Author Archives

Author

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 19 พ.ย. 57

ต่างชาติยังซื้อหุ้น แต่ขายฟิวเจอร์ส เงินบาทอ่อน หุ้นซึมลง แต่ระยะสั้นยังเป็นขาขึ้น (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 8 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): กลับเป็นขาขึ้นเรียบโร้ย การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ต่างชาติจับมือสถาบัน. ซื้อหุ้น แต่สถาบันจับมือต่างชาติขายฟิวเจอร์ส เงินบาท: อ่อนค่าเล็กน้อยไปอยู่ที่ระดับ 32.8x THB/USD ต้น ๆ และแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า ตลาดต่างประเทศ: ลบเล็กน้อย Advertisements

Advertisements

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 18 พ.ย. 57

ต่างชาติเข้าซื้อ เงินบาทแข็งค่า หุ้นไปต่อ และระยะสั้นกลับเป็นขาขึ้นแล้ว 😀 (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 8 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): กลับเป็นขาขึ้นเรียบโร้ย การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ต่างชาติจับมือบล. ซื้อหุ้น แต่สถาบันจับมือต่างชาติขายฟิวเจอร์ส เงินบาท: แข็งค่าต่อเนื่องไปอยู่ที่ระดับ 32.7x THB/USD ต้น ๆ แต่แนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า ตลาดต่างประเทศ: ค่อนไปทางบวก

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 17 พ.ย. 57

นักลงทุนซื้อขายไม่จะแจ้ง หุ้นลงต่อ (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 8 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): ยังอยู่ในขาลงเป็นวันที่ 6 การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: นักลงทุนแต่ละฝ่ายยังซื้อขายไม่จะแจ้ง ทั้งในตลาดหุ้นและตลาดฟิวเตอร์ส รอข่าวใหม่ ๆ ใหญ่ ๆ ชิ้นต่อไป เงินบาท: แข็งค่าเล็กน้อยไปอยู่ที่ระดับ 32.7x THB/USD ปลาย ๆ แต่แนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า ตลาดต่างประเทศ: บวกลบผสมกันบาง ๆ

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 14 พ.ย. 57

ขาใหญ่ยังรุมซื้อ เงินบาททรง ๆ ดัชนีซึม ๆ (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 7 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): แรงเด้งยังไม่แรงพอ จึงยังอยู่ในขาลงติดต่อกันเป็นวันที่ 5 การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ในตลาดหุ้น ขาใหญ่คือ บล.+สถาบัน+ฝรั่ง ยังคงรุมซื้อสุทธิจากรายย่อย … แต่ในตลาดฟิวเจอร์ส ฝรั่งขาย และรายย่อยซื้อ … เหมือนเลือกทางกันยังไม่ชัดเจนกันสักเท่าไร เงินบาท: อ่อนค่าเล็กน้อยไปอยู่ที่ระดับ 32.8x THB/USD ต้น ๆ และแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า ตลาดต่างประเทศ: ค่อนไปทางบวกบาง ๆ

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 13 พ.ย. 57

ขาใหญ่รุมซื้อ เงินบาทแข็ง ดัชนีวิ่ง (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 7 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): แม้วันนี้จะดูดีขึ้นมาก แต่ก็ยังอยู่ในขาลง การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ในตลาดหุ้น ขาใหญ่คือ บล.+สถาบัน+ฝรั่ง รุมซื้อสุทธิจากรายย่อย … แต่ในตลาดฟิวเจอร์ส ฝรั่งขาย และรายย่อยซื้อ … เหมือนเลือกทางกันยังไม่ชัดเจนกันสักเท่าไร เงินบาท: แข็งค่ามาอยู่ที่ระดับ 32.7x THB/USD กลาง ๆ แต่แนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า ตลาดต่างประเทศ: ค่อนไปทางบวกบาง ๆ

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 12 พ.ย. 57

สถาบันเทขาย เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง หุ้นยังเป็นขาลง ทั้งในระยะสั้น และระยะกลาง (วันนี้มีปัญหาในการทำไฟล์รูป ขอข้ามไป 1 วันครับ) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 7 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): วันนี้ร่วงต่อ จึงยังอยู่ในขาลงต่อไป การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: สถาบันเทขายให้ ฝรั่ง บล. และรายย่อย เงินบาท: อ่อนค่าต่อเนื่องไอยู่ที่ระดับ 32.8x THB/USD ปลาย ๆ และแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า ตลาดต่างประเทศ: ค่อนไปทางลบ

ดีเพื่อดี

(ภาพจากปฏิทินธรรมฯ ปี 2557 บนโต๊ะทำงานของผมเอง)   ดี เพื่อ ดี. ถ้าทำดี เพื่อดี นั้นดีแน่ ทำดีแต่ ทำเพื่อ “กู” ดูเฉงโฉง กลายเป็นเรื่อง ฉ้อฉล ของคนโกง ทำลายตน สุดโต่ง ดูให้ดี ทำเช่นนั้น มันยิ่ง เห็นแก่ตัว ได้เปรียบฝ่าย ความชั่ว คือฝ่ายผี ข้างฝ่ายถูก เสียเปรียบ ลงทุกที ไม่กี่ปี ลืมตัว ไม่กลัวเลว. จงทำดี เพื่อดี สุดดีเถิด เกียรติจะเกิด หรือไม่เกิด ก็ไม่เหลว มันยิ่งดี โดยนิสัย ได้โดยเร็ว พ้นจากเหว แห่งบาป ลาภมาเอง ฯ – พระธรรมโกศาจารย์ […]