Author Archives

Author

18 ก.ค. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

SET Index — ระยะกลาง (ภาพ Weekly) ยังเป็นขาขึ้นตั้งแต่กลางเดือนก่อน แต่ระยะสั้น (ภาพ Daily) หลังเจอเทไปช่วงต้นเดือน จึงกลับเป็นขาลง .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ ค่าเงินบาทเทียบ USD — ทรงตัวที่ระดับ $30.8x THB/USD โดยแนวโน้มยังเป็นด้านแข็งค่า การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ตั้งแต่แต่ปลายเดือนพ.ค. 62 ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่องและในปริมาณมาก สอดคล้องกับระดับดัชนีที่บวกแรง ราคาน้ำมันดิบ — ปรับเพิ่มขึ้น ตามความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง แนวโน้มกลับเป็นขาขึ้น ราคาทองคำ — ทรงตัวอยู่ในระดับ $1,42x และแนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นตั้งแต่กลางเดือน พ.ค. 62 Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก […]

Advertisements

ไม่ได้เก่งขนาดนั้น แต่ก็ไม่ได้รู้ตัวเลย – เปิดผลการศึกษาระดับ Ig Nobel ต้นกำเนิดแนวคิด Dunning-Kruger Effect

11 ก.ค. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

SET Index — ระยะกลาง (ภาพ Weekly) ยังเป็นขาขึ้นตั้งแต่กลางเดือนก่อน แต่ระยะสั้น (ภาพ Daily) หลังเจอเทไปช่วงต้นเดือน จึงกลับเป็นขาลง แต่อย่างน้อยก็ปรับตัวดีขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ ค่าเงินบาทเทียบ USD — ทรงตัวที่ระดับ $30.6x THB/USD โดยแนวโน้มยังเป็นด้านแข็งค่า การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ตั้งแต่แต่ปลายเดือนพ.ค. 62 ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่องและในปริมาณมาก สอดคล้องกับระดับดัชนีที่บวกแรง ราคาน้ำมันดิบ — ปรับเพิ่มขึ้น ตามความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง แนวโน้มกลับเป็นขาขึ้น ราคาทองคำ — ทรงตัวอยู่ในระดับ $1,41x และแนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นตั้งแต่กลางเดือน พ.ค. 62 Snapshot […]

เติบโตไปพร้อม Megatrends ฮิตทั่วโลก ด้วยกองทุน K-HIT จาก KAsset

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของโลก ทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทำให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทัน การเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจเป็นความเสี่ยงที่เข้ามากระทบ ทำให้บางบริษัทต้องล้มหายตายจากไปอย่างกรณี Kodak ซึ่งมีธุรกิจหลัก คือการขายฟิล์ม แต่ต้องล้มพับลงไปจากการปรับตัวไม่ทันต่อยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำเนิดขึ้น ในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ก็เป็นโอกาสให้อีกหลายบริษัทเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในเวลาไม่นานเช่น Facebook ที่ก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้าของวงการธุรกิจระดับโลกในระยะเวลาอันรวดเร็ว ในกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้เอง จะมี Megatrends หรือกระแสเทรนด์หลัก ที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกระดับ ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้คน ในโลกของการลงทุนก็เช่นกัน หากเลือกลงทุนในบริษัทที่สอดรับกับ Megatrends ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีโอกาสเติบโตสูงและล่มสลายได้ยาก ก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนได้อย่างมหาศาล แต่กระนั้น ภายใต้ Megatrends สำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ก็ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะด้านเทคโนโลยี แต่ยังมีด้านอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ การขยายตัวของเมือง (Urbanization) ประชากรจำนวนมากย้ายเข้าสู่สังคมเมืองทำให้เกิดความขาดแคลนที่อยู่อาศัย ปัญหาการขนส่งสาธารณะ ปริมาณของเสีย ที่จำเป็นต้องมีการจัดการอย่างชาญฉลาด แนวโน้มของนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี (Technological […]

