Author Archives

Author

20 เม.ย. 63| แนวโน้ม SET Index และภาวะลงทุนรอบโลก

SET Index — วันนี้บวก 27 จุด ขึ้นไปอยู่ที่ 1,266 จุด แนวโน้มระยะสั้น ยังคงเป็นขาขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 18 (ตั้งแต่ระดับดัชนี 1,080 จุด) ซึ่งคือมากกว่าครึ่งเดือนมาแล้ว // แนวโน้มระยะกลาง เปิดต้นสัปดาห์มาบวกแรง แนวโน้มพลิกเป็นขาขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ เพราะแนวโน้มระยะกลาง เราดูข้อมูลแบบ Weekly จึงต้องรอดูปลายสัปดาห์อีกที .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ในภาพรวม ต่างชาติยังเป็นฝั่งขายสุทธิต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีก่อน ขายได้ขายดี เฉพาะปีนี้ขายสุทธิมากกว่า 1.1 แสนล้านบาทแล้ว ค่าเงินบาทเทียบ USD — ค่าเงินบาททรงตัวที่ 32.50 THB/USD และแนวโน้มระยะกลางยังคงเป็นฝั่งอ่อนค่ามาตั้งแต่ […]

เพราะปีนี้หนักเลยจัดเพิ่มให้พิเศษกับกองทุน SSFX

(Special Content) หลังจากที่กองทุน LTF สิ้นสุดและไม่ได้ไปต่อในปีนี้ หลายคนก็ตั้งตารอว่า จะมีกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีรูปแบบไหนมาทดแทน ถึงวันนี้เราก็คงทราบกันดีแล้วว่า กองใหม่ที่มาแทนนั้น ก็คือ กอง SSF หรือ Super Savings Fund ซึ่งทั้งกอง LTF และ SSF ก็มีข้อแตกต่างที่น่าสนใจหลายจุด ตั้งแต่นโยบายการลงทุนที่กอง LTF ต้องลงทุนในหุ้นไทยอย่างน้อย 65% ที่เหลือจะเป็นตราสารหนี้หรือหุ้นก็ได้ ส่วน SSF สามารถลงทุนได้ทุกสินทรัพย์ เช่น ตราสารหนี้ หุ้น REITs ได้ทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงเพดานในการซื้อที่ LTF สามารถซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้หรือไม่เกิน 500,000 บาท ขณะที่ SSF จะสามารถซื้อได้ 30% ของเงินได้แต่จะไม่เกิน 200,000 บาท […]

สรุปกฎหมายรักษาสภาพคล่องตราสารหนี้เอกชน

== สรุปของสรุป == 1. แบงก์ชาติจะเป็นเจ้ามือเอง ในวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาท โดยตั้งเป็นกองทุนรวม 2. แบงก์ชาติอาจจ้างบริษัทหลักทรัพย์ (น่าจะ บลจ.) ให้บริหารกองทุนนี้ต่อก็ได้ 3. หุ้นกู้เอกชนที่จะถูกซื้อ ต้องเป็นการออกใหม่ในตลาดแรกเพื่อ roll over ของเดิม + ต้องระดมทุนจากช่องทางอื่นมาก่อน >50% (แต่ขอยกเว้นได้) + Investment Grade เท่านั้น + ไม่อยู่ในภาคการเงิน 4. ต่อไปแบงก์ชาติอาจขายกองทุนนี้ต่อให้บุคคลอื่นก็ได้ 5. ถ้าบริหารแล้วกำไร ให้ส่งเข้ากระทรวงการคลัง ถ้าบริหารแล้วขาดทุน กระทรวงการคลังชดเชยคืนให้แบงก์ชาติไม่เกิน 40,000 ล้านบาท 6. หากจำเป็น แบงก์ชาติอาจจะ intervene ในตลาดรองด้วยก็ได้ ———- = สรุปกฎหมายรักษาสภาพคล่องตราสารหนี้เอกชน = […]

กองทุนคุ้มครองเงินฝาก ครอบคลุมเงินฝากแค่ไหน ?

ข้อมูลและสถิติ (บางส่วน) ของการคุ้มครองเงินฝากในประเทศไทย 0. การคุ้มครองเงินฝากคืออะไร ? “คือนโยบายและมาตรการสำคัญของภาครัฐ เพื่อให้การคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนผู้ฝากเงินในสถาบันการเงิน ว่าจะได้รับเงินฝากคืนภายในเวลาที่รวดเร็ว หากสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งประสบปัญหาต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาต” (Ref: www.dpa.or.th/faq) ——– 1. วงเงินคุ้มครองเงินฝาก ณ ปัจจุบันคือเท่าไร ? 5 ล้านบาท/คน (รวมทุกบัญชี)/สถาบันการเงิน .. เช่น ถ้ามีเงินฝาก 10 ล้านบาท แล้วฝากไว้กับธนาคารเดียวกันทั้งหมด จะได้รับการคุ้มครองเพียง 5 ล้านบาท แต่ถ้าแบ่งไปฝาก 2 ธนาคาร ที่ละ 5 ล้านบาท รวมกันแล้วจะได้รับการคุ้มครองครบทั้ง 10 ล้านบาท (Ref: www.dpa.or.th/articles/view/1328) ——– 2. เงินที่ใช้คุ้มครองเงินฝาก มาจากไหน ? มาจาก “กองทุนคุ้มครองเงินฝาก” ซึ่งดูแลบริหารจัดการโดย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก […]

