทศ) แต่แน่นอนว่าเป็นผลเสียต่อการส่งออก เพราะผู้ส่งออกในไทยจะแลกเป็นเงินบาทได้น้อยลง
  • การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ต่างชาติกลับมาขายสุทธิเยอะอีกครั้ง
  • ราคาน้ำมันดิบ — บวกต่อเนื่องไปที่ระดับเหนือ $67 แนวโน้มยังเป็นขาขึ้นได้ต่อไป ต่อเนื่องจากเดือน ต.ค. 62

  • Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก (ข้อมูลจาก tradingeconomics.com / cnbc.com) — ส่วนใหญ่ลบ แต่โดยรวมก็เป็นปีที่ดีของตลาดหุ้นใหญ่ ๆ ทั่วโลก

  • Snapshot ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก (ข้อมูลจาก cnbc.com) — อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ราคาลดลง .. โดยที่ ราคา vs ผลตอบแทน ของตราสารหนี้ จะแปรผกผันกัน (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ได้ ที่นี่)

  • สัญญาณขาขึ้นขาลงที่อยู่ในกราฟ (ตัวหนังสือ MACD พร้อมหัวลูกศร) มาจากเครื่องมือ MACD ซึ่งสัญญาณนั้นเป็น “ผล” จาก “เหตุปัจจัยต่าง ๆ” เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น การเมืองไทย การเมืองโลก เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ภาวะธุรกิจตลอดจนข่าวของบริษัทเอง ฯลฯ … เราจึงดูกราฟเพื่อให้รู้ว่าปัจจัยต้นเหตุต่าง ๆ การคาดการณ์ต่าง ๆ ในช่วงนี้ ส่งผลต่อแนวโน้มราคาในระยะนี้ต่อไปถึงอนาคต “ใกล้ ๆ” อย่างไรบ้าง … แต่เราไม่สามารถเอากราฟซึ่งเป็น “ผล” กลับไปพยากรณ์ “เหตุ” ในอนาคตไกล ๆ ได้ ไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไร หรือแนวเทคนิกแบบไหนก็ตาม
  • ข้อมูลตลาดหุ้นจะใช้ SET Index เป็นตัวแทน เพื่อให้นำเสนอข้อมูลภาพรวมได้จริงในทางปฏิบัติ ภาวะของหุ้นรายตัวอื่น ๆ อาจต่างไปจากภาวะของตลาดโดยรวมก็ได้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาสถานะของหุ้นรายตัวที่นักลงทุนสนใจ ควบคู่กันไป

(ad)