เกี่ยวกับ TIF

TIF (ทีไอเอฟ) หรือ Thailand Investment Forum ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 โดยศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ หรือ SJ โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลและมุมมองการเงินการลงทุนให้กับคนไทย ซึ่งนำเสนอโดยบุคลากรในวงการการเงินการลงทุนอย่างแท้จริง

ปัจจุบัน TIF เผยแพร่เนื้อหาผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่

  1. Thailand Investment Forum Facebook page ปัจจุบันมีสมาชิกติดตามมากกว่า 370,000 ราย
  2. เว็บไซต์ thailandinvestmentforum.com ปัจจุบันมีผู้เข้าเยี่ยมชมรวมกันมากกว่า 2,800,000 ครั้ง
  3. Twitter @Thinvestforum ปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า 43,000 ราย ยอดการรับชมเนื้อหาสูงสุด 2.8 ล้านครั้ง/เดือน

คุณวุฒิ

สอบผ่านหลักสูตร Certified Investment & Securities Analyst Level 2 (CISA II) พร้อมกับได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็น นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และ ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน 1 (#027906) รวมถึงได้รับอนุญาตจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้เป็น ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน (#150603140339)

การศึกษา

ระดับปริญญาตรีด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท MBA, Finance จาก UWA Business School, The University of Western Australia และได้รับ Private Equity and Venture Capital Certificate จาก SDA Bocconi School of Management, Università Bocconi ประเทศอิตาลี

งานปัจจุบัน

นอกจากจะเป็นผู้สร้างและนำเสนอเนื้อหาที่ TIF แล้ว ก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งและ Group CEO กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์เทรเชอริสต์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ Treasusirt.com แพลตฟอร์มออนไลน์ด้านกองทุนรวม

ประสบการณ์ทำงาน

• สถาบันการเงินและบริษัทมหาชน

เคยทำงานในตำแหน่ง Head of Treasury & Investment และ Head of Investment Advisory ของ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันคือ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)) และผู้บริหารสูงสุดด้านการลงทุนของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจประกันภัยชั้นนำจากอิตาลี รวมถึงตำแหน่ง Head of Investment  ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) Holding Company ของกลุ่มสหพัฒน์

เมื่อนับย้อนไปถึงการทำงานที่แรก ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ก็จะมีประสบการณ์ในสายงานการเงินการลงทุนรวมกันมากกว่า 19 ปี (ตั้งแต่ปี 2544) จนคร่ำหวอดกับการลงทุน ทั้งตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์ กองทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนรวมทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงดีลควบรวมซื้อขายธุรกิจขนาดใหญ่ (M&A)

• สถาบันการศึกษา

อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาการเงินบรรษัท (Corporate Finance) และ  วิชาสัมมนาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยองค์กรและองค์กรอุตสาหกรรม (Seminar in Economics of Organization and Industrial Organization)  และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาการจัดการและองค์การ (Management and Organization) 

• องค์กรด้านสังคม

เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านการตลาด (CMO) สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ภายใต้มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร (สมเด็จพระญาณวชิโรดม เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล) และเคยเป็นคณะทำงานปรับปรุงเว็บไซต์ร้านภูฟ้า โครงการสงเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นอกจากนั้น ปัจจุบันยังเป็นผู้ประสานงานชุมชนนักแปลไทย (Thai Language Coordinator) และนักแปลอาสาของ TED Conference มีผลงานแปล TED Talks มากกว่า 230 ชิ้น ซึ่งช่วยให้คนไทยจำนวนมากขึ้นได้มีโอกาสรับชมเนื้อหาชั้นนำจากต่างประเทศได้อย่างสะดวก

• ทำความรู้จัก SJ เพิ่มเติมได้ที่ [  Linkedin.com ]
• ติดต่อ TIF ทาง [ Facebook inbox ]

หมายเหตุ: เว็บไซต์นี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557