16 เม.ย. 63| แนวโน้ม SET Index และภาวะลงทุนรอบโลก

SET Index — วันนี้ลบ 36 จุด ลงมาอยู่ที่ 1,200 จุด แนวโน้มระยะสั้น ยังคงเป็นขาขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 16 (ตั้งแต่ระดับดัชนี 1,080 จุด) ซึ่งคือครึ่งเดือนมาแล้ว แต่แนวโน้มอ่อนแรงลงมาก มีโอกาสกลับเป็นขาลงถ้าพรุ่งนี้ดัชนีลงต่อเนื่อง // แนวโน้มระยะกลาง ที่วันอังคารเหมือนจะมีลุ้นเป็นขาขึ้น เจอลบต่อเนื่องเมื่อวานและวันนี้เข้าไป ก็กลับลงไปในอยู่ในแนวโน้มขาลงตามเดิม .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ในภาพรวม ต่างชาติยังเป็นฝั่งขายสุทธิต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีก่อน ขายได้ขายดี เฉพาะปีนี้ขายสุทธิมากกว่า 1.1 แสนล้านบาทแล้ว ค่าเงินบาทเทียบ USD — ค่าเงินบาททรงตัวที่ 32.67 THB/USD และแนวโน้มระยะกลางยังคงเป็นฝั่งอ่อนค่ามาตั้งแต่ พ.ย. […]

14 เม.ย. 63| แนวโน้ม SET Index และภาวะลงทุนรอบโลก

SET Index — วันนี้บวกต่อเนื่องอีก 19.57 จุด มาอยู่ที่ 1,256 จุด แนวโน้มระยะสั้นกลับเป็นขาขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 14 (ตั้งแต่ระดับดัชนี 1,080 จุด) ซึ่งคือครึ่งเดือนมาแล้ว และที่สำคัญ วันนี้แนวโน้มระยะกลางก็พลิกเป็นขาขึ้นด้วยแล้วเช่นกัน หลังจากเป็นขาลงมาตั้งแต่ปลายเดือน ม.ค. 63 แต่เนื่องจากแนวโน้มระยะกลางเราสรุปจบกันที่ปลายสัปดาห์ และวันนี้ก็ยังเพิ่งวันอังคาร จึงถือว่าแนวโน้มระยะกลางที่เป็นขาขึ้น ยังไม่เป็นทางการ รอดูอัปเดตวันพฤหัสบดีอีกที .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ในภาพรวม ต่างชาติยังเป็นฝั่งขายสุทธิต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีก่อน ขายได้ขายดี ค่าเงินบาทเทียบ USD — ค่าเงินบาททรงตัวที่ 32.72 THB/USD และแนวโน้มระยะกลางยังคงเป็นฝั่งอ่อนค่ามาตั้งแต่ พ.ย. 62 […]

หลักแห่งความสำเร็จ Principles for Success โดย Ray Dalio | ฉบับย่อสุด ๆ ใน 30 นาที 8 ตอนย่อย

(คำว่า “ฉบับย่อสุด ๆ ใน 30 นาที 8 ตอน” นี้ ล้อตามที่คลิปต้นฉบับตั้งมา TIF ไม่ได้ตั้งชื่อเองให้ดูน่าสนใจขึ้นเป็นพิเศษแต่อย่างใด) Ray Dalio คือผู้ก่อตั้ง Bridgewater บริษัท hedge fund ระดับโลก คือผู้เขียนหนังสือ “Principles” อันโด่งดัง และ Ray Dalio ได้นำหลักการในหนังสือดังกล่าวมาถ่ายทอดด้วยเสียงตัวเอง ผ่าน YouTube โดยแบ่งเป็น 8 ตอน ตอนละ 3-5 นาที แนะนำให้กดดูกันจากต้นฉบับ (มี Eng Subtitle) ซึ่งรวมกันแล้วไม่เกิน 30 นาที แต่ถ้าใครไม่สะดวกดู TIF ก็ได้แปลบางส่วนและสรุปมาให้แล้ว ณ ที่นี้ ซึ่งจะเรียงกันไปทีละตอนครับ […]