Advertisements

Author Archives

Author

9 พ.ค. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

SET Index — วันนี้ยังลบต่อเนื่อง แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาลง แต่ะระยะกลางยังคงเป็นขาขึ้น .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ ค่าเงินบาทเทียบ USD — แข็งค่าลงมาที่ระดับ $31.7x แต่แนวโน้มยังเป็นด้านอ่อนค่า การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ในภาพรวม ต่างชาติก็ยังเป็นฝ่ายขายสุทธิอยู่เยอะมาก ต่อเนื่องมาจากต้นปี 2561 แต่ช่วงเดือนนี้ต่างชาติกลับมาซื้อบ้างแล้ว ราคาน้ำมันดิบ — ทรงตัวอยู่ที่ระดับ $70 โดยแนวโน้มราคายังเป็นขาขึ้น ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 17 ราคาทองคำ — หลังจากหลุดระดับ $1,300 ก็ร่วงลงไปเรือย ๆ แนวโน้มยังอยู่ในขาลง ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 10 Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก (ข้อมูลจาก cnbc.com) […]

Advertisements

7 พ.ค. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

SET Index — วันนี้ลบแรง แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาลง แต่ะระยะกลางยังคงเป็นขาขึ้น .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ ค่าเงินบาทเทียบ USD — แข็งค่าลงมาที่ระดับ $31.9x แต่แนวโน้มยังเป็นด้านอ่อนค่า การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ในภาพรวม ต่างชาติก็ยังเป็นฝ่ายขายสุทธิอยู่เยอะมาก ต่อเนื่องมาจากต้นปี 2561 แต่ช่วงเดือนนี้ต่างชาติกลับมาซื้อบ้างแล้ว ราคาน้ำมันดิบ — ทรงตัวอยู่ที่ระดับ $70 โดยแนวโน้มราคายังเป็นขาขึ้น ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 17 ราคาทองคำ — หลังจากหลุดระดับ $1,300 ก็ร่วงลงไปเรือย ๆ แนวโน้มยังอยู่ในขาลง ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 10 Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก (ข้อมูลจาก cnbc.com) […]

พระธรรมเทศนา 4 หลักใหญ่ 32 ข้อย่อย ที่สมเด็จพระสังฆราช ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2562 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย 4 หลักใหญ่ 32 ข้อย่อย ใจความดังนี้ ทศพิธราชธรรม (10) * (จริยวัตร 10 ประการที่พระเจ้าแผ่นดิน ทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์) ทาน การให้ พระมหากษัตริย์พึงชุบเลี้ยงพระราชวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท ข้าราชการ บรรพชิต ตลอดจนอาณาประชาราษฎร ด้วยวัตถุปัจจัยบรรดาอามิสทั้งหลายตามฐานานุรูปของบุคคลนั้นๆ รวมถึงพระราชทานธรรมทานแจกจ่ายพระบรมราโชวาท แนวพระราชดำริ อันถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ให้พสกนิกรทั้งหลายเจริญรอยตาม ศีล พระมหากษัตริย์พึงเว้นจากความประพฤติทุจริต กล่าวในการทางปกครอง ย่อมหมายถึงรัฐธรรมนูญ บทกฎหมาย และจารีตประเพณีอันดีงาม กล่าวในทางพระพุทธศาสนา หมายถึงศีล อย่างน้อยคือศีล 5 ของฆราวาสทั่วไป และพระราชาจะทรงรักษาและโน้มน้าวให้พสกนิกรรักษาด้วย บริจาค […]

2 พ.ค. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

SET Index — บวกติดต่อกันเป็นวันที่ 3 แนวโน้มทั้งระยะสั้นและระยะกลางยังคงเป็นขาขึ้น .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ ค่าเงินบาทเทียบ USD — อ่อนค่าต่อไปที่ระดับ $32.0x และแนวโน้มยังเป็นด้านอ่อนค่า การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ในภาพรวม ต่างชาติก็ยังเป็นฝ่ายขายสุทธิอยู่เยอะมาก ต่อเนื่องมาจากต้นปี 2561 แต่ช่วงเดือนนี้ต่างชาติกลับมาซื้อบ้างแล้ว ราคาน้ำมันดิบ — ทรงตัวอยู่ที่ระดับ $71 โดยแนวโน้มราคายังเป็นขาขึ้น ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 16 ราคาทองคำ — หลังจากหลุดระดับ $1,300 ก็ร่วงลงไปเรือย ๆ แนวโน้มยังอยู่ในขาลง ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 9 Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก (ข้อมูลจาก cnbc.com) […]

