Category: Investment Articles

มุมมอง ความรู้ ด้านการเงินการลงทุน

ในธุรกิจกองทุนรวม มีใครเกี่ยวข้องบ้าง

ธุรกิจกองทุนรวม มีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้ช่วยขาย ผู้กำกับดูแล ผู้เก็บภาษี และนอกจากในรูป ก็ยังมี ผู้ดูแลผลประโยชน์: ดูแลบริษัทจัดการกองทุนให้ปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วน  นายทะเบียน: ดูแลทะเบียนรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การจ่ายเงินปันผล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและพิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินของกองทุนให้ถูกต้องตามมาตรฐาน (3 Bullets ด้านบนอ้างอิงตาม www.thaimutualfund.com/AIMC/aimc_about.jsp?pg=3) นอกจากนั้น ยังมีประเด็นที่อาจทำให้สับสน คือความเกี่ยวข้อง/ความไม่เกี่ยวข้อง/ความแตกต่าง ระหว่าง บริษัทจัดการ และ ตัวกองทุน กล่าวคือ ความเกี่ยวข้องกัน: บริษัทจัดการเป็นผู้ขอจัดตั้งกองทุนแต่ละกอง และเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนนั้น  ความไม่เกี่ยวข้องกัน: บริษัทจัดการ และ ตัวกองทุน เป็นหน่วยธุรกิจที่แยกจากกัน บริษัทจัดการไม่ได้เป็นเจ้าของกองทุนรวม บริษัทจัดการต่อให้ล้มไป ก็ไม่ได้แปลว่ากองทุนจะต้องล้มตาม ความแตกต่าง: บริษัทจัดการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งฯ หรือกฎหมายบริษัทมหาชน .. ขณะที่ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ม.124) .. […]

Advertisements

ลงทุนอย่างมั่นใจกับพอร์ตกองทุนรวมที่ใช่ ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุนกับ TMB Smart Port

ในปัจจุบัน หลายคนเริ่มพูดถึงเรื่องการเกษียณที่เร็วขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยทำให้คนอายุยืนขึ้น นั่นหมายความว่า หากคุณเกษียณไวขึ้น โดยที่อายุของคุณมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น คุณจะมีเวลาทำงานเก็บเงินสั้นลง ในขณะที่จะต้องมีเงินให้พอใช้ในช่วงเวลาที่นานขึ้น ลำพังเราทำงาน เก็บเงินใส่ตุ่ม หรือนำไปฝากธนาคารที่ได้อัตราดอกเบี้ยเพียงน้อยนิด ก็ยากที่จะเพียงพอต่อการเกษียณ นี่ยังไม่รวมถึงอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งจะยิ่งทำให้มูลค่าเงินของเราในอนาคตลดลงอีก แล้วเราจะดูแลตัวเองในช่วงที่เราไม่ทำงานแล้วได้อย่างไร การวางแผนการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเรื่องพวกนี้ได้ หากเราลองตั้งเป้าหมายว่าจะเกษียณภายในอายุ 55 ปี โดยตอนนี้คุณอายุ 35 ปี คุณจะมีเวลาทำงานเก็บเงินทั้งสิ้น 20 ปี ขณะที่ตอนนี้สามารถจัดสรรเงินมาลงทุนได้ 20,000 บาท/เดือน และมีเงินออมอยู่แล้ว 1,000,000 บาท โดยตั้งเป้าหมายจะมีเงินใช้หลังเกษียณ 30,000 บาท/เดือน ถ้าคุณไม่สามารถลงทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่นำเงินไปฝากธนาคารซึ่งได้ดอกเบี้ยเพียง 0.5% ต่อปี คุณจะต้องเก็บเงินมาลงทุนให้ได้ 281,609 บาท/เดือนต่อเนื่องไปอีก 20 ปี เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายการมีเงินใช้หลังเกษียณอย่างที่ตั้งใจ ซึ่งหากดูตามสถานการณ์แล้ว คุณไม่น่าจะไปถึงเป้าหมายได้ เพราะคุณมีกำลังลงทุนได้จริงแค่ 20,000 […]

