Author Archives

Author

เจาะปัจจัยพื้นฐาน หาหุ้นเด่น จากโครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน (Extended Research Coverage)

หากเปรียบตลาดหุ้นเป็นสนามรบที่นักลงทุนแต่ละคนต้องฟันฝ่าเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่ดี นักลงทุนที่จะสามารถอยู่รอดปลอดภัยในตลาดหุ้นได้ ต่างก็ต้องมีอาวุธลับ ซึ่งก็คือ แนวทางหรือกระบวนท่าการลงทุนที่แต่ละคนใช้เป็นหลักยึดเหนี่ยว ถ้าเราลงทุนอย่างไร้กระบวนท่าแล้ว ก็เหมือนกับเข้าไปต่อสู้ในสนามรบด้วยมือเปล่า ในขณะที่นักรบคนอื่นมาพร้อมอาวุธครบมือ การเอาตัวรอดและเติบโตได้คงเป็นไปได้ยาก ท่ามกลางแนวทางการลงทุนที่หลากหลาย มีแนวทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน คือ แนวปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ขนาดที่นักลงทุนบางท่านยึดถือเป็นหลักการว่า “การซื้อหุ้น คือ การซื้อกิจการ” โดยกิจการที่ซื้อนั้นจะดีไม่ดี ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของกิจการ และศักยภาพในอนาคต หากกิจการมีพื้นฐานดีและมีศักยภาพ ก็ควรจะต้องสะท้อนออกมายังราคาหุ้น ที่ควรจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น นักลงทุนแนวปัจจัยพื้นฐานจะเน้นไปที่การศึกษาข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของหุ้น ทั้งปัจจัยเชิงคุณภาพ เช่น ความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงปัจจัยเชิงปริมาณ เช่น งบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงิน โดยมีเครื่องมือสำคัญที่นักลงทุนแนวปัจจัยพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก๋าใช้เพื่อตัดสินใจในการซื้อหุ้น คือ มูลค่าพื้นฐาน หรือ Fair Valueโดยเจ้า Fair Value นี้เป็นตัวบอกว่า หุ้นนี้ควรจะมีราคาที่เหมาะสม ณ ตอนนี้ เป็นกี่บาท หากราคาตลาด […]

Advertisements

6 ธ.ค. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

SET Index — แนวโน้มระยะสั้นและระยะกลางเป็นขาลง โดยเฉพาะระยะกลางเป็นขาลงมาตั้งแต่เดือน ก.ค. 62 .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ Property Fund & REIT Total Return Index — แนวโน้มระยะกลางเป็นขาลงมาตั้งแต่ต้นเดือนต.ค. 62 แต่สัปดาห์นี้ลงไม่แรงเท่าดัชนีหุ้น ค่าเงินบาทเทียบ USD — อ่อนค่าไปที่ที่ THB 30.34/USD โดยแนวโน้มยังเป็นด้านอ่อนค่า เพราะ 5 สัปดาห์ก่อนเจอแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยนโยบายเข้าไป การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ต่างชาติกลับมาขายสุทธิเยอะอีกครั้ง ไม่น่ารัก ราคาน้ำมันดิบ — เด้งกลับขึ้นมาที่ระดับเกือบ $64 แนวโน้มยังเป็นขาขึ้นได้ต่อไป ต่อเนื่องจากเดือน ต.ค. […]

เงินเฟ้อประเทศไทย อัปเดต ณ ธ.ค. 62

เมื่อจะวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ หรือสร้าง Financial model ในการประเมินธุรกิจ ก็มักจะถูกทักว่า “ลืมเงินเฟ้อไปหรือเปล่า?!” ซึ่งบางทีเราก็ลืม หรือไม่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวเลขไหนดี ก็เลยขอนำตัวเลขเงินเฟ้อมาให้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนซะเลย แต่ก่อนจะไปดูตัวเลข ขออธิบายก่อนว่า ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย ถูกรวบรวบข้อมูล คำนวณ และเผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตัวเลขของเดือนก่อนจะประกาศทุกวันทำการแรกของเดือนปัจจุบัน (นับว่าเป็นการประมวลผลที่เร็วมากกก) อย่างตัวเลขล่าสุดที่มี ณ เวลานี้ ก็คือของเดือน พ.ย. 62  โดยอัตราเงินเฟ้อแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ซึ่งในการคำนวณ จะไม่รวมการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานและอาหารสด จึงทำให้ Core Inflation มีความผันผวนน้อยกว่าเงินเฟ้ออีกประเภท อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation หรือบางทีเรียกสั้น ๆ ว่า Inflation) ซึ่งจะรวมการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการทุกประเภท จึงทำให้ Headline Inflation มีความผันผวนมากกว่า นอกจากนั้นหลายคนมักจะสงสัยว่า […]

สรุปพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และร่างพ.ร.ฎ & กฎกระทรวงสืบเนื่อง | อัปเดต 3 ธ.ค. 62

และล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 62 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา หรือ พ.ร.ฎ ซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรอง ๆ จากพระราชบัญญัติ และกฎกระทรวง จำนวนรวม 3 ฉบับ ที่เกี่ยวข้อง กับพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีใจความสำคัญดังนี้ ร่าง พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. | ลดภาษีในอัตราร้อยละ 50 ให้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของโรงผลิตไฟฟ้า เขื่อน และที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 1 มกราคม  ทั้งนี้ เฉพาะทรัพย์สินที่บุคคลดังกล่าวได้มาโดยทางมรดกก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2562 การลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 ให้แก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เช่น ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอสังหาริมทรัพย์รอการขาย […]

3 ธ.ค. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

SET Index — แนวโน้มระยะสั้นและระยะกลางเป็นขาลง โดยเฉพาะระยะกลางเป็นขาลงมาตั้งแต่เดือน ก.ค. 62 .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ Property Fund & REIT Total Return Index — แนวโน้มระยะกลางเป็นขาลงมาตั้งแต่ต้นเดือนต.ค. 62 แต่เริ่มยืนนิ่ง ๆ ได้บ้างแล้ว ค่าเงินบาทเทียบ USD — ทรงตัวที่ THB 30.26/USD โดยแนวโน้มยังเป็นด้านอ่อนค่า เพราะ 5 สัปดาห์ก่อนเจอแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยนโยบายเข้าไป การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ต่างชาติกลับมาขายสุทธิอีกครั้ง ราคาน้ำมันดิบ — ดิ่งลงไปที่ $60.6 แนวโน้มชั่วคราว (เนื่องจากเป็น […]

28 พ.ย. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

SET Index — แนวโน้มระยะสั้นและระยะกลางเป็นขาลง โดยเฉพาะระยะกลางเป็นขาลงมาตั้งแต่เดือน ก.ค. 62 .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ Property Fund & REIT Total Return Index — แนวโน้มระยะกลางเป็นขาลงมาตั้งแต่ต้นเดือนต.ค. 62 แต่เริ่มฟื้นตัวได้บ้างแล้ว ค่าเงินบาทเทียบ USD — ทรงตัวที่ THB 30.22/USD แนวโน้มยังเป็นด้านอ่อนค่าได้อยู่ เพราะ 4 สัปดาห์ก่อนเจอแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยนโยบายเข้าไป การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ต่างชาติกลับมาขายสุทธิอีกครั้ง ราคาน้ำมันดิบ — ซึมลงมาที่ 62.88 USD/Barrel แต่แนวโน้มยังเป็นขาขึ้น Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก […]

26 พ.ย. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

SET Index — แนวโน้มระยะสั้นกลับเป็นขาขึ้น เพราะวันจันทร์บวกแรง ส่วนแนวโน้มระยะกลางยังเป็นขาลงมาตั้งแต่เดือน ก.ค. 62 .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ ค่าเงินบาทเทียบ USD — ทรงตัวที่ THB 30.20/USD แนวโน้มยังเป็นด้านอ่อนค่าได้อยู่ เพราะ 4 สัปดาห์ก่อนเจอแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยนโยบายเข้าไป การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ต่างชาติชะลอการขายสุทธิ หลังจากถล่มขายมาตั้งแต่ต้นปี และกลับมาซื้อสุทธิบ้าง แต่ยังไม่มาก ราคาน้ำมันดิบ — -ขยับขึ้นไปที่ USD 63.9/Barrel แนวโน้มเป็นขาขึ้น ราคาทองคำ — ร่วงต่อไปที่ USD 1,455/Oz แนวโน้มยังเป็นขาลงมาตั้งแต่ ก.ย. 62 Snapshot […]