Category: Investment Articles

มุมมอง ความรู้ ด้านการเงินการลงทุน

พร้อมรับความท้าทายในการลงทุนไปกับ Megatrends | สรุป KAsset Investment Forum : 2040 Get Ready for the World Ahead โดยบลจ.กสิกรไทย

[Special Content] ใครจะคิดว่าโทรศัพท์ที่ทุกคนมีใช้กันอย่าง Nokia ต่อมากลับแทบจะหายไปจากตลาด เพราะถูกแทนที่ด้วยสมาร์ทโฟน ใครจะคิดว่าร้านเช่าเนื้อหาบันเทิงระดับโลกอย่าง Blockbuster หรือ Tsutaya จะต้องปิดตัวลงเพราะ On-demand content ที่ผู้คนสามารถเสพสื่อออนไลน์ได้โดยไม่ต้องลุกออกจากบ้าน กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านพฤติกรรมผู้บริโภค และเทคโนโลยีที่รุดหน้า ส่งผลให้ผู้เล่นหน้าใหม่แจ้งเกิดและเติบโตได้อย่างทวีคูณในเวลาไม่นาน พร้อมกับการล่มสลายของผู้เล่นเดิมที่ปรับตัวไม่ทัน การลงทุนของเราเองก็เช่นกัน นอกจากความเข้าใจงบการเงิน พื้นฐานบริษัท หรือแม้แต่กราฟเทคนิค นักลงทุนที่จะ “ไปต่อได้” จำเป็นต้องมองไปยังอนาคต และเมื่อพูดถึงอนาคต คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องเข้าใจและรู้เท่าทัน Megatrends ที่จะส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และแม้กระทั่งฐานะความเป็นอยู่ของเราเองในแต่ละวัน ตัวอย่างการลงทุนในหุ้นที่สามารถจับ Megatrends โลก ทั้งในเชิงพฤติกรรมผู้บริโภคที่วิวัฒน์ไป และในเชิงเทคโนโลยีอินเตอร์เนทความเร็วสูงที่เข้าถึงระดับครัวเรือน จนสามารถสร้างความเติบโตของราคาหุ้นได้มหาศาลในเวลาไม่ถึง 20 ปีเช่น Netflix ที่จากเดิมให้เช่า DVD ส่งทางไปรษณีย์ กลายมาเป็นยักษ์ใหญ่ในด้าน On-demand streaming […]

TPIPL เตรียมออกหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 6 พันล้านบาท ขายเฉพาะรายใหญ่ พร้อมดอกเบี้ย 3.9% และ 4.9% ต่อปี

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 มูลค่ารวมไม่เกิน 6,000  ล้านบาท โดยจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (Refinance) และ/หรือ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 3,250 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2562 และชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 2,750 ล้านบาท TPIPL และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ปูนเม็ด ปูนสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ กระเบื้องคอนกรีต ไฟเบอร์ซีเมนต์ อิฐมวลเบา และสี ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ เม็ดพลาสติกประเภท LDPE&EVA กาวน้ำ (VAE […]

Index Living Mall ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกของตกแต่งบ้านครบวงจร เดินหน้าเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ฯ

หากจะพูดว่าบ้านคือที่บ่มเพาะพลังใจก็คงจะไม่เกินเลยนัก ไม่ว่าจะเจอปัญหาหนักหนาเพียงใด หรือเหนื่อยล้าจากการทำงานสักแค่ไหน การได้กลับบ้านก็สามารถเติมความสุขและพลังใจให้ใครหลายคนได้เป็นอย่างดี เพราะบ้านเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข เสียงหัวเราะและความรักความอบอุ่นที่ให้ทั้งความสัมพันธ์  แรงบันดาลใจ และพลังเพื่อก้าวสู่เป้าหมายและความสำเร็จในชีวิต ด้วยความเชื่อว่า ความสุขในบ้านจะอยู่คู่กับเราไปตราบนานเท่านาน ‘คุณพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ’ ผู้ก่อตั้งบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) (“อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์”) เริ่มดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ในปี 2538 ภายใต้คอนเซ็ปต์ร้าน “Index Living Mall ศูนย์ตกแต่งบ้านครบวงจร” ผ่านแนวคิดที่จะรวมเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านและสำนักงาน ของใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีแนวคิดที่จะจำหน่ายสินค้าและบริการที่ครบวงจร (One Stop Shopping) และสามารถตอบโจทย์ทุกการแต่งบ้านได้อย่างลงตัว ทั้งด้านดีไซน์ ฟังก์ชั่น คุณภาพ และราคา ซึ่งอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ได้เติบโตไปพร้อมกับพัฒนาการรูปแบบที่อยู่อาศัย ไลฟ์สไตล์ และการขยายตัวของสังคมเมือง จนก้าวขึ้นมาเป็นยักษ์ใหญ่ธุรกิจค้าปลีกของตกแต่งบ้านครบวงจรที่มีชื่อเสียง  และยังถือเป็นผู้นำธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านครบวงจรในประเทศไทย มายาวนาน ในปัจจุบัน […]