ของมันต้องมี! Finansia HERO สุดยอด App หุ้นจาก บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

ตลาดหุ้นมักเป็นตัวเลือกแรก ๆ ที่นักลงทุนทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าให้ความสนใจและเข้ามาลงทุน เพราะ สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบกับตราสารชนิดอื่น ๆ เช่น เงินฝาก หรือตราสารหนี้ แต่ด้วยราคาหุ้นที่พร้อมจะผันผวนตลอดเวลา หากนักลงทุนซื้อ/ขายช้าไปนิดเดียว อาจทำให้เทรดไม่ทันและพลาดโอกาสทำกำไรได้ การมีตัวช่วยดี ๆ ที่มีระบบซื้อขายที่สะดวกรวดเร็วและคอยให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ทั้งข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเทคนิคโดยสามารถสแกนเลือกหุ้นได้ตามต้องการ  ก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนทันต่อภาวะตลาดที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาและทำให้ไม่พลาดโอกาสทำกำไร Finansia HERO เป็น application สำหรับซื้อขายหุ้นซึ่งมีระบบประมวลผลที่รวดเร็ว ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ทั้งสายพื้นฐานที่ต้องการติดตามข่าวและดูงบการเงินที่ประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อนำมาวิเคราะห์มูลค่าพื้นฐานของหุ้น และสายเทคนิคที่ต้องการเครื่องมือวิเคราะห์รูปแบบราคาหุ้นที่มีข้อมูล real-time เพื่อให้ทันต่อการซื้อขายเมื่อเกิดสัญญาณ โดย Finansia HERO เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ Kiwoom Securities โบรกเกอร์ออนไลน์อันดับ 1 ของเกาหลีใต้ โดยนำเอาเทคโนโลยีระบบเทรดออนไลน์ที่นักลงทุนเกาหลีใช้มากที่สุดมาปรับให้เข้ากับตลาดและสไตล์การลงทุนของนักลงทุนไทย ซึ่งฟินันเซียได้ส่งทีมโปรแกรมเมอร์ และ Trader ประสบการณ์สูงกว่า 10 […]

ถาม-ตอบชัด ๆ กับการรวมกิจการ “ธนชาต” vs “ทีเอ็มบี”

ปี 2562 ถือเป็นปีที่สำคัญสำหรับธนาคารธนชาต เริ่มตั้งแต่ช่วงต้นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้คุณประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากตำแหน่งหัวเรือใหญ่ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารธนชาต เข้ามานั่งแท่น CEO คนใหม่ และล่าสุดกับการประกาศข้อตกลงการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต กับ ธนาคารทหารไทย ในบทความนี้ จึงขอรวบรวมประเด็นของการรวมกิจการครั้งนี้ ผ่านรูปแบบคำถาม-คำตอบ (Q&A) เพื่อให้ท่านที่ยังมีคำถามอยู่จะได้เข้าใจกันมากขึ้น ทางด้านผลการดำเนินงานไตรมาสล่าสุด 1/2562  หลังจากมีการเผยแพร่ข่าวรวมกิจการ และได้ CEO ใหม่ไปเมื่อต้นปีนั้น TBANK มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 3,650 ล้านบาท ขณะที่กำไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้นถึง 18.70% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน การดำเนินธุรกิจรุดหน้าตามเป้าหมาย ทั้งการรักษาความเป็นที่ 1 ในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ การรักษาคุณภาพสินทรัพย์ให้ NPL อยู่ในระดับต่ำ รวมถึงการขยายสัดส่วนเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA) และล่าสุด TBANK ได้รับรางวัล“ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อรถยนต์แห่งปี” ซึ่งประเมินจากสถาบันการเงิน 300 แห่งจากทั่วเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกาตะวันตก […]

