Investment Articles

BCAP จับมือ PICTET ผู้เชี่ยวชาญ Wealth Management ระดับโลก เสนอกองทุนกลุ่ม GMA ลงทุนครอบคลุมทั่วโลก

(Special Content)

จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในปัจจุบัน ตลาดสินทรัพย์เพื่อการลงทุนแต่ละประเภทต่างมีความผันผวนที่เพิ่มมากขึ้น การเลือกลงทุนในสินทรัพย์เพียงไม่กี่ประเภท หรือเลือกลงทุนเฉพาะสินทรัพย์เฉพาะภายในประเทศ อาจทำให้ความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนโดยรวมสูงขึ้น และอาจส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่การคัดเลือกสินทรัพย์ที่โดดเด่นจากทั่วทุกมุมโลกมาเพื่อลงทุนอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักลงทุนทั่วไป หรือแม้แต่นักลงทุนที่มีประสบการณ์แต่ไม่มีเวลาค้นคว้าข้อมูลเอง

ในโอกาสนี้ TIF ขอช่วยชี้เป้าช่องทางการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกได้ง่าย ๆ ผ่านกองทุน BCAP Global Multi Asset (BCAP-GMA และ BCAP-GMA Plus) ของบลจ. บางกอกแคปปิตอล (BCAP) ซึ่งเป็นกองทุนที่คัดสรรการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกมาไว้ในกองทุนเดียว ทั้งยังร่วมมือกับ PICTET ผู้เชี่ยวชาญด้าน Wealth Management ระดับโลกมาช่วยในการจัดพอร์ตการลงทุน กองทุน BCAP Global Multi Asset ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นส่วนของการลงทุนหลัก (Core Portfolio) นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในสัดส่วนจำนวนมากในพอร์ต หรือจะลงทุนเพียงกองทุนเดียวก็ได้ เนื่องจากกองทุนมีการกระจายการการลงทุนทั้งในแง่สินทรัพย์ที่ลงทุน และประเทศที่ลงทุน เรียกได้ว่าการการลงทุนในกองทุน BCAP Global Multi Asset จะเสมือนการมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาช่วยบริหารความมั่งคั่งให้

ความร่วมมือระหว่าง BCAP และ PICTET เพื่อออกแบบพอร์ตลงทุนมาตรฐานระดับโลก

กองทุน BCAP Global Multi Asset เกิดจากความร่วมมือระหว่าง BCAP และ PICTET ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระดับโลกสัญชาติสวิสที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) มาร่วมจัดพอร์ตและคัดสรรการลงทุนจากหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก โดยพัฒนาและออกแบบกองทุนมาเพื่อเป็นส่วนของการลงทุนหลัก (Core Portfolio) ในการจัดพอร์ตการลงทุนโดยเฉพาะ แบ่งเป็นกองทุน BCAP-GMA (พอร์ตการลงทุนแบบเสี่ยงต่ำ) และกองทุน BCAP-GMA Plus (พอร์ตการลงทุนแบบเสี่ยงสูง)

PICTET เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้าน Wealth Management ชั้นนำระดับโลก

PICTET เป็นสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการจัดอันดับในเป็นศูนย์กลางการบริหารความมั่งคั่งของโลก (IWMC) จากศักยภาพทั้งในด้านความสามารถในการแข่งขัน ขนาดธุรกิจ และผลการดำเนินงานโดดเด่น โดย PICTET จัดอยู่ใน 5 อันดับแรกของ Swiss Private Bank ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลสูงสุด (Bloomberg)

ธุรกิจหลักของ PICTET ได้แก่ 1. Wealth Management ซึ่งเป็นธุรกิจที่ PICTET มีความเชี่ยวชาญและได้รับรางวัลการันตีอย่างต่อเนื่องอาทิ Best Private Bank in Switzerland และ Best Private Bank in Europe (PWN) และ 2. Asset Management ที่จะเน้นแสวงหาสินทรัพย์และ Theme การลงทุนมาออกแบบกองทุนที่น่าสนใจ

