Advertisements

Category: Daily Market Wrap Up

เจาะลึกสถานะตลาดหลักทรัพย์ รายวัน

13 ก.พ. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

แนวโน้ม SET Index — บวกกลับขึ้นมา 2 วันคิด แต่แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาลง ถ้าพรุ่งนี้บวกต่ออีกวัน อาจกลับเป็นขาขึ้นได้ ส่วนแนวโน้มระยะกลางยังเป็นขาขึ้นและต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD ในกราฟ โดยแนวโน้มล่าสุด ให้ดูตามทิศทางหัวลูกศรอันขวาสุด (อันล่าสุด) แนวโน้มค่าเงินบาทเทียบ USD — ทรงตัวต่อจากสัปดาห์ก่อน แต่ก่อนหน้านี้แข็งค่ายาวมา 10 สัปดาห์ติดกัน แนวโน้มจึงยังเป็นด้านแข็งค่าชัดเจน การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ในภาพรวม ต่างชาติก็ยังเป็นฝ่ายขายสุทธิอยู่เยอะมาก ระดับ 2 แสนล้านบาทเศษ ต่อเนื่องมาจากต้นปี 2561 แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ — ค่อย ๆ ฟื้นกลับขึ้นไปเหนือระดับ $63 โดยแนวโน้มยังเป็นขาขึ้น แนวโน้มราคาทองคำ — ทรงตัวที่ $1,310 […]

Advertisements
Advertisements

11 ก.พ. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

แนวโน้ม SET Index — วันนี้ร่วงเยอะ ตามเหตุบ้านการเมืองที่ตื่นเต้น แนวโน้มระยะสั้นกลับเป็นขาลง แต่แนวโน้มระยะกลางยังเป็นขาขึ้นและต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD ในกราฟ โดยแนวโน้มล่าสุด ให้ดูตามทิศทางหัวลูกศรอันขวาสุด (อันล่าสุด) แนวโน้มค่าเงินบาทเทียบ USD — ทรงตัวต่อจากสัปดาห์ก่อน แต่ก่อนหน้านี้แข็งค่ายาวมา 10 สัปดาห์ติดกัน แนวโน้มจึงยังเป็นด้านแข็งค่าชัดเจน การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ในภาพรวม ต่างชาติก็ยังเป็นฝ่ายขายสุทธิอยู่เยอะมาก ระดับ 2 แสนล้านบาทเศษ ต่อเนื่องมาจากต้นปี 2561 แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ — ยืนที่ระดับ $61-62 โดยแนวโน้มยังเป็นขาขึ้น แนวโน้มราคาทองคำ — อ่อนตัวลง ใกล้หลุดระดับ $1,30x โดยแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ตุลาคม 2561 Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก […]

8 ก.พ. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

แนวโน้ม SET Index — ซึม ๆ มา 2 วันติดกัน แต่แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาขึ้น ขณะที่แนวโน้มระยะกลาง ก็พลิกกลับเป็นขาขึ้นแล้วเช่นกัน และต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD ในกราฟ โดยแนวโน้มล่าสุด ให้ดูตามทิศทางหัวลูกศรอันขวาสุด (อันล่าสุด) แนวโน้มค่าเงินบาทเทียบ USD — กลับมาอ่อนค่าช่วงปลายสัปดาห์ แต่ก่อนหน้านี้แข็งค่ายาวมา 10 สัปดาห์ติดกัน แนวโน้มจึงยังเป็นด้านแข็งค่าชัดเจน การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — เข้าปีใหม่ 2562 ต่างชาติเริ่มเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ ดัชนีจึงกระเตื้องได้ แต่ในภาพรวม ต่างชาติก็ยังเป็นฝ่ายขายสุทธิอยู่เยอะมาก ระดับ 2 แสนล้านบาทเศษ ต่อเนื่องมาจากต้นปี 2561 แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ — ยืนที่ระดับ $61-62 โดยแนวโน้มยังเป็นขาขึ้น […]

