Financial Markets Update

7 ม.ค. 63 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

  • SET Index — แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน ส่วนแนวโน้มระยะสั้นก็พลิกเป็นขาขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 2 หลังจากที่เดิมลากยาวเป็นขาลงมาตั้งแต่ ก.ค. 62 .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ
  • Property Fund & REIT Total Return Index — ฟื้นตัวและเริ่มยืนได้ แต่แนวโน้มระยะกลางยังเป็นขาลงมาตั้งแต่ต้น ต.ค. 62
  • ค่าเงินบาทเทียบ USD — หลังจากเล่นรถไฟเหาะช่วงปีใหม่ ล่าสุดก็กลับมาอยู่ที่ระดับ 30.1x THB/USD ได้อีกครั้ง โดยแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า
  • การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ต่างชาติหยุดการขายหนัก แต่ก็ไม่ซื้อสุทธิหนัก ปล่อยให้สถาบันเป็นฝ่ายซื้อสุทธิหนักอยู่ฝั่งเดียว
  • ราคาน้ำมันดิบ — ย่อตัวลงมาจากระดับ $70 มาอยู่ที่ $68.x โดยแนวโน้มก็ยังอยู่ในขาขึ้นต่อเนื่องจากเดือน ต.ค. 62

  • Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก (ข้อมูลจาก tradingeconomics.com / cnbc.com) — บวกฟื้นตัวทั่วโลก

  • Snapshot ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก (ข้อมูลจาก cnbc.com) — อัตราผลตอบส่วนใหญ่ปรับเพิ่มขึ้น ราคาลดลง .. โดยที่ ราคา vs ผลตอบแทน ของตราสารหนี้ จะแปรผกผันกัน (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ได้ ที่นี่)

  • สัญญาณขาขึ้นขาลงที่อยู่ในกราฟ (ตัวหนังสือ MACD พร้อมหัวลูกศร) มาจากเครื่องมือ MACD ซึ่งสัญญาณนั้นเป็น “ผล” จาก “เหตุปัจจัยต่าง ๆ” เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น การเมืองไทย การเมืองโลก เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ภาวะธุรกิจตลอดจนข่าวของบริษัทเอง ฯลฯ … เราจึงดูกราฟเพื่อให้รู้ว่าปัจจัยต้นเหตุต่าง ๆ การคาดการณ์ต่าง ๆ ในช่วงนี้ ส่งผลต่อแนวโน้มราคาในระยะนี้ต่อไปถึงอนาคต “ใกล้ ๆ” อย่างไรบ้าง … แต่เราไม่สามารถเอากราฟซึ่งเป็น “ผล” กลับไปพยากรณ์ “เหตุ” ในอนาคตไกล ๆ ได้ ไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไร หรือแนวเทคนิกแบบไหนก็ตาม
  • ข้อมูลตลาดหุ้นจะใช้ SET Index เป็นตัวแทน เพื่อให้นำเสนอข้อมูลภาพรวมได้จริงในทางปฏิบัติ ภาวะของหุ้นรายตัวอื่น ๆ อาจต่างไปจากภาวะของตลาดโดยรวมก็ได้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาสถานะของหุ้นรายตัวที่นักลงทุนสนใจ ควบคู่กันไป