Financial Markets Update

23 ม.ค. 63 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

  • SET Index — ลงแรงมา 2 วันและซึมต่ออีก 2 วัน แนวโน้มระยะสั้นกลับเป็นขาลง ส่วนระยะกลางยังเป็นขาขึ้นได้อยู่ .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ
  • Property Fund & REIT Total Return Index — ฟื้นตัวและเริ่มไต่ระดับ แนวโน้มระยะกลางที่ยังเป็นขาลงมาตั้งแต่ต้น ต.ค. 62 ล่าสุดมีสัญญาณกลับตัว
  • ค่าเงินบาทเทียบ USD — อ่อนค่าต่อไปที่ระดับ 30.49 THB/USD และแนวโน้มระยะกลางก็เป็นฝั่งอ่อนค่า
  • การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — แต่ละฝ่ายซื้อขายสุทธิเล็กน้อย แต่ในภาพรวม ต่างชาติยังขายสุทธิเยอะเลย ตั้งแต่ปีก่อน
  • ราคาน้ำมันดิบ — หลังสถานการณ์สหรัฐฯ-อิหร่านไม่รุนแรงขึ้น ราคาน้ำมันก็ย่อแแรงจากระดับ $71 มาอยู่ที่ $65.08 และหลังจากสถานการณ์ไวรัสข้ามพรมแดนน่ากังวลขึ้น ราคาน้ำมันก็ย่อลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ $62 จากการคาดการณ์ว่า demand จะลดลงตามการชะลอการเดินทางขนส่ง

  • Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก (ข้อมูลจาก tradingeconomics.com / cnbc.com) — เมื่อดู Pre-markets ซึ่งคือราคาซื้อขายฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ค่ำนี้ดัชนีปรับลดลงเป็นส่วนใหญ่


  • Snapshot ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก (ข้อมูลจาก cnbc.com) — อัตราผลตอบส่วนใหญ่ยังปรับลดลง ราคาเพิ่มขึ้น .. โดยที่ ราคา vs ผลตอบแทน ของตราสารหนี้ จะแปรผกผันกัน (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ได้ ที่นี่)

  • สัญญาณขาขึ้นขาลงที่อยู่ในกราฟ (ตัวหนังสือ MACD พร้อมหัวลูกศร) มาจากเครื่องมือ MACD ซึ่งสัญญาณนั้นเป็น “ผล” จาก “เหตุปัจจัยต่าง ๆ” เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น การเมืองไทย การเมืองโลก เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ภาวะธุรกิจตลอดจนข่าวของบริษัทเอง ฯลฯ … เราจึงดูกราฟเพื่อให้รู้ว่าปัจจัยต้นเหตุต่าง ๆ การคาดการณ์ต่าง ๆ ในช่วงนี้ ส่งผลต่อแนวโน้มราคาในระยะนี้ต่อไปถึงอนาคต “ใกล้ ๆ” อย่างไรบ้าง … แต่เราไม่สามารถเอากราฟซึ่งเป็น “ผล” กลับไปพยากรณ์ “เหตุ” ในอนาคตไกล ๆ ได้ ไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไร หรือแนวเทคนิกแบบไหนก็ตาม
  • ข้อมูลตลาดหุ้นจะใช้ SET Index เป็นตัวแทน เพื่อให้นำเสนอข้อมูลภาพรวมได้จริงในทางปฏิบัติ ภาวะของหุ้นรายตัวอื่น ๆ อาจต่างไปจากภาวะของตลาดโดยรวมก็ได้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาสถานะของหุ้นรายตัวที่นักลงทุนสนใจ ควบคู่กันไป