เกี่ยวกับ TIF

Thailand Investment Forum หรือ TIF (ทีไอเอฟ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 ที่ Facebook โดยศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ หรือ “SJ”

ปัจจุบัน SJ เป็น Founder and Executive Director ของ Treasurist.com แพลตฟอร์มแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมที่มีพร้อมทั้งระบบช่วยจัดพอร์ตและเลือกกองทุน

SJ เคยทำงานในตำแหน่ง Head of Treasury & Investment ที่บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันคือ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)) และผู้บริหารสูงสุดด้านการลงทุนที่บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) รวมถึงตำแหน่ง Head of Investment ที่บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (Holding Company ของกลุ่มสหพัฒน์) รวมประสบการณ์ในสายงานการลงทุนกว่า 11 ปี จนคร่ำหวอดกับการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน หุ้นสามัญทั้งในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์ กองทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนรวมทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงดีลควบรวมซื้อขายธุรกิจขนาดใหญ่ (M&A)

ในด้านคุณวุฒิ SJ สอบผ่านหลักสูตร Certified Investment & Securities Analyst Level 2 (CISA II) พร้อมกับได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (#027906) รวมถึงได้รับอนุญาตจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้เป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน (#150603140339)

SJ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท (MBA, Finance) จาก UWA Business School, The University of Western Australia และได้รับ Private Equity and Venture Capital Certificate จาก SDA Bocconi School of Management, Università Bocconi ประเทศอิตาลี

รู้จัก SJ ให้มากขึ้นไปอีก >>

ติดต่อ TIF ทาง Facebook inbox ได้ [ ที่นี่ ]

หมายเหตุ: เว็บไซต์นี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *