Category: Daily Market Wrap Up

เจาะลึกสถานะตลาดหลักทรัพย์ รายวัน

29 ต.ค. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

SET Index — บวกมาทั้งวัน แต่ปิดลบ 5 จุดซะงั้น แนวโน้มระยะสั้นและระยะกลางยังเป็นขาลงพร้อมหน้า .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ ค่าเงินบาทเทียบ USD — แข็งค่าต่อไปที่ THB 30.22/USD และแนวโน้มระยะกลางก็เป็นฝั่งแข็งค่า การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — หลังจากต่างชาติเข้าซื้อสุทธิเยอะมาตั้งแต่ปลายเดือนพ.ค. 62 พอเข้าช่วงปลายเดือน ก.ค. 62 เป็นต้นมา ก็กลับมาขายสุทธิเยอะมากอีกครั้ง แต่พอเข้าเดือน ต.ค. 62 ก็ขายเบามือลงไป ราคาน้ำมันดิบ — ทรง ๆ ที่ USD 60.4/Barrel แนวโน้มกลับเป็นขาขึ้น ราคาทองคำ — ร่วงลงไปที่ระดับต่ำกว่า […]

Advertisements

24 ต.ค. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดลบ 10 จุด แต่แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาขึ้น ส่วนระยะกลางยังเป็นขาลง .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ ค่าเงินบาทเทียบ USD — แข็งค่าต่อไปที่ THB 30.25/USD และแนวโน้มระยะกลางก็เป็นฝั่งแข็งค่า การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — หลังจากต่างชาติเข้าซื้อสุทธิเยอะมาตั้งแต่ปลายเดือนพ.ค. 62 พอเข้าช่วงปลายเดือน ก.ค. 62 เป็นต้นมา ก็กลับมาขายสุทธิเยอะมากอีกครั้ง แต่พอเข้าเดือน ต.ค. 62 ก็ขายเบามือลงไป ราคาน้ำมันดิบ — กลับขึ้นไปที่ USD 61.4/Barrel แนวโน้มกลับเป็นขาขึ้น ราคาทองคำ — ทรงตัว (แบบทรง ๆ […]

เปิดผลตอบแทนลงทุนยาว หุ้น ทองคำ กองทุน ฯลฯ | ต.ค. 62

ลงทุนระยะยาว ผลตอบแทนเป็นยังไง ? พวกเราคงเคยได้ยินมาบ่อยครั้งว่า ‘ลงทุนก่อนรวยกว่า’ หรือไม่ก็ ‘ออมวันนี้เพื่อวันหน้า’ หรือไม่ก็ ‘การลงทุนเป็นเรื่องระยะยาว’ แต่พอจะเริ่มออมหรือลงทุนเข้าจริง ๆ กลับไปสะดุดกับคำถามตัวโตที่ว่า ‘แล้วสินทรัพย์แบบไหนล่ะ ที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาว’ หรือไม่ก็ ‘ถ้าจะหวังผลตอบแทนระยะยาวเฉลี่ย 10% (ต่อปี) ขึ้นไป ต้องลงทุนในอะไร?’ ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้เห็นภาพว่า การลงทุนในอะไร ให้ผลตอบแทนประมาณไหนในระยะยาว เท่าที่พอจะมีข้อมูลย้อนหลังให้คำนวณได้ รวมถึงระยะยาวที่สั้นมาหน่อยคือ 5 ปีล่าสุด เพื่อให้เห็นค่าเฉลี่ยในยุคปัจจุบันด้วย ตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ย แปลว่า ในแต่ละปีอาจสูงหรือต่ำกว่านี้ก็ได้ แต่รวม ๆ แล้วที่ผ่านมา ก็ได้จริงตามนี้ ตัวเลขเรียงตามค่าเฉลี่ยต่อปีจากข้อมูลระยะยาวสุดที่มี สีของปุ่มข้างหลังตัวเลข เป็นการเทียบกับตัวเลขค่าเฉลี่ยระยะยาวของเดือนก่อนหน้า สีเขียว = เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เช่น จาก +3.50% ต่อปี มาเป็น +3.75% ต่อปี […]