ในธุรกิจกองทุนรวม มีใครเกี่ยวข้องบ้าง

ธุรกิจกองทุนรวม มีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้ช่วยขาย ผู้กำกับดูแล ผู้เก็บภาษี และนอกจากในรูป ก็ยังมี ผู้ดูแลผลประโยชน์: ดูแลบริษัทจัดการกองทุนให้ปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วน  นายทะเบียน: ดูแลทะเบียนรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การจ่ายเงินปันผล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและพิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินของกองทุนให้ถูกต้องตามมาตรฐาน (3 Bullets ด้านบนอ้างอิงตาม www.thaimutualfund.com/AIMC/aimc_about.jsp?pg=3) นอกจากนั้น ยังมีประเด็นที่อาจทำให้สับสน คือความเกี่ยวข้อง/ความไม่เกี่ยวข้อง/ความแตกต่าง ระหว่าง บริษัทจัดการ และ ตัวกองทุน กล่าวคือ ความเกี่ยวข้องกัน: บริษัทจัดการเป็นผู้ขอจัดตั้งกองทุนแต่ละกอง และเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนนั้น  ความไม่เกี่ยวข้องกัน: บริษัทจัดการ และ ตัวกองทุน เป็นหน่วยธุรกิจที่แยกจากกัน บริษัทจัดการไม่ได้เป็นเจ้าของกองทุนรวม บริษัทจัดการต่อให้ล้มไป ก็ไม่ได้แปลว่ากองทุนจะต้องล้มตาม ความแตกต่าง: บริษัทจัดการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งฯ หรือกฎหมายบริษัทมหาชน .. ขณะที่ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ม.124) .. […]

ลงทุนอย่างมั่นใจกับพอร์ตกองทุนรวมที่ใช่ ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุนกับ TMB Smart Port

ในปัจจุบัน หลายคนเริ่มพูดถึงเรื่องการเกษียณที่เร็วขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยทำให้คนอายุยืนขึ้น นั่นหมายความว่า หากคุณเกษียณไวขึ้น โดยที่อายุของคุณมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น คุณจะมีเวลาทำงานเก็บเงินสั้นลง ในขณะที่จะต้องมีเงินให้พอใช้ในช่วงเวลาที่นานขึ้น ลำพังเราทำงาน เก็บเงินใส่ตุ่ม หรือนำไปฝากธนาคารที่ได้อัตราดอกเบี้ยเพียงน้อยนิด ก็ยากที่จะเพียงพอต่อการเกษียณ นี่ยังไม่รวมถึงอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งจะยิ่งทำให้มูลค่าเงินของเราในอนาคตลดลงอีก แล้วเราจะดูแลตัวเองในช่วงที่เราไม่ทำงานแล้วได้อย่างไร การวางแผนการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเรื่องพวกนี้ได้ หากเราลองตั้งเป้าหมายว่าจะเกษียณภายในอายุ 55 ปี โดยตอนนี้คุณอายุ 35 ปี คุณจะมีเวลาทำงานเก็บเงินทั้งสิ้น 20 ปี ขณะที่ตอนนี้สามารถจัดสรรเงินมาลงทุนได้ 20,000 บาท/เดือน และมีเงินออมอยู่แล้ว 1,000,000 บาท โดยตั้งเป้าหมายจะมีเงินใช้หลังเกษียณ 30,000 บาท/เดือน ถ้าคุณไม่สามารถลงทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่นำเงินไปฝากธนาคารซึ่งได้ดอกเบี้ยเพียง 0.5% ต่อปี คุณจะต้องเก็บเงินมาลงทุนให้ได้ 281,609 บาท/เดือนต่อเนื่องไปอีก 20 ปี เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายการมีเงินใช้หลังเกษียณอย่างที่ตั้งใจ ซึ่งหากดูตามสถานการณ์แล้ว คุณไม่น่าจะไปถึงเป้าหมายได้ เพราะคุณมีกำลังลงทุนได้จริงแค่ 20,000 […]

