Author Archives

Author

ขอ 8 เลข ก็รู้ทันที ตอนนี้ต้องเก็บเงินเท่าไร ให้พอใช้ยามเกษียณ

เรามักคำนวณกันว่า ถ้าเกษียณแล้วต้องมีเงินเท่านั้นเท่านี้ ถึงจะพอใช้ไปอีก 20-30 ปีก่อนที่เงินจะหมด แต่ความจริงแล้ว ณ วันที่เกษียณ หากเรามีเงินต้นถึงจำนวนหนึ่ง และลงทุนควบคู่ไปด้วย เราสามารถนำผลตอบแทนนั้นมาใช้จ่ายในชีวิตไปได้เรื่อย ๆ อย่างไม่สิ้นสุด คือไม่ต้องกลัวเงินหมดก่อนลาโลกนี้ไป แล้วเราต้องมีเงินก้อนเท่าไร ณ วันเกษียณ และถ้าคิดย้อนกลับมาตอนนี้ เราต้องเก็บเงินให้ได้เดือนละเท่าไรถึงจะพอ ? แค่ใส่ตัวเลขในฟอร์มด้านล่างนี้ ข้อ A ถึง I แล้วดูผลลัพธ์ใน J และ K ด้านล่างสุดได้เลย• ระบบไม่มีการเก็บข้อมูลตัวตนและค่าที่กรอกในทุกกรณี• พัฒนาโดย SJ@TIF ผ่าน Calculated Fields Form Plugin สูตรคำนวณ สนับสนุนโดย Advertisements

Advertisements

20 มิ.ย. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

SET Index — แนวโน้มระยะสั้น (ภาพ Daily) เป็นขาขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนก่อน ส่วนระยะกลางก็กลับมาเป็นขาขึ้นเช่นกัน .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ ค่าเงินบาทเทียบ USD — แข็งค่าระเบิดเถิดเทิง ลงไปต่ำกว่า $30.9x แต่แนวโน้มยังเป็นด้านแข็งค่าสอดคล้องกับดัชนีที่เป็นบวกติดต่อกันหลายสัปดาห์ การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ตั้งแต่แต่ปลายเดือนก่อนหน้า ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่องและในปริมาณมาก สอดคล้องกับระดับดัชนีที่บวกแรง ราคาน้ำมันดิบ — วันนี้ขยับขึ้นแรงตามข่าวความตรึงเครียดระหว่าง US-Iran แต่เมื่อถอยออกมาดูกว้าง ๆ อีกนิด ก็ยังพบว่ายังเป็นขาลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 หลังจากก่อนหน้าอยู่ในขาขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี ราคาทองคำ — ขยับขึ้นแรงตามกระแสข่าว FED’s FOMC อาจลดดอกเบี้ยนโยบาย โดยแนวโน้มยังเป็นขาขึ้น Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก […]

18 มิ.ย. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

SET Index — แนวโน้มระยะสั้น (ภาพ Daily) เป็นขาขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนก่อน ส่วนระยะกลางก็กลับมาเป็นขาขึ้นเช่นกัน .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ ค่าเงินบาทเทียบ USD — อ่อนค่าจากสัปดาห์ก่อนเล็กน้อย แต่แนวโน้มยังเป็นด้านแข็งค่าสอดคล้องกับดัชนีที่เป็นบวกติดต่อกันหลายสัปดาห์ การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ตั้งแต่แต่ปลายเดือนก่อนหน้า ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่องและในปริมาณมาก สอดคล้องกับระดับดัชนีที่บวกแรง ราคาน้ำมันดิบ — ขยับลงไปที่ $60.x แนวโน้มกลับเป็นขาลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 หลังจากก่อนหน้าอยู่ในขาขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี ราคาทองคำ — ค่อย ๆ ขยับขึ้นไปใกล้แนว $1,350 และแนวโน้มยังเป็นขาขึ้น Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก (ข้อมูลจาก tradingeconomics.com และ cnbc.com) — […]

ในธุรกิจกองทุนรวม มีใครเกี่ยวข้องบ้าง

ธุรกิจกองทุนรวม มีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้ช่วยขาย ผู้กำกับดูแล ผู้เก็บภาษี และนอกจากในรูป ก็ยังมี ผู้ดูแลผลประโยชน์: ดูแลบริษัทจัดการกองทุนให้ปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วน  นายทะเบียน: ดูแลทะเบียนรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การจ่ายเงินปันผล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและพิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินของกองทุนให้ถูกต้องตามมาตรฐาน (3 Bullets ด้านบนอ้างอิงตาม www.thaimutualfund.com/AIMC/aimc_about.jsp?pg=3) นอกจากนั้น ยังมีประเด็นที่อาจทำให้สับสน คือความเกี่ยวข้อง/ความไม่เกี่ยวข้อง/ความแตกต่าง ระหว่าง บริษัทจัดการ และ ตัวกองทุน กล่าวคือ ความเกี่ยวข้องกัน: บริษัทจัดการเป็นผู้ขอจัดตั้งกองทุนแต่ละกอง และเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนนั้น  ความไม่เกี่ยวข้องกัน: บริษัทจัดการ และ ตัวกองทุน เป็นหน่วยธุรกิจที่แยกจากกัน บริษัทจัดการไม่ได้เป็นเจ้าของกองทุนรวม บริษัทจัดการต่อให้ล้มไป ก็ไม่ได้แปลว่ากองทุนจะต้องล้มตาม ความแตกต่าง: บริษัทจัดการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งฯ หรือกฎหมายบริษัทมหาชน .. ขณะที่ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ม.124) .. […]

13 มิ.ย. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

SET Index — แนวโน้มระยะสั้น (ภาพ Daily) เป็นขาขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนก่อน ส่วนระยะกลางก็กลับมาเป็นขาขึ้นเช่นกัน .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ ค่าเงินบาทเทียบ USD — ทรงตัวที่ระดับ $31.2x แนวโน้มกลับเป็นด้านแข็งค่าเช่นกัน สอดคล้องกับดัชนีที่เป็นบวกติดต่อกันหลายสัปดาห์ การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ตั้งแต่แต่ปลายเดือนก่อนหน้า ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่องและในปริมาณมาก สอดคล้องกับระดับดัชนีที่บวก ราคาน้ำมันดิบ — ทรงตัวที่ระดับ $62 แนวโน้มกลับเป็นขาลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 หลังจากก่อนหน้าอยู่ในขาขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี ราคาทองคำ — หลังจากพุ่งขึ้นมาแรง 2 สัปดาห์ก่อน ตอนนี้ก็เริ่มทรงตัว แต่แนวโน้มยังเป็นขาขึ้น Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก (ข้อมูลจาก tradingeconomics.com และ […]

11 มิ.ย. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

SET Index — แนวโน้มระยะสั้น (ภาพ Daily) เป็นขาขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนก่อน ส่วนระยะกลางก็กลับมาเป็นขาขึ้นเช่นกัน (เป็นภาพ Weekly จึงต้องรอดูอีก 2-3 วัน) .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ ค่าเงินบาทเทียบ USD — ทรงตัวที่ระดับ $31.2x แนวโน้มกลับเป็นด้านแข็งค่าเช่นกัน สอดคล้องกับดัชนีที่เป็นบวกติดต่อกันหลายสัปดาห์ การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ตั้งแต่แต่ปลายเดือนก่อนหน้า ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่องและในปริมาณมาก สอดคล้องกับระดับดัชนีที่บวก ราคาน้ำมันดิบ — ทรงตัวที่ระดับ $62 แนวโน้มกลับเป็นขาลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 หลังจากก่อนหน้าอยู่ในขาขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี ราคาทองคำ — หลังจากพุ่งขึ้นมาแรง 2 สัปดาห์ก่อน ตอนนี้ก็เริ่มทรงตัว แนวโน้มกลับเป็นขาขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ […]

6 มิ.ย. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

SET Index — แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนก่อน แต่แนวโน้มระยะกลางยังเป็นขาลง (หลังจากเป็นขาขึ้นมาตั้งแต่มกราคม 2562) เพราะช่วงกลางเดือนก่อนลงมาแรงมากในสัปดาห์เดียว .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ ค่าเงินบาทเทียบ USD — แข็งค่าต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 แนวโน้มกลับเป็นด้านแข็งค่าเช่นกัน สอดคล้องกับดัชนีที่เป็นบวกติดต่อกันหลายสัปดาห์ การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ตั้งแต่แต่ปลายเดือนก่อนหน้า ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่องและในปริมาณมาก สอดคล้องกับระดับดัชนีที่บวก ราคาน้ำมันดิบ — ร่วงแรง ลงไปปริ่ม ๆ ที่ระดับ $60.x อย่างเร็ว แนวโน้มกลับเป็นขาลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 หลังจากก่อนหน้าอยู่ในขาขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี ราคาทองคำ — พุ่งขึ้นมาแรง มาอยู่ที่ $1,33x แนวโน้มกลับเป็นขาขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 2 Snapshot […]