Author Archives

Author

17 มี.ค. 64 | แนวโน้ม SET Index และภาวะลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดบวก 2.73 จุด ขึ้นมาอยู่ที่ 1,566.76 ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงต้นปี 2563 ก่อน COVID-19 // แนวโน้มระยะกลาง (ดูภาพหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน) ยังอยู่ในขาขึ้น หลังจากบวกได้ดีติดต่อกัน 2 สัปดาห์ก่อน // แนวโน้มขาลง & ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟด้านล่างนี้ ดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐฯ 100 ตัว แม้ 2 สัปดาห์นี้จะฟืันตัวดี แต่ก็ยังอยู่ในขาลง เพราะ 3 สัปดาห์ก่อนหน้าถูกเทแรงติด ๆ กันมา การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ใน SET […]

15 มี.ค. 64 | แนวโน้ม SET Index และภาวะลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดลบ 2.46 จุด ลงไปอยู่ที่ 1,565.73 ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงต้นปี 2563 ก่อน COVID-19 // แนวโน้มระยะกลาง (ดูภาพหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน) ยังอยู่ในขาขึ้น หลังจากบวกได้ดีติดต่อกัน 2 สัปดาห์ // แนวโน้มขาลง & ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟด้านล่างนี้ ดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐฯ 100 ตัว แม้จะฟืันตัวดี แต่ก็ยังอยู่ในขาลง เพราะถูกแต่ติดกันมา 3 สัปดาห์ก่อนหน้า การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ใน SET Index — ปีนี้เท่าที่ผ่านมา สถาบันไทยและต่างชาติจับมือกันขาย […]

11 มี.ค. 64 | แนวโน้ม SET Index และภาวะลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดบวก 2.08 จุด ขึ้นไปอยู่ที่ 1,575 จุด ใกล้ถึงระดับต้นปี 2563 ก่อน COVID-19 แล้ว // แนวโน้มระยะกลาง (ดูภาพหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน) กลับเป็นขาขึ้น หลังจากสัปดาห์ก่อนบวกแรง // แนวโน้มขาลง & ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟด้านล่างนี้ ดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐฯ 100 ตัว ยังอยู่ในขาลง หลังจากถูกเท 3 สัปดาห์ติดกัน แต่สัปดาห์นี้ฟื้นตัวแรง ก็รอดูต่อไป การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ใน SET Index — ปีนี้เท่าที่ผ่านมา […]

9 มี.ค. 64 | แนวโน้ม SET Index และภาวะลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดบวก 6.83 จุด ขึ้นไปอยู่ที่ 1,550.59 จุด // แนวโน้มระยะกลาง (ดูภาพหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน) กลับเป็นขาขึ้น หลังจากสัปดาห์ก่อนบวกแรง // แนวโน้มขาลง & ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟด้านล่างนี้ ดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐฯ 100 ตัว ยังอยู่ในขาลง หลังจากถูกเท 4 สัปดาห์ติดกัน แต่คืนนี้เริ่มฟื้นได้บ้าง ก็รอดูต่อไป การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ใน SET Index — ปีนี้เท่าที่ผ่านมา สถาบันไทยและต่างชาติจับมือกันขาย โดยมีรายย่อยเป็นฝั่งซื้อ .. ส่วนวันนี้ต่างชาติขายสุทธิเล็กน้อย (เทียบกับปริมาณซื้อขายรวม) […]

4 มี.ค. 64 | แนวโน้ม SET Index และภาวะลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดลบ 9.29 จุด ลงมาอยู่ที่ 1,534.11 จุด แต่วันก่อนบวกแรงมาก // แนวโน้มระยะกลาง (ดูภาพหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน) กลับเป็นขาขึ้น หลังจากเพิ่งเป็นขาลงเมื่อสัปดาห์ก่อน // แนวโน้มขาลง & ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟด้านล่างนี้ ดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐฯ 100 ตัว ยังอยู่ในขาลง หลังจากถูกเท 3 สัปดาห์ติดกัน การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ใน SET Index — ปีนี้เท่าที่ผ่านมา สถาบันไทยและต่างชาติจับมือกันขาย โดยมีรายย่อยเป็นฝั่งซื้อ ระดับดัชนีจนถึงปัจจุบันลดต่ำกว่าระดับต้นปีแล้ว อย่างไรก็ดี วันนี้ต่างชาติซื้อสุทธิพอสมควร ประมาณ […]

2 มี.ค. 64 | แนวโน้ม SET Index และภาวะลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดบวก 2.44 อยู่ที่ระดับ 1,503.36 จุด ยังทรง ๆ จากสัปดาห์ก่อนหน้า // แนวโน้มระยะกลาง (ดูภาพหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน) กลับเป็นขาลง หลังจากยืนระยะขาขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย. 63 แถว ๆ ดัชนี 1,200 จุด // แนวโน้มขาลง & ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟด้านล่างนี้ ดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐฯ 100 ตัว กลับเป็นขาลงเช่นกัน หลังจากถูกเทแรงมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อน แต่สัปดาห์นี้ก็เริ่มฟื้นตัว รอดูต่อไปอีกนิด การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ใน SET Index […]

25 ก.พ. 64 | แนวโน้ม SET Index และภาวะลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดบวก 5.67 อยู่ที่ระดับ 1,496.78 จุด แต่ทั้งสัปดาห์ปรับลดลง ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 2// แนวโน้มระยะกลาง (ดูภาพหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน) กลับเป็นขาลง หลังจากยืนระยะขาขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย. 63 แถว ๆ ดัชนี 1,200 จุด // แนวโน้มขาลง & ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟด้านล่างนี้ ดัชนี NASDAQ 100 ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐฯ 100 ตัว กลับเป็นขาลงเช่นกัน หลังจากถูกเทแรงมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อน การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ใน SET Index — ปีนี้เท่าที่ผ่านมา สถาบันไทยและต่างชาติจับมือกันขาย […]