Author Archives

Author

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 20 พ.ย. 57

ขาใหญ่รุมขายหุ้น เงินบาททรง ๆ หุ้นร่วง เพิ่งจะเป็นขาขึ้นได้ 2 วัน ก็หมดแรงซะแล้ว … (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 8 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): บ๊ะ เป็นขาขึ้นได้ 2 วัน กลับเป็นขาลงซะแล้ว การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ขาใหญ่คือ ฝรั่ง+สถาบัน+บล. จับมือกันขายหุ้น ส่วนในฝั่งฟิวเจอร์สยังทรง ๆ เงินบาท: แข็งค่าเล็กน้อยไปอยู่ที่ระดับ 32.7x THB/USD ปลาย ๆ แต่แนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า ตลาดต่างประเทศ: ลบพร้อมหน้า … US ลบน้อย EU ลบมาก Advertisements

Advertisements

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 19 พ.ย. 57

ต่างชาติยังซื้อหุ้น แต่ขายฟิวเจอร์ส เงินบาทอ่อน หุ้นซึมลง แต่ระยะสั้นยังเป็นขาขึ้น (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 8 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): กลับเป็นขาขึ้นเรียบโร้ย การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ต่างชาติจับมือสถาบัน. ซื้อหุ้น แต่สถาบันจับมือต่างชาติขายฟิวเจอร์ส เงินบาท: อ่อนค่าเล็กน้อยไปอยู่ที่ระดับ 32.8x THB/USD ต้น ๆ และแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า ตลาดต่างประเทศ: ลบเล็กน้อย

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 18 พ.ย. 57

ต่างชาติเข้าซื้อ เงินบาทแข็งค่า หุ้นไปต่อ และระยะสั้นกลับเป็นขาขึ้นแล้ว 😀 (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 8 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): กลับเป็นขาขึ้นเรียบโร้ย การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ต่างชาติจับมือบล. ซื้อหุ้น แต่สถาบันจับมือต่างชาติขายฟิวเจอร์ส เงินบาท: แข็งค่าต่อเนื่องไปอยู่ที่ระดับ 32.7x THB/USD ต้น ๆ แต่แนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า ตลาดต่างประเทศ: ค่อนไปทางบวก

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 17 พ.ย. 57

นักลงทุนซื้อขายไม่จะแจ้ง หุ้นลงต่อ (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 8 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): ยังอยู่ในขาลงเป็นวันที่ 6 การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: นักลงทุนแต่ละฝ่ายยังซื้อขายไม่จะแจ้ง ทั้งในตลาดหุ้นและตลาดฟิวเตอร์ส รอข่าวใหม่ ๆ ใหญ่ ๆ ชิ้นต่อไป เงินบาท: แข็งค่าเล็กน้อยไปอยู่ที่ระดับ 32.7x THB/USD ปลาย ๆ แต่แนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า ตลาดต่างประเทศ: บวกลบผสมกันบาง ๆ

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 14 พ.ย. 57

ขาใหญ่ยังรุมซื้อ เงินบาททรง ๆ ดัชนีซึม ๆ (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 7 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): แรงเด้งยังไม่แรงพอ จึงยังอยู่ในขาลงติดต่อกันเป็นวันที่ 5 การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ในตลาดหุ้น ขาใหญ่คือ บล.+สถาบัน+ฝรั่ง ยังคงรุมซื้อสุทธิจากรายย่อย … แต่ในตลาดฟิวเจอร์ส ฝรั่งขาย และรายย่อยซื้อ … เหมือนเลือกทางกันยังไม่ชัดเจนกันสักเท่าไร เงินบาท: อ่อนค่าเล็กน้อยไปอยู่ที่ระดับ 32.8x THB/USD ต้น ๆ และแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า ตลาดต่างประเทศ: ค่อนไปทางบวกบาง ๆ

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 13 พ.ย. 57

ขาใหญ่รุมซื้อ เงินบาทแข็ง ดัชนีวิ่ง (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 7 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): แม้วันนี้จะดูดีขึ้นมาก แต่ก็ยังอยู่ในขาลง การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ในตลาดหุ้น ขาใหญ่คือ บล.+สถาบัน+ฝรั่ง รุมซื้อสุทธิจากรายย่อย … แต่ในตลาดฟิวเจอร์ส ฝรั่งขาย และรายย่อยซื้อ … เหมือนเลือกทางกันยังไม่ชัดเจนกันสักเท่าไร เงินบาท: แข็งค่ามาอยู่ที่ระดับ 32.7x THB/USD กลาง ๆ แต่แนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า ตลาดต่างประเทศ: ค่อนไปทางบวกบาง ๆ

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 12 พ.ย. 57

สถาบันเทขาย เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง หุ้นยังเป็นขาลง ทั้งในระยะสั้น และระยะกลาง (วันนี้มีปัญหาในการทำไฟล์รูป ขอข้ามไป 1 วันครับ) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 7 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): วันนี้ร่วงต่อ จึงยังอยู่ในขาลงต่อไป การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: สถาบันเทขายให้ ฝรั่ง บล. และรายย่อย เงินบาท: อ่อนค่าต่อเนื่องไอยู่ที่ระดับ 32.8x THB/USD ปลาย ๆ และแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า ตลาดต่างประเทศ: ค่อนไปทางลบ