Author Archives

Author

20 พ.ย. 63 | แนวโน้ม SET Index และภาวะลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดบวก 19.92 จุด ขึ้นไปอยู่ที่ 1,389.34 จุด // แนวโน้มระยะกลาง (ดูภาพหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน) เป็นขาขึ้นตั้งแต่ 3 สัปดาห์ก่อน .. อย่างไรก็ดี ตลอดปีนี้ยังให้ผลตอบแทนติดลบ 12.5% // แนวโน้มขาลง & ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟด้านล่างนี้ ดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐฯ 100 ตัว ปีนี้บวกขึ้นมาแรง ให้ผลตอบแทน Year-to-date บวก 37.6% และแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นขาขึ้นแม้ช่วงนี้จะย่อลงมาบ้าง การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ใน SET Index — ในภาพรวม […]

18 พ.ย. 63 | แนวโน้ม SET Index และภาวะลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดบวก 14.78 ขึ้นไปอยู่ที่ 1,364.59 จุด // แนวโน้มระยะกลาง (ดูภาพหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน) เป็นขาขึ้นตั้งแต่ 3 สัปดาห์ก่อน .. อย่างไรก็ดี ตลอดปีนี้ยังให้ผลตอบแทนติดลบ 13.6% // แนวโน้มขาลง & ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟด้านล่างนี้ ดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐฯ 100 ตัว ปีนี้บวกขึ้นมาแรง ให้ผลตอบแทน Year-to-date บวก 37.5% และแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นขาขึ้นแม้ช่วงนี้จะย่อลงมาบ้าง การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ใน SET Index — ในภาพรวม ต่างชาติยังเป็นฝั่งขายสุทธิต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีก่อน […]

16 พ.ย. 63 | แนวโน้ม SET Index และภาวะลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดบวก 4.59 ขึ้นไปอยู่ที่ 1,351.06 จุด // แนวโน้มระยะกลาง (ดูภาพหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน) เป็นขาขึ้นตั้งแต่ 2 สัปดาห์ก่อน .. อย่างไรก็ดี ตลอดปีนี้ยังให้ผลตอบแทนติดลบ 14.5% // แนวโน้มขาลง & ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟด้านล่างนี้ ดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐฯ 100 ตัว ปีนี้บวกขึ้นมาแรง ให้ผลตอบแทน Year-to-date บวก 37.1% และแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นขาขึ้นแม้ช่วงนี้จะย่อลงมาบ้าง การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ใน SET Index — ในภาพรวม ต่างชาติยังเป็นฝั่งขายสุทธิต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีก่อน […]

12 พ.ย. 63 | แนวโน้ม SET Index และภาวะลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดลบ 9.03 จุด ย่อลงมาที่ระดับ 1,336.31 จุด // แนวโน้มระยะกลาง (ดูภาพหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน) เป็นขาขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ก่อน จากการฟิ้นตัวแรงช่วงปลายสัปดาห์ต่อเนื่องถึงต้นสัปดาห์นี้ .. อย่างไรก็ดี ตลอดปีนี้ยังให้ผลตอบแทนติดลบ 15.3% // แนวโน้มขาลง & ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟด้านล่างนี้ ดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐฯ 100 ตัว ปีนี้บวกขึ้นมาแรง ให้ผลตอบแทน Year-to-date บวก 36.5% และแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นขาขึ้นแม้สัปดาห์นี้จะย่อลง การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ใน SET Index — ในภาพรวม ต่างชาติยังเป็นฝั่งขายสุทธิต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีก่อน […]

10 พ.ย. 63 | แนวโน้ม SET Index และภาวะลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดบวก 55.36 จุด พุ่งแรงขึ้นมาปิดที่ระดับ 1,341.21 จุด // แนวโน้มระยะกลาง (ดูภาพหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน) กลับเป็นขาขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ก่อน จากการฟิ้นตัวแรงช่วงปลายสัปดาห์ .. อย่างไรก็ดี ตลอดปีนี้ยังให้ผลตอบแทนติดลบ 15.1% // แนวโน้มขาลง & ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟด้านล่างนี้ ดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐฯ 100 ตัว ปีนี้บวกขึ้นมาแรง ให้ผลตอบแทน Year-to-date บวก 35.8% แต่แนวโน้มระยะกลางตอนนี้ยังเป็นขาลง เพราะ 2 สัปดาห์ก่อนหน้าแกว่งแรง การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ใน SET Index […]

6 พ.ย. 63 | แนวโน้ม SET Index และภาวะลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดลบ 4.24 จุด ย่อเล็กน้อยลงไปอยู่ที่ระดับ 1,260.08 จุด // แต่ แนวโน้มระยะกลาง (ดูภาพหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน) กลับเป็นขาขึ้นแล้ว หลังจากเมื่อวานบวกยาวไป 40 จุดเศษ .. อย่างไรก็ดี ตลอดปีนี้ยังให้ผลตอบแทนติดลบ 20.2% // แนวโน้มขาลง & ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟด้านล่างนี้ ดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐฯ 100 ตัว ปีนี้บวกขึ้นมาแรง ให้ผลตอบแทน Year-to-date บวก 38.7% แต่แนวโน้มระยะกลางช่วงนี้ยังเป็นขาลง เพราะก่อนหน้านี้ซึมลงมา 2 สัปดาห์ติดกัน อย่างไรก็ดี สัปดาห์นี้บวกแรง […]

4 พ.ย. 63 | แนวโน้ม SET Index และภาวะลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดบวก 1.11จุด ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,222.44 จุด // แต่ แนวโน้มระยะกลาง (ดูภาพหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน) ก็ยังคงเป็นขาลง ต่อเนื่องจากต้นเดือนก่อน ถือเงินสดยังได้เปรียบ ตั้งแต่ต้นปีให้ผลตอบแทนติดลบ 22.6% // แนวโน้มขาลง & ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟด้านล่างนี้ ดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐฯ 100 ตัว ปีนี้บวกขึ้นมาแรง ให้ผลตอบแทน Year-to-date บวก 29.5% แต่แนวโน้มระยะกลางช่วงนี้เป็นขาลง เพราะซึมลงมา 2 สัปดาห์ติดกัน การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ใน SET Index — […]