Category: Investment Articles

มุมมอง ความรู้ ด้านการเงินการลงทุน

ที่ว่าผันผวน … หรือเพราะมุมมองเราเอง ?

คนชอบบอกว่าการลงทุนมีความผันผวน เลยขออธิบายด้วยภาพ ไม่เขียนยืดยาว ว่าจริง ๆ แล้วที่มันดูผันผวน เพราะเราจับจด เฝ้าดูภาพระยะสั้นเกินไปหรือเปล่า ? ลองถอยออกมาดูภาพระยะยาวหน่อยไหม แล้วอาจจะพบอะไรดี ๆ กราฟ 1 3 5 ผันผวนหนัก เพราะดูบ่อย  ๆ และดูสั้น ๆ ส่วนกราฟ 2 4 6 เป็นภาพระยะยาว นาน ๆ ดูที ลองพิจารณาแล้วตอบกับตัวเอง ว่าจะเรียกผันผวนได้หรือเปล่า

รวมร่างเพื่อเดินหน้าต่อ | เจาะลึกดีล WHART + WHAPF

รวมร่างเพื่อเดินหน้าต่อ | เจาะลึกดีล WHART + WHAPF กองทุนรวมด้านอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันของประเทศไทย แบ่งได้ 2 ประเภทคือ 1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือ Property Fund ซึ่งเป็นรูปแบบดั้งเดิม และ 2) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ Real Estate Investment Trust ที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า REIT (รีท) โดยเมื่อเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของ Property Fund กับ REIT จะพบว่า REIT มีความเหนือกว่าในหลายด้าน เช่น สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ สามารถกู้ยืมเงินมาลงทุนได้สูงถึง 35% ของสินทรัพย์รวม เทียบกับ Property Fund ที่ต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น และสามารถกู้ยืมเงินมาลงทุนได้ไม่เกิน 10% ของสินทรัพย์สุทธิ […]

ลงทุนนัดเดียวได้ธุรกิจหลายตัวด้วย Holding Company ตอนที่ 2

ในตอนที่แล้วได้นำเสนอภาพรวมว่า Holding Company คืออะไรและมีตัวอย่างในประเทศไทยได้แก่รายใดบ้าง ในตอนนี้ก็จะลงรายละเอียดให้เข้าใจแนวทางการลงทุนและข้อดีของธุรกิจลักษณะนี้ เนื่องจาก Holding Company มีธุรกิจหลักคือการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ คล้ายการลงทุนในกองทุนรวมที่ประกอบด้วยหุ้นหลาย ๆ ตัวรวมกันเป็น portfolio ซึ่งผ่านการคัดสรรโดยผู้จัดการกองทุน (ซึ่งเทียบได้กับผู้บริหารของ Holding Company) ในการประเมินมูลค่า Holding Company เพื่อพิจารณาความถูกแพงว่าควรซื้อลงทุนหรือไม่ จึงอาจจะใช้วิธี Sum of the parts  หรือดูที่มูลค่ารวมของธุรกิจต่าง ๆ ที่ไปลงทุน เช่น Holding Company A มีการลงทุนในบริษัท B C และ D ซึ่งมีมูลค่า 500 700 และ 800 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนั้นมูลค่า ของ Holding […]

ลงทุนนัดเดียวได้ธุรกิจหลายตัวด้วย Holding Company ตอนที่ 1

เมื่อกล่าวถึง “การลงทุนในหุ้น” สำหรับนักลงทุนรายย่อยทั่วไปก็จะนึกถึงหุ้นรายตัว ซึ่งหุ้นแต่ละตัวก็จะมีรูปแบบธุรกิจ มีแบรนด์ มีสินค้า ที่เฉพาะเจาะจงของตัวเอง การลงทุนในหุ้นลักษณะนี้ จะสะท้อนถึงการร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นตามสัดส่วนที่เราถือหุ้น ซึ่งมักจะเป็นสัดส่วนเล็กน้อยตามกำลังของนักลงทุนรายย่อย ส่วนการลงทุนในสัดส่วนที่สะท้อนถึงการเป็นเจ้าของกิจการ หรือการควบรวมกิจการ มักจะถูกมองเป็นเรื่องไกลตัว แต่ในปัจจุบันมีบริษัทประเภทหนึ่ง ที่มีธุรกิจกิจหลัก คือการลงทุนในกิจการอื่นล้วน ๆ ซึ่งในวงการการเงิน จะเรียกบริษัทประเภทนี้ว่า Holding Company (Hold = ถือ ซึ่งในที่นี้คือการถือหุ้น) โดย set.or.th ได้นิยาม Holding Company ไว้ว่าคือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก ซึ่งอาจเป็นการลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง และในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก็มีบริษัท Holding Company อยู่จำนวนหนึ่ง ทำให้นักลงทุนทั่วไปมีโอกาสร่วมลงทุนในธุรกิจประเภทนี้ผ่านช่องทางที่คุ้นเคย ตัวอย่าง Holding Company ที่มีหุ้นซื้อขายอยู่ในตลท. อาจจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

ลงทุนยาวไป ได้เท่าไรกันนะ ?!? | สรุปตัวเลขผลตอบแทนระยะยาวจากสินทรัพย์แบบต่าง ๆ

คนรุ่นใหม่อย่างพวกเราคงเคยได้ยินมาบ่อยครั้งว่า “เริ่ม(ลงทุน)ก่อนรวยกว่า” หรือไม่ก็ “ออมวันนี้เพื่อวันหน้า” และก็มักจะเห็นกราฟแสดงจำนวนเงินออมเงินลงทุนระยะยาว ในกรณีที่ได้รับผลตอบแทนต่าง ๆ กัน และ/หรือ กรณีที่ระยะเวลาออม/ลงทุนต่างกัน เช่น 1) ไม่มีเงินมาก่อนเลย แต่นับจากนี้สามารถเติมเงินได้เดือนละ 5,000 และได้ผลตอบแทน 2% ต่อปี เมื่อเวลาผ่านไป 30 ปี จะมีเงิน 2,463,627  2) ระยะเวลา 30 ปีเท่ากันกับกรณี 1 แต่ทำผลตอบแทนได้เพิ่มจาก 2% เป็น 5% ต่อปี จำนวนเงินตอนจบจะเพิ่มเป็น 4,161,293 เท่ากับว่า ผลตอบแทนเพียง 3% ที่เพิ่มขึ้นตลอด 30 ปีนั้น สร้างเงินได้มากขึ้นถึง 1.7 ล้าน 3) เหมือนกับกรณี 2 (ระยะเวลาลงทุน 30 ปี) […]

ผลตอบแทนหุ้นไทย ไตรมาส 1/2560

3 เดือนแรกของปี 2560 ผ่านไป ไวเหมือนโกหก 1/4 ของปีผ่านไปเรียบร้อย แล้วการลงทุนในหุ้นกลุ่มต่าง ๆ ตลอด 3 เดือนแรกนี้จะเป็นอย่างไร มาเช็คกัน