ผลตอบแทนการลงทุนยาว ในหุ้น อสังหาฯ ทองคำ ฯลฯ .. อัปเดตข้อมูล เม.ย. 62

พวกเราคงเคยได้ยินมาบ่อยครั้งว่า ‘ลงทุนก่อนรวยกว่า’ หรือไม่ก็ ‘ออมวันนี้เพื่อวันหน้า’ หรือไม่ก็ ‘การลงทุนเป็นเรื่องระยะยาว’  และก็มักจะเห็นกราฟแสดงจำนวนเงินออมเงินลงทุนระยะยาว ในกรณีที่ได้รับผลตอบแทนต่าง ๆ กัน และ/หรือ กรณีที่ระยะเวลาออม/ลงทุนต่างกัน เช่น 1) ไม่มีเงินมาก่อนเลย แต่นับจากนี้สามารถเติมเงินได้เดือนละ 5,000 และได้ผลตอบแทน 2% ต่อปี เมื่อเวลาผ่านไป 30 ปี จะมีเงิน 2,463,627  2) ระยะเวลา 30 ปีเท่ากันกับกรณี 1 แต่ทำผลตอบแทนได้เพิ่มจาก 2% เป็น 5% ต่อปี จำนวนเงินตอนจบจะเพิ่มเป็น 4,161,293 เท่ากับว่า ผลตอบแทนเพียง 3% ที่เพิ่มขึ้นตลอด 30 ปีนั้น สร้างเงินได้มากขึ้นถึง 1.7 ล้าน 3) เหมือนกับกรณี 2 (ระยะเวลาลงทุน 30 […]

ชีวิตมั่นคงรอบด้านอย่างพอดี รีวิว “ระบบแนะนำประกันได้โล่ โดย เทรเชอริสต์”

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด หรือ เทรเชอริสต์ ผู้ให้บริการบริหารการเงินส่วนบุคคลอัตโนมัติ ต่อยอดบริการจากผู้ให้คำแนะนำการลงทุนในกองทุนรวม (Treasurist.com) สู่บริการสร้างแผนประกันชีวิตที่ลงตัวและครบถ้วนที่สุด ภายใต้บริการ “ระบบแนะนำประกันได้โล่ โดย เทรเชอริสต์” โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ เทรเชอริสต์ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว ระบบแนะนำประกันได้โล่ โดย เทรเชอริสต์ นำเสนอโดยศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ Founder, Products and Commercial Lead (ซ้าย) และ สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล Co-Founder, Marketing Lead (ขวา) ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างคับคั่ง (บางส่วนจากสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงาน/เผยแพร่ข่าว: กรุงเทพธุรกิจ / TECHSAUCE /ThailandInsuranceNews / ประชาชาติธุรกิจ / Bangkok Post /Smart SME / […]

ผลตอบแทนการลงทุนยาว ในหุ้น อสังหาฯ ทองคำ ฯลฯ .. อัปเดตข้อมูล มี.ค. 62

พวกเราคงเคยได้ยินมาบ่อยครั้งว่า ‘ลงทุนก่อนรวยกว่า’ หรือไม่ก็ ‘ออมวันนี้เพื่อวันหน้า’ หรือไม่ก็ ‘การลงทุนเป็นเรื่องระยะยาว’  และก็มักจะเห็นกราฟแสดงจำนวนเงินออมเงินลงทุนระยะยาว ในกรณีที่ได้รับผลตอบแทนต่าง ๆ กัน และ/หรือ กรณีที่ระยะเวลาออม/ลงทุนต่างกัน เช่น 1) ไม่มีเงินมาก่อนเลย แต่นับจากนี้สามารถเติมเงินได้เดือนละ 5,000 และได้ผลตอบแทน 2% ต่อปี เมื่อเวลาผ่านไป 30 ปี จะมีเงิน 2,463,627  2) ระยะเวลา 30 ปีเท่ากันกับกรณี 1 แต่ทำผลตอบแทนได้เพิ่มจาก 2% เป็น 5% ต่อปี จำนวนเงินตอนจบจะเพิ่มเป็น 4,161,293 เท่ากับว่า ผลตอบแทนเพียง 3% ที่เพิ่มขึ้นตลอด 30 ปีนั้น สร้างเงินได้มากขึ้นถึง 1.7 ล้าน 3) เหมือนกับกรณี 2 (ระยะเวลาลงทุน 30 […]