Author Archives

Author

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 27 พ.ค. 58

แนวโน้มระยะสั้นกลับเป็นขาลง // และแนวโน้มระยะกลางก็ยังอยู่ในขาลงติดกันเป็นสัปดาห์ที่ 5 // เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง  // ฝรั่งหยุดกลับมาขาย ร่วมกับสถาบัน  // วันนี้ดัชนีบวกเล็กน้อย // ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปบวกแรง // น้ำมันและทองคำราคาร่วง (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): อยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 5 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): กลับเป็นขาลงเช่นกัน การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ฝรั่งกลับมาขายสุทธิ ร่วมกับสถาบัน เงินบาท: ยังคงอ่อนค่า และแนวโน้มระยะกลางก็เป็นฝั่งอ่อนค่า ตลาดหุ้นต่างประเทศ: สหรัฐฯ และ ยุโรป บวก ราคาสินค้าโภคภัณฑ์: น้ำมันและทองคำ ลบ สรุปมุมมอง เมื่อใช้ SET Index เป็นตัวแทนของหุ้นโดยรวม …

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 25 พ.ค. 58

แนวโน้มระยะสั้นกลับมาเป็นขาขึ้น // แต่แนวโน้มระยะกลางก็ยังอยู่ในขาลงติดกันเป็นสัปดาห์ที่ 5 // เงินบาทสัปดาห์นี้เปิดมาอ่อนค่า  // ฝรั่งเริ่มยังซื้อสุทธิต่อเนื่องในตลาดหุ้น  // วันนี้ดัชนีลบมากพอสมควร // ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิด ตลาดหุ้นยุโรปค่อนไปทางลบ // ราคาน้ำมันและทองคำ บวกเล็กน้อย (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): อยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 5 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): อยู่ในขาขึ้นได้ 7 วันติดต่อกันแล้ว แต่เริ่มจะอ่อนแรงลง ระวังจะพลิกลงเป็นขาลง การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ฝรั่งยังเข้าซื้อสุทธิหุ้นตลาดหุ้น แต่สถาบันและบล.ยังขายสุทธิ ทำให้ดัชนีไม่ไปไหน เงินบาท: เปิดสัปดาห์มาด้วยการอ่อนค่า และแนวโน้มระยะกลางก็เป็นฝั่งอ่อนค่า ตลาดหุ้นต่างประเทศ: สหรัฐฯ ปิด ยุโรปค่อนไปทางลบ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์: น้ำมันและทองคำ เป็นบวก สรุปมุมมอง เมื่อใช้ SET Index เป็นตัวแทนของหุ้นโดยรวม …

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 22 พ.ค. 58

แนวโน้มระยะสั้นกลับมาเป็นขาขึ้น // แต่แนวโน้มระยะกลางก็ยังอยู่ในขาลงติดกันเป็นสัปดาห์ที่ 4 // เงินบาทสัปดาห์นี้ทรง ๆ  // ฝรั่งเริ่มเข้าซื้อสุทธิ  // วันนี้ดัชนีลบเล็กน้อย // ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป ค่อนไปทางลบ // ราคาน้ำมันและทองคำ ติดลบ (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): อยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 4 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): สัปดาห์ก่อนบวกแรง จึงกลับมาเป็นขาขึ้นได้ 6 วันติดต่อกันแล้ว การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ฝรั่งเริ่มเข้าซื้อสุทธิ ส่วนนักลงทุนกลุ่มอื่นยังไม่จะแจ้ง เงินบาท: สัปดาห์นี้ทรง ๆ แต่ก็ยังอยู่ในแนวโน้มระยะกลางฝั่งอ่อนค่า ตลาดหุ้นต่างประเทศ: สหรัฐฯและยุโรป ค่อนไปทางลบ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์: น้ำมันและทองคำ ติดลบ สรุปมุมมอง เมื่อใช้ SET Index เป็นตัวแทนของหุ้นโดยรวม …

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 20 พ.ค. 58

แนวโน้มระยะสั้นกลับมาเป็นขาขึ้น // แต่แนวโน้มระยะกลางก็ยังอยู่ในขาลงติดกันเป็นสัปดาห์ที่ 4 // เงินบาทสัปดาห์นี้กลับไปอ่อนค่า // ฝรั่งเริ่มเข้าซื้อสุทธิ แต่ยังไม่มาก // ดัชนีลบเล็กน้อย // ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป ค่อนไปทางลบ // ราคาน้ำมันและทองคำเป็นบวก (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): อยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 4 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): สัปดาห์ก่อนบวกแรง จึงกลับมาเป็นขาขึ้นได้ 4 วันติดต่อกันแล้ว การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: นักลงทุนแต่ละฝ่ายยังชะลอการซื้อขายสุทธิ เงินบาท: แข็งค่าต่อเนื่อง แต่ก็ยังอยู่ในแนวโน้มระบะกลางฝั่งอ่อนค่า ตลาดหุ้นต่างประเทศ: สหรัฐฯและยุโรป บวกลบผสม ราคาสินค้าโภคภัณฑ์: น้ำมันทรง ๆ แต่ทองคำบวก สรุปมุมมอง เมื่อใช้ SET Index เป็นตัวแทนของหุ้นโดยรวม …