เงินเฟ้อประเทศไทย อัปเดต ณ พ.ค. 62

เมื่อจะวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ หรือสร้าง Financial model ในการประเมินธุรกิจ ก็มักจะถูกทักว่า “เฮ้ย ลืมเงินเฟ้อไปหรือเปล่า?!” ซึ่งบางทีเราก็ลืม หรือไม่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวเลขไหนดี ก็เลยขอนำตัวเลขเงินเฟ้อมาให้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนซะเลย แต่ก่อนจะไปดูตัวเลข ขออธิบายก่อนว่า ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย ถูกรวบรวบข้อมูล คำนวณ และเผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตัวเลขของเดือนก่อนจะประกาศทุกวันทำการแรกของเดือนปัจจุบัน (นับว่าเป็นการประมวลผลที่เร็วมากกก) อย่างตัวเลขล่าสุดที่มี ณ เวลานี้ ( ณ 2 พ.ค. 62) ก็คือของเดือน เม.ย. 62  โดยอัตราเงินเฟ้อแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ซึ่งในการคำนวณ จะไม่รวมการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานและอาหารสด จึงทำให้ Core Inflation มีความผันผวนน้อยกว่าเงินเฟ้ออีกประเภท อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation หรือบางทีเรียกสั้น ๆ ว่า […]

23 เม.ย. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

SET Index — ลบติดกันเป็นวันที่ 3 แต่ก็ลบไม่มาก แนวโน้มทั้งระยะสั้นและระยะกลางยังคงเป็นขาขึ้น .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ ค่าเงินบาทเทียบ USD — อ่อนค่าต่อไปที่ระดับ $31.9x และแนวโน้มยังเป็นด้านอ่อนค่า การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ในภาพรวม ต่างชาติก็ยังเป็นฝ่ายขายสุทธิอยู่เยอะมาก ต่อเนื่องมาจากต้นปี 2561 แต่ช่วงเดือนนี้ต่างชาติกลับมาซื้อบ้างแล้ว ราคาน้ำมันดิบ — ทะลุผ่านแนว $74 ขึ้นไปเรียบร้อย โดยแนวโน้มราคายังเป็นขาขึ้น ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 15 ราคาทองคำ — หลังจากหลุดระดับ $1,300 ก็ร่วงลงไปเรือย ๆ แนวโน้มยังอยู่ในขาลง ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 8 Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก […]

ถาม-ตอบชัด ๆ กับการรวมกิจการ “ธนชาต” vs “ทีเอ็มบี”

ปี 2562 ถือเป็นปีที่สำคัญสำหรับธนาคารธนชาต เริ่มตั้งแต่ช่วงต้นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้คุณประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากตำแหน่งหัวเรือใหญ่ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารธนชาต เข้ามานั่งแท่น CEO คนใหม่ และล่าสุดกับการประกาศข้อตกลงการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต กับ ธนาคารทหารไทย ในบทความนี้ จึงขอรวบรวมประเด็นของการรวมกิจการครั้งนี้ ผ่านรูปแบบคำถาม-คำตอบ (Q&A) เพื่อให้ท่านที่ยังมีคำถามอยู่จะได้เข้าใจกันมากขึ้น ทางด้านผลการดำเนินงานไตรมาสล่าสุด 1/2562  หลังจากมีการเผยแพร่ข่าวรวมกิจการ และได้ CEO ใหม่ไปเมื่อต้นปีนั้น TBANK มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 3,650 ล้านบาท ขณะที่กำไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้นถึง 18.70% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน การดำเนินธุรกิจรุดหน้าตามเป้าหมาย ทั้งการรักษาความเป็นที่ 1 ในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ การรักษาคุณภาพสินทรัพย์ให้ NPL อยู่ในระดับต่ำ รวมถึงการขยายสัดส่วนเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA) และล่าสุด TBANK ได้รับรางวัล“ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อรถยนต์แห่งปี” ซึ่งประเมินจากสถาบันการเงิน 300 แห่งจากทั่วเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกาตะวันตก […]