Financial Markets Update

21 ม.ค. 63 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

  • SET Index — หมดแรงส่ง ปิดลบหนัก ๆ 2 วันติดกัน แนวโน้มระยะสั้นกลับเป็นขาลง ส่วนระยะกลางยังเป็นขาขึ้นได้อยู่ .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ
  • Property Fund & REIT Total Return Index — ฟื้นตัวและเริ่มไต่ระดับ แนวโน้มระยะกลางที่ยังเป็นขาลงมาตั้งแต่ต้น ต.ค. 62 เริ่มมีสัญญาณกลับตัว
  • ค่าเงินบาทเทียบ USD — ทรงตัวที่ระดับ 30.39 THB/USD และแนวโน้มระยะกลางก็เป็นฝั่งอ่อนค่า
  • การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ต่างชาติซื้อขายไม่หนักเท่าไร แต่สถาบันขอขายหนักนำไปก่อน วันนี้วันเดียวสถาบันขายสุทธิ 6.9 พันล้านบาท
  • ราคาน้ำมันดิบ — หลังสถานการณ์สหรัฐฯ-อิหร่านไม่รุนแรงขึ้น ราคาน้ำมันก็ย่อแแรงจากระดับ $70 มาอยู่ที่ $64.08 ทำให้แนวโน้มราคากลับเป็นขาลง

  • Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก (ข้อมูลจาก tradingeconomics.com / cnbc.com) — เมื่อดู Pre-markets ซึ่งคือราคาซื้อขายฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ค่ำนี้ดัชนีปรับลดลงเป็นส่วนใหญ่

  • Snapshot ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก (ข้อมูลจาก cnbc.com) — อัตราผลตอบส่วนใหญ่ปรับลดลง ราคาเพิ่มขึ้น .. โดยที่ ราคา vs ผลตอบแทน ของตราสารหนี้ จะแปรผกผันกัน (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ได้ ที่นี่)

  • สัญญาณขาขึ้นขาลงที่อยู่ในกราฟ (ตัวหนังสือ MACD พร้อมหัวลูกศร) มาจากเครื่องมือ MACD ซึ่งสัญญาณนั้นเป็น “ผล” จาก “เหตุปัจจัยต่าง ๆ” เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น การเมืองไทย การเมืองโลก เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ภาวะธุรกิจตลอดจนข่าวของบริษัทเอง ฯลฯ … เราจึงดูกราฟเพื่อให้รู้ว่าปัจจัยต้นเหตุต่าง ๆ การคาดการณ์ต่าง ๆ ในช่วงนี้ ส่งผลต่อแนวโน้มราคาในระยะนี้ต่อไปถึงอนาคต “ใกล้ ๆ” อย่างไรบ้าง … แต่เราไม่สามารถเอากราฟซึ่งเป็น “ผล” กลับไปพยากรณ์ “เหตุ” ในอนาคตไกล ๆ ได้ ไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไร หรือแนวเทคนิกแบบไหนก็ตาม
  • ข้อมูลตลาดหุ้นจะใช้ SET Index เป็นตัวแทน เพื่อให้นำเสนอข้อมูลภาพรวมได้จริงในทางปฏิบัติ ภาวะของหุ้นรายตัวอื่น ๆ อาจต่างไปจากภาวะของตลาดโดยรวมก็ได้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาสถานะของหุ้นรายตัวที่นักลงทุนสนใจ ควบคู่กันไป