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 18 พ.ค. 58

แนวโน้มระยะสั้นกลับมาเป็นขาขึ้น // แต่แนวโน้มระยะกลางก็ยังอยู่ในขาลงติดกันเป็นสัปดาห์ที่ 4 // เงินบาทกลับมาแข็งค่าต่อเนื่อง // นักลงทุนแต่ละฝ่ายยังชะลอการซื้อขายสุทธิ // ดัชนีทรง ๆ // ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป บวกลบผสมกัน // ราคาน้ำมันทรง ๆ แต่ทองคำบวก (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): อยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 4 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): สัปดาห์ก่อนบวกแรง จึงกลับมาเป็นขาขึ้นได้ 2 วันติดต่อกันแล้ว การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: นักลงทุนแต่ละฝ่ายยังชะลอการซื้อขายสุทธิ เงินบาท: แข็งค่าต่อเนื่อง แต่ก็ยังอยู่ในแนวโน้มระบะกลางฝั่งอ่อนค่า ตลาดหุ้นต่างประเทศ: สหรัฐฯและยุโรป บวกลบผสม ราคาสินค้าโภคภัณฑ์: น้ำมันทรง ๆ แต่ทองคำบวก สรุปมุมมอง เมื่อใช้ SET Index เป็นตัวแทนของหุ้นโดยรวม …

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 15 พ.ค. 58

แนวโน้มระยะสั้นกลับมาเป็นขาขึ้น // แนวโน้มระยะกลางอยู่ในขาลงติดกันเป็นสัปดาห์ที่ 3 // เงินบาทเริ่มดีดกลับมาแข็งค่า // นักลงทุนแต่ละฝ่ายเริ่มชะลอการซื้อขายสุทธิ // ดัชนีบวกแรง // ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป บวกลบผสมกัน // ราคาน้ำมันทรง ๆ แต่ทองคำบวก (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): อยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): บวกแรง จึงกลับมาเป็นขาขึ้นเรียบร้อย การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: นักลงทุนแต่ละฝ่ายยังชะลอการซื้อขายสุทธิ เงินบาท: เมื่อมีโหมดอ่อนค่าเร็วและแรง ก็ต้องมีการแข็งค่าฉับพลันบ้าง หลังจากที่ค่าเงินบาทเด้งไปแตะ 33.8x THB/USD เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ พอเข้าปลายสัปดาห์ก็แข็งค่าเกือบ 0.40 THB/USD มาอยู่ที่ 33.4x THB/USD กลาง ๆ โดยแนวโน้มระยะกลางยังอยู่ในฝั่งอ่อนค่าเป็นสัปดาห์ที่ 3 ตลาดหุ้นต่างประเทศ: สหรัฐฯและยุโรป บวกลบผสม ราคาสินค้าโภคภัณฑ์: น้ำมันทรง ๆ […]

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 13 พ.ค. 58

แนวโน้มระยะสั้นอยู่ในขาลงเป็นวันที่ 12 // แนวโน้มระยะกลางก็อยู่ในขาลงติดกันเป็นสัปดาห์ที่ 3 // เงินบาทเริ่มดีดกลับมาแข็งค่า // นักลงทุนแต่ละฝ่ายเริ่มชะลอการซื้อขายสุทธิ // ดัชนีบวกได้ // ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป บวก // เช่นเดียวกับราคาน้ำมันและทองคำ (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): อยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 และลงค่อนข้างแรง แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): อยู่ในขาลงเป็นวันที่ 12 การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: นักลงทุนแต่ละฝ่ายเริ่มชะลอการซื้อขายสุทธิ เงินบาท: เมื่อมีโหมดอ่อนค่าเร็วและแรง ก็ต้องมีการแข็งค่าฉับพลันบ้าง หลังจากที่ค่าเงินบาทเด้งไปแตะ 33.8x THB/USD เมื่อวันก่อน วันนี้วันเดียวแข็งค่าเกือบ 0.40 THB/USD มาอยู่ที่ 33.4x THB/USD ปลาย ๆ โดยแนวโน้มระยะกลางยังอยู่ในฝั่งอ่อนค่าเป็นสัปดาห์ที่ 3 ตลาดหุ้นต่างประเทศ: สหรัฐฯและยุโรป บวก […]