Inflations Report

เงินเฟ้อประเทศไทย ก.พ. 63 (อัปเดต ณ มี.ค. 63)

[  หนึ่งในข้อมูลชุด “Referencing Investment Data by TIF” ]

เมื่อจะวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ หรือสร้าง Financial model ในการประเมินธุรกิจ ก็มักจะถูกทักว่า “ลืมเงินเฟ้อไปหรือเปล่า?!” ซึ่งบางทีเราก็ลืม หรือไม่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวเลขไหนดี ก็เลยขอนำตัวเลขเงินเฟ้อมาให้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนซะเลย

แต่ก่อนจะไปดูตัวเลข ขออธิบายก่อนว่า ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย ถูกรวบรวบข้อมูล คำนวณ และเผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตัวเลขของเดือนก่อนจะประกาศทุกวันที่ 5-7 ของเดือนนี้ (จากเดิมที่จะเผยแพร่ทุกวันทำการแรกของเดือน) อย่างตัวเลขล่าสุดที่มี ณ เวลานี้ ก็คือของเดือน ก.พ. 63  โดยอัตราเงินเฟ้อแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

  1. อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ซึ่งในการคำนวณ จะไม่รวมการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานและอาหารสด จึงทำให้ Core Inflation มีความผันผวนน้อยกว่าเงินเฟ้ออีกประเภท
  2. อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation หรือบางทีเรียกสั้น ๆ ว่า Inflation) ซึ่งจะรวมการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการทุกประเภท จึงทำให้ Headline Inflation มีความผันผวนมากกว่า

นอกจากนั้นหลายคนมักจะสงสัยว่า ทำไมข้าวของแถวบ้านแพงขึ้น แต่เงินเฟ้อต่ำติดดินจังฟะ ก็ต้องอธิบายว่า

ในการคำนวณอัตราเงินเฟ้อ จะใช้สินค้าและบริการ 422 รายการ มาคำนวณร่วมกันแบบถ่วงน้ำหนัก

คือไม่ใช่ทุกรายการจะมีน้ำหนักเท่ากัน ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้ดังนี้

พอเข้าใจเรื่องที่มาและการคำนวณไปแล้ว ก็ได้เวลาเข้าเรื่องของเราจริง ๆ ว่าตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยเป็นอย่างไร

ทั้งนี้ จุดด้านหลังตัวเลข หากเป็นสีส้ม = ลดลงจากเดือนก่อน // สีฟ้า = เท่ากับเดือนก่อน // สีเขียว = เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน

ก็เท่ากับว่า หากจะใช้ตัวเลขค่าเฉลี่ยระยะยาวที่สุดที่มีข้อมูลและครอบคลุมสินค้าและบริการทุกชนิดแล้วละก็ ขอสรุปให้ชัด ๆ ว่า

อัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยในระยะยาวของประเทศไทยคือ 1.74% ต่อปี

หรือใครคิดว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 15 ปีมันนานไป ไม่สะท้อนภาวะปัจจุบันอีกต่อไป จะใช้ตัวเลขย้อนหลังที่สั้นกว่านั้นคือ 0.87% หรือ 1.33% ต่อปี ก็ตามสะดวก

ทีนี้พอเรารู้ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวแล้ว ก็สามารถเอาไปใช้เป็นพื้นฐานในการคำนวณได้หลากหลายแล้ว ไม่ว่าจะเป็น การประมาณการณ์ราคาสินค้าและบริการที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต หรือการกำหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำจากการลงทุนที่จะเอาชนะเงินเฟ้อได้ ซึ่งตามตัวเลขนี้ก็คือ ต้องไม่น้อยกว่า 1.74% ต่อปี

แถม : กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน และอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย ซึ่งจะเห็นว่า มีการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันมาตลอด 20 ปี นั่นคือ กนง. จะดูอัตราเงินเฟ้อเป็น indicator สำคัญอันหนึ่ง ในการพิจารณาปรับเพิ่ม/ลด อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (ที่มา: Aspen by ThaiQuest)

แหล่งข้อมูล
• กระทรวงพาณิชย์ 1 และ 2
• บริการเอสเพน โดย ThaiQuest

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ
• สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร.0-2507-5822

———-


ผู้สนับสนุน

Categories: Inflations Report