Author Archives

Author

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 24 พ.ย. 57

ขาใหญ่เข้าซื้อ หุ้นวิ่ง ระยะสั้นกลับเป็นขาขึ้น (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 8 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): ดัชนีเด้งแรงติดกัน 2 วัน จึงกลับเป็นขาขึ้นแล้ว การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: สถาบันและต่างชาติเข้าซื้อทั้งในตลาดหุ้นและฟิวเจอร์ส เงินบาท: ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 32.8x THB/USD ต้น ๆ และแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า ตลาดต่างประเทศ: บวกทั่วโลก

5 เรื่องคนรวยคิดต่าง

1. คนทั่วไปเน้นการออม คนรวยเน้นสร้างรายได้ — ในปี 2012 คนอเมริกันโดยเฉลี่ยมีรายได้ปีละ $38,000 ถ้าออมได้ 10% สิ้นปีเราก็จะมีเงินเหลือ $3,800 แต่เราจะไม่รวยขึ้นจริง ๆ จัง ๆ ขึ้นมาจากการทำแบบนั้น แต่เราต้องหารายได้ให้มากขึ้น … ความจริงแล้วคนรวยก็ออม แต่เขาเน้นที่การสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นก่อน ซึ่งสัดส่วนของเงินออมจะสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะถ้าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนที่น้อยลง 2. คนทั่วไปมองการเริ่มธุรกิจส่วนตัวว่าเป็นความเสี่ยง แต่คนรวย (และคนที่มีโอกาสรวย) จะมองเป็นเส้นทางสู่ฐานะที่มั่งคั่ง – คนทั่วไปมองเงินด้วยสมการเส้นตรง เช่น ถ้าทำงานได้ชั่วโมงละ $X ถ้ายอมทำงานเยอะขึ้น ก็จะได้เงินมากขึ้น แม้แต่ผู้ที่มีการศึกษาดี ก็คิดว่าการเรียน MBA จะช่วยให้ได้เงินมากขึ้น (ซึ่งก็จริง แต่ก็เป็นการมองแบบเส้นตรงเช่นกัน คือให้เวลากับการเรียน เพื่อสุดท้ายจะเอาวุฒิไปต่อรองรายได้ให้มากขึ้น) … ส่วนคนรวย

ประชุมยังไงให้เหลว: 12 ข้อผิดพลาดของการประชุม

ภาพโดย Andrew Joyner  มีการเก็บข้อมูลไว้ว่าในแต่ละปีการประชุมที่ไร้คุณภาพทำให้ธุรกิจเสียประโยชน์ถึง 1.2 ล้านล้านบาท ($37 billion) ซึ่งน่าจะรวมมาจากค่าเสียเวลาของผู้คน และค่าเสียหายจากผลการประชุมแย่ ๆ ที่เอาไปทำจริงแล้วเกิดผลลบต่อองค์กร Drake Baer แห่ง Business Insider ได้รวบรวมข้อผิดพลาด 12 ประการในการประชุม ที่ทำให้ธุรกิจเสียหายมากขนาดนั้น 1. ประชุมถี่เกินไป: การประชุมถึง 1 ใน 3 ไม่สร้างประโยชน์จริงให้องค์กร ควรเรียกประชุมเฉพาะที่สำคัญจำเป็นเท่านั้น … ประชุมแล้วไม่เกิดผล เท่ากับเสียเวลาเปล่า 2. ขาดผู้ดำเนินการประชุมที่ดี: ผู้ดำเนินการประชุม (Facilitator) ที่ดี จะช่วยให้การประชุมเดินหน้าได้ต่อเนื่อง ไม่วกวนอยู่ในประเด็นหรือวาระที่ควรผ่านไปได้แล้ว ช่วยจัดสรรเวลาให้ผู้คนได้แสดงความเห็นอย่างทั่วถึงและพอดี แถมยังช่วยสรุปความเห็นหรือมติในแต่ละเรื่องเพื่อนำไปทำได้จริง ๆ หลังออกจากห้องประชุมได้ … หากเป็นการประชุมที่เป็นทางการ ปกติจะมีประธานที่ประชุมชัดเจนอยู่แล้ว แต่กรณีที่ประชุมไม่เป็นทางการ การเลือก Facilitator […]

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 21 พ.ย. 57

สถาบันซื้อ ย่อยขาย บาททรง ๆ หุ้นวิ่งฉิว (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 8 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): ยังอยู่ในขาลงเป็นวันที่ 2 การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: สถาบันเข้าซื้อทั้งในตลาดหุ้นและฟิวเจอร์ส เงินบาท: ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 32.7x THB/USD ปลาย ๆ แต่แนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า ตลาดต่างประเทศ: กลับมาบวกเขียไสวทั่วโลก

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 20 พ.ย. 57

ขาใหญ่รุมขายหุ้น เงินบาททรง ๆ หุ้นร่วง เพิ่งจะเป็นขาขึ้นได้ 2 วัน ก็หมดแรงซะแล้ว … (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 8 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): บ๊ะ เป็นขาขึ้นได้ 2 วัน กลับเป็นขาลงซะแล้ว การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ขาใหญ่คือ ฝรั่ง+สถาบัน+บล. จับมือกันขายหุ้น ส่วนในฝั่งฟิวเจอร์สยังทรง ๆ เงินบาท: แข็งค่าเล็กน้อยไปอยู่ที่ระดับ 32.7x THB/USD ปลาย ๆ แต่แนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า ตลาดต่างประเทศ: ลบพร้อมหน้า … US ลบน้อย EU ลบมาก

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 19 พ.ย. 57

ต่างชาติยังซื้อหุ้น แต่ขายฟิวเจอร์ส เงินบาทอ่อน หุ้นซึมลง แต่ระยะสั้นยังเป็นขาขึ้น (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 8 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): กลับเป็นขาขึ้นเรียบโร้ย การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ต่างชาติจับมือสถาบัน. ซื้อหุ้น แต่สถาบันจับมือต่างชาติขายฟิวเจอร์ส เงินบาท: อ่อนค่าเล็กน้อยไปอยู่ที่ระดับ 32.8x THB/USD ต้น ๆ และแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า ตลาดต่างประเทศ: ลบเล็กน้อย

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 18 พ.ย. 57

ต่างชาติเข้าซื้อ เงินบาทแข็งค่า หุ้นไปต่อ และระยะสั้นกลับเป็นขาขึ้นแล้ว 😀 (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 8 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): กลับเป็นขาขึ้นเรียบโร้ย การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ต่างชาติจับมือบล. ซื้อหุ้น แต่สถาบันจับมือต่างชาติขายฟิวเจอร์ส เงินบาท: แข็งค่าต่อเนื่องไปอยู่ที่ระดับ 32.7x THB/USD ต้น ๆ แต่แนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า ตลาดต่างประเทศ: ค่อนไปทางบวก