PICTET ก่อนตั้งในปี 1805 มีประสบการณ์ด้านการลงทุนมากกว่า 200 ปี มีเครือข่ายและสำนักงานครอบคลุมเมืองสำคัญทั่วโลกกว่า 30 แห่ง มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 1,000 ราย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญแต่ในแต่ละสินทรัพย์ทั่วโลก ปัจจุบัน PICTET มีสินทรัพย์ภาพใต้การดูแลมากกว่า 685 พันล้านฟรังสวิส (ประมาณ 22 ล้านล้านบาท)

กระบวนการออกแบบพอร์ตและการคัดเลือกกองทุนร่วมกันระหว่าง BCAP และ PICTET

BCAP และ PICTET มีกระบวนการออกแบบพอร์ตและการคัดเลือกกองทุนร่วมกันดังนี้

  1. คำแนะนำ – ทิศทางและสัดส่วนการลงทุน (เดือนละ 1 ครั้ง) โดยคณะกรรมการลงทุนและทีมงานของ PICTET
  2. ดำเนินการ – หารือเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับพอร์ตลงทุน (ตามสถานการณ์) โดยทีมบริหารพอร์ตลงทุนของ PICTET และทีมผู้จัดการกองทุนของ BCAP
  3. บริหาร – ดำเนินการปรับพอร์ตการลงทุน บริหารภาษีการลงทุนในต่างประเทศ และบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (สอดคล้องตามคำแนะนำของ PICTET) โดยทีมผู้จัดการกองทุนของ BCAP

BCAP มีระบบการทำงานเพื่อการบริหารพอร์ต Multi Asset โดยเฉพาะ 

BCAP วางระบบการทำงานแบบเดียวกันกับบลจ. ชั้นนำของโลก มีระบบเพื่อเข้าถึงการลงทุนทั่วโลก และระบบการจัดการพอร์ตการลงทุนแบบ Multi Asset ทำให้สามารถกระจายการลงทุนในทรัพย์สินทั่วโลกด้วยต้นทุนที่ต่ำ ปัจจุบันสามารถเข้าถึงกองทุน (ทั้ง Active และ Passive) ทั่วโลกได้มากกว่า 80,000 กองทุน ในมากกว่า 40 ประเทศ จากบลจ.ทั่วโลกกว่า 1,400 แห่ง นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึง ETF ทั่วโลกมากกว่า 6,900 กองทุน ที่สามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีค่าธรรมเนียมนายหน้า (Brokerage Fee) 0 บาท

แนวคิดการจัดพอร์ตการลงทุนของกองทุน BCAP Global Multi Asset

กองทุน BCAP Global Multi Asset พัฒนาและออกแบบมาเพื่อเป็นส่วนของการลงทุนหลัก (Core Portfolio) ในการจัดพอร์ตการลงทุนโดยเฉพาะ ดังนั้นนโยบายการลงทุนของกองทุนจะเน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์
ทั่วโลก (Global Asset Allocation) โดยคัดเลือกสินทรัพย์เพื่อลงทุนจากกองทุนของบลจ.ทั่วโลก ไม่ได้จำกัดการลงทุนเฉพาะกองทุนของ PICTET แบ่งเป็น 1.กองทุน BCAP-GMA จัดพอร์ตการลงทุนแบบ Conservative Portfolio (พอร์ตการลงทุนแบบเสี่ยงต่ำ) เน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์มั่นคงประมาณ 80% และสินทรัพย์เสี่ยงประมาณ 20% และ 2. กองทุน BCAP-GMA Plus จัดพอร์ตการลงทุนแบบ Dynamic Portfolio (พอร์ตการลงทุนแบบเสี่ยงสูง) เน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงประมาณ 75% และสินทรัพย์มั่นคงประมาณ 25%

