Financial Markets Update

ทำความรู้จัก DRx | ลงทุนไซซ์เล็ก เพื่อโอกาสใหญ่ในตลาดโลก

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ นอกจากจะช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน (Diversify) เพียงแค่ในประเทศแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น จากการที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงหลักทรัพย์ที่มีอัตราการเติบโตสูง และเข้าถึงเทรนด์การลงทุนใหม่ ๆ หรือ อุตสาหกรรมที่มีจำกัดหรือไม่มีในไทย เช่น หุ้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการจะเข้าไปลงทุนในบริษัทอย่าง Tesla Apple หรือ Amazon ก็ไม่สามารถทำได้สะดวกนัก จากข้อจำกัดหลายอย่าง ทั้งขั้นตอนการเปิดบัญชีที่ยุ่งยาก เงินลงทุนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ค่อนข้างสูง การแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการลงทุน และการจัดการภาษี ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์ หรือมีเงินลงทุนเริ่มต้นจำกัด 

DRx ผลิตภัณฑ์ลงทุนใหม่จากตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ สามารถลงทุนได้ง่ายและสะดวกผ่านแอปฯ Streaming ด้วยสกุลเงินบาทได้โดยตรง ไม่ต้องวุ่นวายในการแลกเปลี่ยนเงิน และยังเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีเงินลงทุนเริ่มต้นน้อย เนื่องจาก DRx ไม่มีข้อจำกัดจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ เป็นทางเลือกการลงทุนโดยเฉพาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ สามารถเข้าถึงหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สนใจได้ง่ายขึ้น แถมยังมีโอกาสได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหมือนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง

โดยเร็ว ๆ นี้ DRx ที่จะเริ่มเปิดให้ซื้อขายในช่วงแรก ได้แก่ DRx ที่อ้างอิงหุ้น Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) บริษัทเทคโนโลยีระดับโลก เจ้าของ Products อาทิ iPhone iPad และ MacBook และ DRx ที่อ้างอิงหุ้น Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถไฟฟ้า (EV) ชั้นนำระดับโลก สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดของ DRx เพิ่มเติม ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th/th/market/product/drx

ทำความรู้จัก DRx

DRx (Fractional Depositary Receipt) หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นจำนวนเต็มของหน่วย เป็นผลิตภัณฑ์ลงทุนใหม่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้นและหลักทรัพย์ทั่วโลก สามารถลงทุนได้ง่ายและสะดวก ผ่านแอปฯ Streaming เหมือนการซื้อขายหุ้นไทย

ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย DRx ด้วยเงินบาทได้โดยตรง ไม่ต้องแลกเปลี่ยนเงิน และไม่มีข้อจำกัดเงินลงทุนขั้นต่ำ เงินน้อยก็ลงทุนได้ โดยสามารถส่งคำสั่งเป็นบาท หรือหน่วยก็ได้ และยังซื้อขายตามเวลาของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เกาะติดได้ทันตามสถานการณ์ของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สนใจ

นอกเหนือจากกำไรจากส่วนต่างของราคา (Capital gain) แล้ว ผู้ลงทุน DRx ยังมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Dividend) และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เหมือนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรงอีกด้วย

ลักษณะของ DRx

ผู้ออก DRx (Issuer) จะไปซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศแล้วนำมาจดทะเบียนซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนผ่านขั้นตอน IPO หรือเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Direct Listing) ซึ่ง DRx มีสินทรัพย์อ้างอิงหลากหลาย ทั้งหุ้น ETF REITs Infrastructure Fund และ Infrastructure Trust

สัญลักษณ์ของ DRx ที่ใช้ซื้อขายผ่าน Streaming จะมีความยาวสูงสุดไม่เกิน 11 ตัวอักษร โดย 8 ตัวอักษรแรกคือ ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตัวอักษร 2 ตัวถัดไปเป็นหมายเลขของผู้ออก ส่วนตัวอักษรสุดท้ายคือ X หมายถึง DR ที่สามารถซื้อขายเป็นเศษหุ้น (Fractional DR) ยกตัวอย่างเช่น APPR99X หมายถึง DRx ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ APPR ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์หมายเลข 99

การส่งคำสั่งซื้อขาย DRx

ในการส่งคำสั่งซื้อขาย ผู้ลงทุนสามารถระบุได้เป็นจำนวนเงินบาท หรือจำนวนหน่วยก็ได้ กรณีระบุเป็นจำนวนเงิน สามารถระบุเป็นทศนิยมได้สูงสุด 2 ตำแหน่ง ส่วนกรณีส่งคำสั่งเป็นจำนวนหน่วย สามารถระบุเป็นเศษของ DRx ได้เริ่มต้นที่ 0.0001 หน่วย โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกส่งคำสั่งแบบ Market Order ซึ่งจะจับคู่ซื้อขายตามราคาตลาดให้ทันที หรือส่งคำสั่งแบบ Limit Order เพื่อซื้อขายตามราคาที่ต้องการ โดยคำสั่งการซื้อขายจะอยู่ในระบบแม้ว่าจะข้ามวันก็ตาม จนกว่าจะมีการจับคู่หรือถูกยกเลิก (Good-Till-Canceled)

สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของราคา DRx ถูกกำหนดให้เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 10% ของราคาเฉลี่ย 5 นาทีล่าสุด (Dynamic Price Band) ซึ่งต่างจากหุ้นทั่วไปที่เคลื่อนไหวได้ไม่เกิน 30% ของวันก่อนหน้า ทำให้ DRx สามารถสะท้อนราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับช่วงเวลาในการซื้อขาย DRx จะสอดคล้องกับเวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ Asia Time Zones | 07:00 – 17:00 น. และ US Time Zones | 20:00 – 04:00 น. ส่วนวันทำการซื้อขายจะเป็นไปตามวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่ตรงกับวันปิดทำการของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ การเคลื่อนไหวของราคาจะขึ้นอยู่กับ Demand และ Supply ในขณะนั้น

สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อราคา DRx นอกเหนือจากราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยหลักคือ อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทและสกุลเงินของหลักทรัพย์ต่างประเทศ เนื่องจาก DRx มีการซื้อขายเป็นเงินบาท และความต้องการ DRx ของผู้ลงทุนในประเทศ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคา DRx นอกจากนี้ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย ซึ่งจะกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนใน DRx โดยตรงด้วยเช่นกัน

DRx เหมาะกับใครบ้าง

DRx เหมาะกับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ช่วยให้สามารถลงทุนได้สะดวกผ่านแอปฯ Streaming ด้วยสกุลเงินบาทได้โดยตรง ไม่ต้องวุ่นวายในการแลกเปลี่ยนเงิน เป็นเครื่องมือช่วยในการกระจายความเสี่ยง (Diversify) จากการลงทุนเพียงแค่ในประเทศ อีกทั้งช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูง หรือเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยได้ง่ายและสะดวก เพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ DRx ยังเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีเงินลงทุนเริ่มต้นน้อย เนื่องจาก DRx ไม่มีข้อจำกัดของจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ เป็นทางเลือกการลงทุนโดยเฉพาะให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ สามารถเข้าถึงหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สนใจได้ง่ายขึ้น

สนใจลงทุน DRx ต้องทำอย่างไร

บัญชีซื้อขาย DRx มีลักษณะเป็นบัญชีย่อย (Sub Account) แยกออกมาจากบัญชีซื้อขายหุ้น สำหรับผู้ลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายหุ้นกับโบรกเกอร์ผู้ให้บริการซื้อขาย DRx อยู่แล้ว สามารถเปิดบัญชี DRx ได้ผ่านแอปฯ Streaming โดยตรง โดยเข้าไปที่เมนู “My Menu” เลือก “DRx” จากนั้นให้เลือกเมนู “Place Order” หรือ “Portfolio” แล้วกด “Open Account” ระยะเวลาการอนุมัติบัญชีจะขึ้นอยู่กับขั้นตอนของแต่ละโบรเกอร์ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายหุ้น สามารถดูรายละเอียดการเปิดบัญชีของแต่ละโบรเกอร์ได้ผ่านทาง www.set.or.th/drx-broker

สำหรับบัญชีซื้อขาย DRx มีลักษณะเป็นบัญชี Prepaid (Cash Balance) เมื่อได้รับการอนุมัติเปิดบัญชีแล้ว ผู้ลงทุนจำเป็นต้องฝากเงินเข้าบัญชี DRx ก่อนเริ่มต้นลงทุน โดยสามารถฝากเงินเข้าบัญชีได้ง่าย ๆ โดยการสแกน QR Payment ผ่าน Mobile Banking ของธนาคาร โดยวงเงินการซื้อขายจะปรับให้แบบ Real-time ทันที โดยมีกำหนดรายการละไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อรายการต่อวัน ส่วนการถอนเงินลงทุน ผู้ลงทุนสามารถทำรายการถอนได้ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อรายการ หากทำรายการถอนในช่วง 07:00 – 17:00 น. จะได้รับเงินช่วงเช้าวันทำการถัดไป (T+1) และหากทำรายการถอนในช่วง 20:00 – 04:00 น. จะได้รับเงินช่วงเช้า 2 วันทำการถัดไป (T+2)

ทั้งนี้ DRx ที่จะเริ่มเปิดให้ซื้อขายในช่วงแรก ได้แก่ DRx ที่อ้างอิงหุ้น Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในโลก (ราว 88 ล้านล้านบาท) เจ้าของ Products อาทิ iPhone iPad และ MacBook และ DRx ที่อ้างอิงหุ้น Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถไฟฟ้า (EV) ชั้นนำระดับโลก นอกจากนี้ยังมีธุรกิจพลังงานสะอาด อาทิ Solar Roof และ Solar Panels

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดของ DRx เพิ่มเติม ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th/th/market/product/drx