9 ก.ค. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

SET Index — ระยะกลาง (ภาพ Weekly) ยังเป็นขาขึ้นตั้งแต่กลางเดือนก่อน แต่ระยะสั้น (ภาพ Daily) เจอทางตันในช่วง 2 สัปดาห์ล่าสุด และวันนี้ปิดลบด้วย ทำให้แนวโน้มกลับเป็นขาลง .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ ค่าเงินบาทเทียบ USD — ทรงตัวที่ระดับ $30.8x THB/USD โดยแนวโน้มยังเป็นด้านแข็งค่า การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ตั้งแต่แต่ปลายเดือนพ.ค. 62 ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่องและในปริมาณมาก สอดคล้องกับระดับดัชนีที่บวกแรง ราคาน้ำมันดิบ — ทรงตัวต่อจากสัปดาห์ก่อน แนวโน้มยังเป็นขาลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 8 ราคาทองคำ — หลังจากทะลุแนว $1,400 ก็เริ่มตัน แต่แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นตั้งแต่กลางเดือน […]

4 ก.ค. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

SET Index — ระยะกลาง (ภาพ Weekly) ยังเป็นขาขึ้นตั้งแต่กลางเดือนก่อน แต่ระยะสั้น (ภาพ Daily) สัปดาห์นี้เจอทางตัน และวันนี้ลบเยอะ ทำให้แนวโน้มกลับเป็นขาส่ง .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ ค่าเงินบาทเทียบ USD — ทรงตัวที่ระดับ $30.6x THB/USD และแนวโน้มยังเป็นด้านแข็งค่า การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ตั้งแต่แต่ปลายเดือนพ.ค. 62 ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่องและในปริมาณมาก สอดคล้องกับระดับดัชนีที่บวกแรง ราคาน้ำมันดิบ — ย่อตัวจากสัปดาห์ก่อนเล็กน้อย แนวโน้มยังเป็นขาลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 7 ราคาทองคำ — พลิกกลับขึ้นไปเหนือ $1,400 อีกครั้ง แนวโน้มเป็นขาขึ้นตั้งแต่กลางเดือน พ.ค. 62 […]

พร้อมรับความท้าทายในการลงทุนไปกับ Megatrends | สรุป KAsset Investment Forum : 2040 Get Ready for the World Ahead โดยบลจ.กสิกรไทย

[Special Content] ใครจะคิดว่าโทรศัพท์ที่ทุกคนมีใช้กันอย่าง Nokia ต่อมากลับแทบจะหายไปจากตลาด เพราะถูกแทนที่ด้วยสมาร์ทโฟน ใครจะคิดว่าร้านเช่าเนื้อหาบันเทิงระดับโลกอย่าง Blockbuster หรือ Tsutaya จะต้องปิดตัวลงเพราะ On-demand content ที่ผู้คนสามารถเสพสื่อออนไลน์ได้โดยไม่ต้องลุกออกจากบ้าน กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านพฤติกรรมผู้บริโภค และเทคโนโลยีที่รุดหน้า ส่งผลให้ผู้เล่นหน้าใหม่แจ้งเกิดและเติบโตได้อย่างทวีคูณในเวลาไม่นาน พร้อมกับการล่มสลายของผู้เล่นเดิมที่ปรับตัวไม่ทัน การลงทุนของเราเองก็เช่นกัน นอกจากความเข้าใจงบการเงิน พื้นฐานบริษัท หรือแม้แต่กราฟเทคนิค นักลงทุนที่จะ “ไปต่อได้” จำเป็นต้องมองไปยังอนาคต และเมื่อพูดถึงอนาคต คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องเข้าใจและรู้เท่าทัน Megatrends ที่จะส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และแม้กระทั่งฐานะความเป็นอยู่ของเราเองในแต่ละวัน ตัวอย่างการลงทุนในหุ้นที่สามารถจับ Megatrends โลก ทั้งในเชิงพฤติกรรมผู้บริโภคที่วิวัฒน์ไป และในเชิงเทคโนโลยีอินเตอร์เนทความเร็วสูงที่เข้าถึงระดับครัวเรือน จนสามารถสร้างความเติบโตของราคาหุ้นได้มหาศาลในเวลาไม่ถึง 20 ปีเช่น Netflix ที่จากเดิมให้เช่า DVD ส่งทางไปรษณีย์ กลายมาเป็นยักษ์ใหญ่ในด้าน On-demand streaming […]