เกี่ยวกับ TIF

Thailand Investment Forum หรือ TIF (ทีไอเอฟ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 ที่ Facebook โดยศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ หรือ SJ

งานปัจจุบัน SJ เป็นผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด Treasusirt.com แพลตฟอร์มออนไลน์แนะนำการลงทุนในกองทุนรวมที่มีพร้อมทั้งระบบช่วยจัดพอร์ตและเลือกกองทุน

SJ เคยทำงานในตำแหน่ง Head of Treasury & Investment ที่บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันคือ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)) และผู้บริหารสูงสุดด้านการลงทุนที่บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) รวมถึงตำแหน่ง Head of Investment ที่บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) Holding Company ของกลุ่มสหพัฒน์ รวมประสบการณ์ในสายงานการลงทุนมากกว่า 12 ปี (ตั้งแต่ปี 2549) คร่ำหวอดกับการลงทุน ทั้งตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์ กองทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนรวมทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงดีลควบรวมซื้อขายธุรกิจขนาดใหญ่ (M&A)

ด้านงานเพื่อสังคม เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านการตลาด (CMO) สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ภายใต้มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร และเคยเป็นคณะทำงานปรับปรุงเว็บไซต์ร้านภูฟ้า โครงการสงเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้านคุณวุฒิ SJ สอบผ่านหลักสูตร Certified Investment & Securities Analyst Level 2 (CISA II) พร้อมกับได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (#027906) รวมถึงได้รับอนุญาตจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้เป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน (#150603140339)

SJ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท MBA, Finance จาก UWA Business School, The University of Western Australia และได้รับ Private Equity and Venture Capital Certificate จาก SDA Bocconi School of Management, Università Bocconi ประเทศอิตาลี

รู้จัก SJ ให้มากขึ้นไปอีก >>

ติดต่อ TIF ทาง Facebook inbox ได้ [ ที่นี่ ]

หมายเหตุ: เว็บไซต์นี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published.