รายละเอียดกองทุน BCAP Global Multi Asset         

1. BCAP-GMA

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท (BCAP-GMA) เป็นกองทุนประเภทกองทุนรวมผสม มีระดับความเสี่ยง (Risk Level) 5 ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล และมีการป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจ นโยบายการลงทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท จัดพอร์ตการลงทุนแบบเสี่ยงต่ำ (Conservative Portfolio) โดยมีสัดส่วนการลงทุนเน้นหนักไปที่ตราสารหนี้กว่า 75.16% และตราสารทุน 18.90% เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำถึงปานกลาง

2. BCAP-GMA-Plus

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส (BCAP-GMA Plus) มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับกองทุน BCAP-GMA คือเป็นกองทุนประเภทกองทุนรวมผสม ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล และมีการป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจ นโยบายการลงทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทเช่นเดียวกัน แต่จะมีส่วนที่แตกต่างคือรูปแบบของการจัดพอร์ตลงทุนที่เป็นพอร์ตการลงทุนแบบเสี่ยงสูง (Dynamic Portfolio) ทำให้มีระดับความเสี่ยง (Risk Level) ของกองทุนที่ระดับ 6 มีสัดส่วนการลงทุนเน้นหนักไปในตราสารทุนกว่า 78.10% และตราสารหนี้ 18.40% เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางถึงสูง

ประมาณการผลการดำเนินงานของกองทุน

อ้างอิงจากผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2554 ถึง พ.ค. 2564 จะสามารถประมาณการผลการดำเนินงานของกองทุนได้ดังนี้

กองทุน BCAP-GAM ประมาณการผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ต่อปี) 1 ปี 6.60% 3 ปี 4.45% 5 ปี 3.65% และ 10 ปี 4.41%

กองทุน BCAP-GMA Plus ประมาณการผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ต่อปี) 1 ปี 27.64% 3 ปี 8.87% 5 ปี 8.80% และ 10 ปี 6.85%

เปรียบเทียบทางเลือกลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศที่บริหารพอร์ตโดย Private Bank

ปัจจุบันนักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศที่บริหารพอร์ตโดย Private Bank ได้ 2 ช่องทางหลักได้แก่ 1. ลงทุนในต่างประเทศโดยตรงผ่าน Private Bank 2. ลงทุนผ่านกองทุนของบลจ.ในไทยที่มีรูปแบบการบริหารพอร์ตโดย Private Bank โดยทางเลือกการลงทุนผ่านกองทุนของบลจ.ในไทยจะมีข้อได้เปรียบในด้านความสะดวกจากเงื่อนไขและขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก อีกทั้งไม่ต้องบริหารภาษีจากการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ต้องจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

จุดเด่นสำคัญของกองทุน BCAP Global Multi Asset คือจะมีความอิสระในการคัดสรรการลงทุนเพื่อนำมาจัดพอร์ตลงทุนจากกองทุนของบลจ.ทั่วโลก ต่างจากกองทุนทั่วไปที่มักลงทุนเฉพาะกองทุนของบลจ.ที่บริหารพอร์ตเป็นหลัก

กำหนดการ IPO เสนอขายครั้งแรก

สำหรับนักลงทุนท่านใดที่สนใจกองทุน BCAP Global Multi Asset Plus (BCAP-GMA) และ BCAP Global Multi Asset Plus Plus (BCAP-GMA Plus) ทางบลจ. บางกอกแคปปิตอลมีกำหนดการเปิดขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 16 ถึง 22 กันยายน 2564 กำหนดจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท โดยไม่มีค่าธรรมเนียมซื้อในช่วง IPO

สามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา โทร. 1333 หรือผ่านทาง Bangkok Bank Mobile Banking Application หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับหนังสือชี้ชวน (Fund Fact Sheet) สามารถติดต่อได้ที่บลจ. บางกอกแคปปิตอล โทร. 02 618 1599 Line Official Account: @BCAPAsset Page Facebook: BCAP Asset และเว็บไซต์ www.bcap.co.th