เกี่ยวกับ TIF

Thailand Investment Forum หรือ TIF ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 ณ พื้นที่เล็ก ๆ บน Facebook โดยศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ หรือ “SJ”

SJ เคยทำงานในตำแหน่ง Head of Investment & Treasury  ในธุรกิจสถาบันการเงินและประกันชีวิต รวมถึงตำแหน่ง Head of Investment ของเครือธุรกิจขนาดใหญ่ รวมประสบการณ์กว่า 12 ปี จนคร่ำหวอดกับการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน หุ้นสามัญ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนรวมทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงดีลซื้อขายธุรกิจขนาดใหญ่ (M&A)

ปัจจุบัน SJ เป็น Founder and Executive Director ของ Treasurist.com แพลตฟอร์มแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมที่พร้อมทั้งระบบช่วยจัดพอร์ตและเลือกกองทุน

ในด้านคุณวุฒิ SJ สอบผ่านหลักสูตร Certified Investment & Securities Analyst Level 2 (CISA II) พร้อมกับได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน รวมถึงได้รับอนุญาตจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้เป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน

SJ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท (MBA, Finance) จาก UWA Business School, The University of Western Australia และได้รับ Private Equity and Venture Capital Certificate จาก SDA Bocconi School of Management, Università Bocconi ประเทศอิตาลี

ติดต่อ TIF ทาง Facebook inbox ได้ [ ที่นี่ ]

หมายเหตุ: เว็บไซต์นี้เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557

Advertisements

Leave a Reply