Author Archives

Author

6 พ.ย. 63 | แนวโน้ม SET Index และภาวะลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดลบ 4.24 จุด ย่อเล็กน้อยลงไปอยู่ที่ระดับ 1,260.08 จุด // แต่ แนวโน้มระยะกลาง (ดูภาพหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน) กลับเป็นขาขึ้นแล้ว หลังจากเมื่อวานบวกยาวไป 40 จุดเศษ .. อย่างไรก็ดี ตลอดปีนี้ยังให้ผลตอบแทนติดลบ 20.2% // แนวโน้มขาลง & ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟด้านล่างนี้ ดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐฯ 100 ตัว ปีนี้บวกขึ้นมาแรง ให้ผลตอบแทน Year-to-date บวก 38.7% แต่แนวโน้มระยะกลางช่วงนี้ยังเป็นขาลง เพราะก่อนหน้านี้ซึมลงมา 2 สัปดาห์ติดกัน อย่างไรก็ดี สัปดาห์นี้บวกแรง […]

4 พ.ย. 63 | แนวโน้ม SET Index และภาวะลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดบวก 1.11จุด ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,222.44 จุด // แต่ แนวโน้มระยะกลาง (ดูภาพหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน) ก็ยังคงเป็นขาลง ต่อเนื่องจากต้นเดือนก่อน ถือเงินสดยังได้เปรียบ ตั้งแต่ต้นปีให้ผลตอบแทนติดลบ 22.6% // แนวโน้มขาลง & ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟด้านล่างนี้ ดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐฯ 100 ตัว ปีนี้บวกขึ้นมาแรง ให้ผลตอบแทน Year-to-date บวก 29.5% แต่แนวโน้มระยะกลางช่วงนี้เป็นขาลง เพราะซึมลงมา 2 สัปดาห์ติดกัน การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ใน SET Index — […]

2 พ.ย. 63 | แนวโน้ม SET Index และภาวะลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดบวก 7.21 จุด ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,202.16 จุด // แต่ แนวโน้มระยะกลาง (ดูภาพหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน) ก็ยังคงเป็นขาลง ต่อเนื่องจากต้นเดือนก่อน ถือเงินสดยังได้เปรียบ ตั้งแต่ต้นปีให้ผลตอบแทนติดลบ 24% // แนวโน้มขาลง & ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟด้านล่างนี้ ดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐฯ 100 ตัว ปีนี้บวกขึ้นมาแรง ให้ผลตอบแทน Year-to-date บวก 27% แต่แนวโน้มระยะกลางช่วงนี้เป็นขาลง เพราะซึมลงมา 2 สัปดาห์ติดกัน การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ใน SET Index […]

เดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนครั้งที่ 5 ของกองทรัสต์ WHART

(Special Content) หลังจากประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุนครั้งก่อนหน้า เร็ว ๆ นี้ กองทรัสต์ WHART กำลังเตรียมเพิ่มทุนครั้งใหม่ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มทุนครั้งที่ 5 แล้ว โดยก่อนหน้านี้ กองทรัสต์ WHART ได้ประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุนทุกปีเลยทีเดียว โดยกองทรัสต์ WHART ได้นำเงินทุนไปต่อยอดลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า และโรงงาน ในทำเลยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ และมีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่กองทรัสต์ ซึ่งเรียกได้ว่า การลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในยุคนี้ที่หันมาเป็นธุรกิจออนไลน์กันมากขึ้นรวมถึงแรงผลักดันจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศ ทำให้ความต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้น    สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 5 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ WHART ที่มีผู้สนับสนุนหลัก ได้แก่ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) ในครั้งนี้ WHART จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมครั้งที่ 6 ด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวมไม่เกิน 3,234 ล้านบาท […]

29 ต.ค. 63 | แนวโน้ม SET Index และภาวะลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดลบ 6.30 จุด ลงไปอยู่ที่ระดับ 1,201.64 จุด // แนวโน้มระยะกลาง (ดูภาพหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน) ยังคงเป็นขาลง ต่อเนื่องจากต้นเดือนก่อน ถือเงินสดยังได้เปรียบ ตั้งแต่ต้นปีให้ผลตอบแทนติดลบ 23.9% // แนวโน้มขาลง & ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟด้านล่างนี้ ดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐฯ 100 ตัว ช่วงปีนี้บวกขึ้นมาแรง ให้ผลตอบแทน Year-to-date บวก 27.9% แต่แนวโน้มระยะกลางช่วงนี้เป็นขาลง เพราะซึมลงมา 2 สัปดาห์ติดกัน การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ใน SET Index — […]

27 ต.ค. 63 | แนวโน้ม SET Index และภาวะลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดบวกเล็กน้อย 0.98 จุด มาอยู่ที่ระดับ 1,208.95 จุด // แนวโน้มระยะกลาง (ดูภาพหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน) ยังคงเป็นขาลง ต่อเนื่องจากต้นเดือนก่อน ถือเงินสดยังได้เปรียบ ตั้งแต่ต้นปีให้ผลตอบแทนติดลบ 24.3% // แนวโน้มขาลง & ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟด้านล่างนี้ ดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐฯ 100 ตัว ช่วงปีนี้บวกขึ้นมาแรง ให้ผลตอบแทน Year-to-date บวก 32.1% แต่แนวโน้มระยะกลางช่วงนี้เป็นขาลง เพราะซึมลงมา 2 สัปดาห์ติดกัน การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ใน SET Index — […]

22 ต.ค. 63 | แนวโน้ม SET Index และภาวะลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดลบ 2.87 จุด ลงไปอยู่ที่ระดับ 1,213.61 จุด // แนวโน้มระยะกลาง (ดูภาพหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน) ยังคงเป็นขาลง ต่อเนื่องจากต้นเดือนก่อน ถือเงินสดยังได้เปรียบ // ตั้งแต่ต้นปี -23.2% // แนวโน้มขาลง & ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟด้านล่างนี้ ดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐฯ 100 ตัว ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ตั้งแต่ต้นปี +33.9% การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ใน SET Index — ในภาพรวม ต่างชาติยังเป็นฝั่งขายสุทธิต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีก่อน ซึ่งเฉพาะปีนี้ ขายสุทธิรวมกันประมาณ 2.91 […]