22 ต.ค. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดบวก 10 จุด แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาขึ้น ส่วนระยะกลางยังเป็นขาลง .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ ค่าเงินบาทเทียบ USD — แข็งค่าต่อไปที่ 30.29 THB/USD แนวโน้มระยะกลางกลับเป็นด้านแข็งค่าแล้ว การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — หลังจากต่างชาติเข้าซื้อสุทธิเยอะมาตั้งแต่ปลายเดือนพ.ค. 62 พอเข้าช่วงปลายเดือน ก.ค. 62 เป็นต้นมา ก็กลับมาขายสุทธิเยอะมากอีกครั้ง และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ราคาน้ำมันดิบ — ทรงตัวที่ระดับ $59 แนวโน้มเป็นฝั่งขาลง ราคาทองคำ — ทรงตัว (แบบทรง ๆ ทรุด ๆ) ล่าสุดมาอยู่ที่ต่ำกว่า $1,490 […]

17 ต.ค. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดลบเกือบ 2 จุด แต่แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาขึ้น ส่วนระยะกลางยังเป็นขาลง .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ ค่าเงินบาทเทียบ USD — แข็งค่าต่อไปที่ 30.3x THB/USD แนวโน้มระยะกลางกลับเป็นด้านแข็งค่าแล้ว การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — หลังจากต่างชาติเข้าซื้อสุทธิเยอะมาตั้งแต่ปลายเดือนพ.ค. 62 พอเข้าช่วงปลายเดือน ก.ค. 62 เป็นต้นมา ก็กลับมาขายสุทธิเยอะมากอีกครั้ง และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ราคาน้ำมันดิบ — ทรงตัวที่ระดับ $59 แนวโน้มเป็นฝั่งขาลง ราคาทองคำ — ทรงตัว (แบบทรง ๆ ทรุด ๆ) ล่าสุดมาอยู่ที่ต่ำกว่า $1,490 […]

15 ต.ค. 62 | แนวโน้ม SET Index และภาวะการลงทุนรอบโลก

SET Index — ปิดบวก 1 จุด บวกต่อเนื่องจากวันศุกร์ที่ผ่านมา แนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้น ส่วนระยะกลางยังเป็นขาลง .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD และแถบสีเขียว (แนวโน้มดีต่อนักลงทุน)/สีแดง (แนวโน้มแย่ต่อนักลงทุน) ในกราฟ ค่าเงินบาทเทียบ USD — ทรงตัวที่ระดับ 30.4x THB/USD แนวโน้มระยะกลางขยับเป็นฝั่งอ่อนค่า การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — หลังจากต่างชาติเข้าซื้อสุทธิเยอะมาตั้งแต่ปลายเดือนพ.ค. 62 พอเข้าช่วงปลายเดือน ก.ค. 62 เป็นต้นมา ก็กลับมาขายสุทธิเยอะมากอีกครั้ง และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ราคาน้ำมันดิบ — ทรงตัวที่ระดับ $59 แนวโน้มเป็นฝั่งขาลง ราคาทองคำ — ร่วงต่อเนื่อง ล่าสุดมาอยู่ที่ต่ำกว่า $1,47x Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก (ข้อมูลจาก […]

เจาะลึก Interpharma หุ้นใหม่เตรียม IPO

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของโลก ทำให้เกิดอีกเทรนด์หนึ่งซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน นั่นก็คือ เทรนด์รักสุขภาพ ซึ่งคนยุคนี้ต้องการมีสุขภาพที่ดีและคงความเป็นหนุ่มสาวโดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้นานที่สุด จึงหันมาดูแลสุขภาพและร่างกายตัวเองกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นโอกาสของธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพที่จะได้รับประโยชน์จากเทรนด์นี้เต็มเม็ดเต็มหน่วย สำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจสุขภาพ ตอนนี้ก็เป็นโอกาสดี เพราะกำลังมีบริษัทอย่าง “อินเตอร์ ฟาร์มา” ที่กำลังจะจดทะเบียนเข้าตลาด mai เร็ว ๆ นี้  วันนี้ TIF จึงขอพาไปทำความรู้จักกับ “อินเตอร์ ฟาร์มา” เพื่อให้ผู้ที่สนใจ รู้จักบริษัทฯ นี้กันมากยิ่งขึ้น บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ INTERPHARMA หรือ IP ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้พัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ชะลอวัย และนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยเวชภัณฑ์ (Pharmaceuticals) โภชนเภสัช (Nutraceuticals) เวชสำอาง (Cosmeceuticals) […]