6 ก.พ. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

แนวโน้ม SET Index — ยังปิดบวกได้ต่อเนื่อง แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาขึ้น ขณะที่แนวโน้มระยะกลาง ก็พลิกกลับเป็นขาขึ้นแล้วเช่นกัน และต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD ในกราฟ โดยแนวโน้มล่าสุด ให้ดูตามทิศทางหัวลูกศรอันขวาสุด (อันล่าสุด) แนวโน้มค่าเงินบาทเทียบ USD — แข็งค่าต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 11 แนวโน้มจึงยังเป็นด้านแข็งค่าชัดเจน การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — เข้าปีใหม่ 2562 ต่างชาติเริ่มเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ ดัชนีจึงกระเตื้องได้ แต่ในภาพรวม ต่างชาติก็ยังเป็นฝ่ายขายสุทธิอยู่เยอะมาก ระดับ 2 แสนล้านบาทเศษ ต่อเนื่องมาจากต้นปี 2561 แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ — ยืนที่ระดับ $61-62 โดยแนวโน้มยังเป็นขาขึ้น แนวโน้มราคาทองคำ — ทรงตัวที่ระดับ $1,31x โดยแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ตุลาคม 2561 […]

4 ก.พ. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

แนวโน้ม SET Index — ยังปิดบวกได้ต่อเนื่อง แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาขึ้น ขณะที่แนวโน้มระยะกลาง ก็พลิกกลับเป็นขาขึ้นแล้วเช่นกัน และต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD ในกราฟ โดยแนวโน้มล่าสุด ให้ดูตามทิศทางหัวลูกศรอันขวาสุด (อันล่าสุด) แนวโน้มค่าเงินบาทเทียบ USD — แข็งค่าต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 11 แนวโน้มจึงยังเป็นด้านแข็งค่าชัดเจน การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — เข้าปีใหม่ 2562 ต่างชาติเริ่มเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ ดัชนีจึงกระเตื้องได้ แต่ในภาพรวม ต่างชาติก็ยังเป็นฝ่ายขายสุทธิอยู่เยอะมาก ระดับ 2 แสนล้านบาทเศษ ต่อเนื่องมาจากต้นปี 2561 แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ — ซึม ๆ อยู่ที่ระดับ $60-61 แต่แนวโน้มยังเป็นขาขึ้น แนวโน้มราคาทองคำ — ทรงตัวที่ระดับ $1,31x […]

1 ก.พ. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

แนวโน้ม SET Index — ยังปิดบวกได้ต่อเนื่อง แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาขึ้น ขณะที่แนวโน้มระยะกลาง ก็พลิกกลับเป็นขาขึ้นแล้วเช่นกัน และต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD ในกราฟ โดยแนวโน้มล่าสุด ให้ดูตามทิศทางหัวลูกศรอันขวาสุด (อันล่าสุด) แนวโน้มค่าเงินบาทเทียบ USD — แข็งค่าต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 10 แนวโน้มจึงยังเป็นด้านแข็งค่าชัดเจน การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — เข้าปีใหม่ 2562 ต่างชาติเริ่มเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ ดัชนีจึงกระเตื้องได้ดี แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ — ซึม ๆ อยู่ที่ระดับ $60-61 แต่แนวโน้มยังเป็นขาขึ้น แนวโน้มราคาทองคำ — ทะลุระดับ $1,300 ได้อีกครั้ง และคราวนี้บวกยาวไปถึง $1,32x แนวโน้มยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ตุลาคม 2561 .. น่าเสียดายที่ค่าเงินบาทแข็งขึ้นมาเช่นกัน […]

30 ม.ค. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

แนวโน้ม SET Index — ยังปิดบวกได้ต่อเนื่อง แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาขึ้น ขณะที่แนวโน้มระยะกลาง หลังจากอยู่ในแนวโน้มทรง ๆ ทรุด ๆ มาตั้งแต่ต.ค. 61 ก็พลิกกลับเป็นขาขึ้นแล้วเช่นกัน และต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD ในกราฟ โดยแนวโน้มล่าสุด ให้ดูตามทิศทางหัวลูกศรอันขวาสุด (อันล่าสุด) แนวโน้มค่าเงินบาทเทียบ USD — แข็งค่าต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 10 แนวโน้มจึงยังเป็นด้านแข็งค่าชัดเจน การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — เข้าปีใหม่ 2562 ต่างชาติเริ่มเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ ดัชนีจึงกระเตื้องได้ดี แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ — ขยับกลับขึ้นไปที่ระดับเกือบ $ 62แนวโน้มยังเป็นขาขึ้น แนวโน้มราคาทองคำ — ทะลุระดับ $1,300 ได้อีกครั้ง แนวโน้มยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ตุลาคม 2561 […]