ของมันต้องมี! Finansia HERO สุดยอด App หุ้นจาก บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

ตลาดหุ้นมักเป็นตัวเลือกแรก ๆ ที่นักลงทุนทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าให้ความสนใจและเข้ามาลงทุน เพราะ สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบกับตราสารชนิดอื่น ๆ เช่น เงินฝาก หรือตราสารหนี้ แต่ด้วยราคาหุ้นที่พร้อมจะผันผวนตลอดเวลา หากนักลงทุนซื้อ/ขายช้าไปนิดเดียว อาจทำให้เทรดไม่ทันและพลาดโอกาสทำกำไรได้ การมีตัวช่วยดี ๆ ที่มีระบบซื้อขายที่สะดวกรวดเร็วและคอยให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ทั้งข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเทคนิคโดยสามารถสแกนเลือกหุ้นได้ตามต้องการ  ก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนทันต่อภาวะตลาดที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาและทำให้ไม่พลาดโอกาสทำกำไร Finansia HERO เป็น application สำหรับซื้อขายหุ้นซึ่งมีระบบประมวลผลที่รวดเร็ว ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ทั้งสายพื้นฐานที่ต้องการติดตามข่าวและดูงบการเงินที่ประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อนำมาวิเคราะห์มูลค่าพื้นฐานของหุ้น และสายเทคนิคที่ต้องการเครื่องมือวิเคราะห์รูปแบบราคาหุ้นที่มีข้อมูล real-time เพื่อให้ทันต่อการซื้อขายเมื่อเกิดสัญญาณ โดย Finansia HERO เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ Kiwoom Securities โบรกเกอร์ออนไลน์อันดับ 1 ของเกาหลีใต้ โดยนำเอาเทคโนโลยีระบบเทรดออนไลน์ที่นักลงทุนเกาหลีใช้มากที่สุดมาปรับให้เข้ากับตลาดและสไตล์การลงทุนของนักลงทุนไทย ซึ่งฟินันเซียได้ส่งทีมโปรแกรมเมอร์ และ Trader ประสบการณ์สูงกว่า 10 […]

ถาม-ตอบชัด ๆ กับการรวมกิจการ “ธนชาต” vs “ทีเอ็มบี”

ปี 2562 ถือเป็นปีที่สำคัญสำหรับธนาคารธนชาต เริ่มตั้งแต่ช่วงต้นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้คุณประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากตำแหน่งหัวเรือใหญ่ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารธนชาต เข้ามานั่งแท่น CEO คนใหม่ และล่าสุดกับการประกาศข้อตกลงการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต กับ ธนาคารทหารไทย ในบทความนี้ จึงขอรวบรวมประเด็นของการรวมกิจการครั้งนี้ ผ่านรูปแบบคำถาม-คำตอบ (Q&A) เพื่อให้ท่านที่ยังมีคำถามอยู่จะได้เข้าใจกันมากขึ้น ทางด้านผลการดำเนินงานไตรมาสล่าสุด 1/2562  หลังจากมีการเผยแพร่ข่าวรวมกิจการ และได้ CEO ใหม่ไปเมื่อต้นปีนั้น TBANK มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 3,650 ล้านบาท ขณะที่กำไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้นถึง 18.70% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน การดำเนินธุรกิจรุดหน้าตามเป้าหมาย ทั้งการรักษาความเป็นที่ 1 ในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ การรักษาคุณภาพสินทรัพย์ให้ NPL อยู่ในระดับต่ำ รวมถึงการขยายสัดส่วนเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA) และล่าสุด TBANK ได้รับรางวัล“ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อรถยนต์แห่งปี” ซึ่งประเมินจากสถาบันการเงิน 300 แห่งจากทั่วเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกาตะวันตก […]